Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG

ADR - przepisy krajowe

  • Ustawa z o transporcie drogowym

Dz.U. z 2011 nr92 p.530 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami
Dz.U. z 2011 nr5 p.13 Ustawa z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
Dz.U. z 2011 nr48 p.247 Ustawa z 4.02.2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym
Dz.U. z 2011 nr30 p.151 Ustawa z 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami
Dz.U. z 2011 nr244 p.1454 Ustawa z 16.09.2012 o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2011 nr227 p.1367 Ustawa z 19.08.2012 o przewozie towarów niebezpiecznych
Dz.U. z 2011 nr168 p.1005 Ustawa z 1.07.2011r. o zm.ustawy o transporcie drogowym
Dz.U. z 2011 nr159 p.945 Ustawa z 1.07.2011r. o zm.ustawy o transporcie drogowym
Dz.U. z 2011 nr134 p.780 Ustawa z 9.06.2011r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym
Dz.U. z 2011 nr106 p.622 Ustawa z 25.03.2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
Dz.U. z 2010 nr43 p.246 Ustawa z dnia 12.02.2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych unnych ustaw
Dz.U. z 2010 nr249 p.1656 Ustawa z 3.12..2010r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym
Dz.U. z 2010 nr247 p.1652 Ustawa z 16.12.2010r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym
Dz.U. z 2010 nr225 p.1466 Ustawa z dnia 29.10.2010 r. o zmianie ustawy-Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2010 nr164 p.1107 Ustawa z 5.08.2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym
Dz.U. z 2009 nr98 p.817 Ustawa z dnia 7.05.2009 r. o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
Dz.U. z 2009 nr86 p.720 Ustawa z 22.05.2009r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2009 nr31 p.206 Ustawa z 23.01.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Dz.U. z 2009 nr18 p.97 Ustawa z 19.12.2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2008 nr234 p.1574 Ustawa z 6.12.2008r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. z 2008 nr227 p.1505 Ustawa z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej
Dz.U. z 2008 nr218 p.1391 Ustawa z dnia 7.11.2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2007 nr192 p.1381 Ustawa z dnia 19.09.2007r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2007 nr176 p.1238 Ustawa z 24.08.2007r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Dz.U. z 2007 nr125 p.874 Obwieszczenie MS RP z 26.06.2007r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

  • Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Dz.U. z 2012 p.951 Ustawa z 13.07.2012r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2012 p.472 Ustawa z 13.04.2012r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2011 nr92 p.530 Ustawa z dnia 1.04.2011r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami
Dz.U. z 2011 nr30 p.151 Ustawa z 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami
Dz.U. z 2011 nr291 p.1707 Ustawa z 22.12.2011r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
Dz.U. z 2011 nr222 p.1321 Ustawa z 18.08.2011r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2011 nr208 p.1241 Ustawa z 18.08.2011r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
Dz.U. z 2011 nr208 p.1240 Ustawa z 18.08.2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Dz.U. z 2011 nr205 p.1210 Ustawa z 19.08.2011r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2011 nr204 p.1195 Ustawa z dnia 16.09.2011r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2011 nr171 p.1016 Ustawa z 29.07.2011r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2011 nr159 p.945 Ustawa z 1.07.2011r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych
Dz.U. z 2011 nr106 p.622 Ustawa z 25.03.2011r. o ograniczaniu barier admin. dla ob.i i przed.
Dz.U. z 2011 nr102 p.585 Ustawa z dnia 15.09.2011r. o zm.ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2011 nr 244 p.1454 Ustawa z 16.09.2012 o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2011 nr 227 p.1367 Ustawa z 19.08.2012 o przewozie towarów niebezpiecznych
Dz.U. z 2010 nr43 p.246 Ustawa z dnia 12.02.2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym
Dz.U. z 2010 nr40 p.230 Ustawa z 12.02.2010r. o zm.niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2010 nr257 p.1726 Ustawa z 16.12.2010 r. o zm. niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2010 nr225 p.1466 Ustawa z dnia 29.10.2010 r. o zm.ustawy-Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2010 nr219 p.1443 Ustawa z 22.10.2010r. o zm. niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2010 nr182 p.1228 Ustawa z 5.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych
Dz.U. z 2010 nr152 p.1018 Ustawa z 22.07.2010r. o zm.ustawy-Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2010 nr151 p.1013 Ustawa z 22.07.2010 r. o zm.ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2010 nr122 p.827 Ustawa z 10.06.2010r. o zm.ustawy-Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. z 2009 nr98 p.817 Ustawa z dnia 7.05.2009 r. o zm.niektórych upoważnień do wyd.aktów wyk.
Dz.U. z 2009 nr97 p.803 Ustawa z 22.05.2009r. o zm.ustawy-Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. z 2009 nr97 p.802 Ustawa z 22.05.2009r. o zm.ustawy-Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. z 2009 nr92 p.753 Ustawa z 23.01.2009 r. o zm. niektórych ustaw
Dz.U. z 2009 nr91 p.739 Ustawa z 5.03.2009r. o zm.ustawy-Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. z 2009 nr79 p.663 Ustawa z 2.04.2009r. o zm. ustawy-Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. z 2009 nr3 p.11 Ustawa z 6.12.2008r. o podatku akcyzowym
Dz.U. z 2009 nr18 p.97 Ustawa z 19.12.2008r. o zm.ustawy niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2009 nr168 p.1323 Ustawa z 27.08.2009 r. o Służbie Celnej
Dz.U. z 2008 nr234 p.1574 Ustawa z 6.12.2008r. o zm.ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. z 2008 nr234 p.1573 Ustawa z dnia 6.12.2008r. o zm.ustawy-Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. z 2008 nr223 p.1462 Ustawa z dnia 21.11.2008r. o zm.ustawy-Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. z 2008 nr223 p.1461 Ustawa z 21.11.2008r. o zm.ustawy-Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. z 2008 nr220 p.1426 Ustawa z 23.10.2008 r. o zm.ustawy-Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. z 2008 nr220 p.1411 Ustawa z 15.10.2008r. o zmianie ustawy-Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. z 2008 nr220 p.1411 Ustawa z 15.10.2008r. o zm.ustawy.-rawo o ruchu drogowym
Dz.U. z 2008 nr209 p.1320 Ustawa z 7.11.2008r. o zm. niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2008 nr163 p.1015 Ustawa z 25.07.2008r. o zm.niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2008 nr100 p.649 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3.06.2008r.sygn.aktP4_06
Dz.U. z 2008 nr 37 p.214 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20.08.2008r.sygn.akt.K30_07
Dz.U. z 2007 nr99 p.661 Ustawa z 26.04.2007r. o zm.niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2007 nr57 p.381 Ustawa z 7.03.2007r. o zm.ustawy-Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. z 2007 nr52 p.343 Ustawa z 16.02.2007r. o zm.niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2007 nr176 p.1238 Ustawa z 24.08.2007r. o zm.niektórych ustaw
Dz.U. z 2007 nr123 p.845 Ustawa z 11.05.2007r. o zm.ustawy-Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. z 2006 nr235 p.1701 Ustawa z 17.11.2006r. o zm.ustawy-Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. z 2006 nr191 p.1410 Ustawa z dnia 18.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Dz.U. z 2006 nr190 p.1400 Ustawa z 22.09.2006r. o zm.ustawy-Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. z 2006 nr17 p.141 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18.01.2006r.sygn.akt K21_05
Dz.U. z 2006 nr104 p.711Ustawa z 9.06.2006r.Przepisy wpr.ustawę o SKW oraz SWW
Dz.U. z 2006 nr104 p.708 Ustawa z 9.06.2006r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Dz.U. z 2005 nr180 p.1497 Ustawa z 29.07.2005r. o zm.niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2005 nr179 p.1486 Ustawa z dnia 29.07.2005r. o zm.niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2005 nr175 p.1462 Ustawa z 29.07.2005r. o zm.niektórych ustaw
Dz.U. z 2005 nr109 p.925 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7.06.2005r. sygn.akt K 23_4
Dz.U. z 2005 nr108 p.908 Obwieszczenie MS RP z 2.06.2005r.ws.ogł.jednolitego tekstu ustawy-Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. z 2005 nr.180 p.1494 Ustawa z dnia 29.07.2005r. o systemie tachografów cyfrowych

  • Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych

Dz.U. z 2011 nr 244 p.1454 Ustawa z 16.09.2012 o zm.ustawy o tr.drog.oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2011 nr 227 p.1367 Ustawa z 19.08.2012 o przewozie towarów niebezpiecznych

  • Ustawa o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Dz.U. z 2011 nr1060 p.622 Ustawa z 25.03.2011r. o ograniczaniu barier adm. dla obywateli i przed.
Dz.U. z 2011 nr.163 p.981Ustawa z dnia 9.06.2011 r.-Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. z 2010 nr206 p.1367 Obwieszczenie MS RP z 8.10.2010r. ws. ogł.jed.tekstu ustawy o zakwaterowaniu SZ RP
Dz.U. z 2010 nr155 p.1039 Ustawa z 22.07.2010r. o zm.ustawy o mat.wybuchowych przez.do uż.cywilnego
Dz.U. z 2009 nr168 p.1323 Ustawa z 27.08.2009r. o Służbie Celnej
Dz.U. z 2007 nr176 p.1238 Ustawa z 24.08.2007r. o zm.niektórych ustaw
Dz.U. z 2006 nr104 p.711Ustawa z 9.06.2006r.Przepisy wpr.ustawę o SKW oraz SWW
Dz.U. z 2006 nr104 p.708 Ustawa z 9.06.2006r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Dz.U. z 2004 nr222 p.2249 Ustawa z 10.09.2004r. o zm.ustawy o mat.wybuchowych przez.do użytku cywilnego
Dz.U. z 2002 nr238 p.2019 Ustawa z 5.12.2002r. o zm.niektórych ustaw w zw. zdostosowaniem do prawa UE
Dz.U. z 2002 nr117 p.1007 Ustawa z 21.06.2002r. o mat.wybuchowych przez.do uż.cywilnego

  • Rozp. MI i MSWiA ws.znaków i sygnałów drogowych

Dz.U. z 2011 nr 89 p.509 Rozp. MI oraz MSWiA z 12.04.2011r.zm.rozp.ws.znaków i sygnałów drogowych
Dz.U. z 2011 nr 124 p.705 Rozp. MI oraz MSWiA z 9.06.2011r.zm.rozp.ws.znaków i sygnałów drogowych
Dz.U. z 2010 nr 65 p.412 Rozp. MI oraz MSWiA z 14.04.2011r.zm.rozp.ws.znaków i sygnałów drogowych
Dz.U. z 2008 nr 179 p.1104 Rozp. MI oraz MSWiA z 23.09.2008r.zm.rozp.ws.znaków i sygnałów drogowych
Dz.U. z 2002 nr 170 p.1393 Rozp. MI i MSWiA z 31.07.2002r.ws.znaków i sygnałów drogowych

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny