Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
Zamknij

KOMUNIKAT DLA UCZESTNIKÓW EGZAMINÓW DGSA

Informujemy, że zakwalifikowanie na egzamin dla kandydatów dla doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych jest możliwe tylko po dostarczeniu do Transportowego Dozoru Technicznego wniosku wraz z kompletem załączników, o których mowa w § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z dnia 25 maja 2015 r., pod poz. 718), w terminie co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem jego przeprowadzenia.

Wnioskodawca, który złoży niekompletny wniosek, zostanie wezwany do uzupełnienia braków formalnych. Niezastosowanie się do wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

 

Informujemy, że w związku ze zmianami przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) od dnia 01.01.2014r. badania pojazdów ADR na zgodność z regulaminem EKG ONZ nr 111 (stateczność boczna), zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 05 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (Dz. U. MTBiGM z 2013r. poz. 68), przeprowadzane będą przez:

1. Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie (ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa).

2. Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., z siedzibą w Kobyłce (ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka).

 

Wnioski o przeprowadzanie badań prosimy kierować bezpośrednio do w/w jednostek.

 

 

Komunikat o egzaminach dla kandydatów na doradców
oraz doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r., poz. 1367 z późn. zm.) zostały wyznaczone terminy i miejsca egzaminów dla kandydatów na doradców oraz doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

 

  1. 14 lutego 2017 r. – egzamin dla kandydatów na doradców oraz doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, który rozpocznie się o godzinie 9:00 w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8 (parter, sala 1, 2 lub 3 wejście od ul. Nowogrodzkiej);
  2. 28 lutego 2017 r. – egzamin dla kandydatów na doradców oraz doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, który rozpocznie się o godzinie 9:00 w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8 (parter, sala 1, 2 lub 3 wejście od ul. Nowogrodzkiej).
 
Zamknij

KOMUNIKAT DLA UCZESTNIKÓW EGZAMINÓW DGSA

Informujemy, że zakwalifikowanie na egzamin dla kandydatów dla doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych jest możliwe tylko po dostarczeniu do Transportowego Dozoru Technicznego wniosku wraz z kompletem załączników, o których mowa w § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z dnia 25 maja 2015 r., pod poz. 718), w terminie co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem jego przeprowadzenia.

Wnioskodawca, który złoży niekompletny wniosek, zostanie wezwany do uzupełnienia braków formalnych. Niezastosowanie się do wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

 

Informujemy, że w związku ze zmianami przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) od dnia 01.01.2014r. badania pojazdów ADR na zgodność z regulaminem EKG ONZ nr 111 (stateczność boczna), zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 05 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (Dz. U. MTBiGM z 2013r. poz. 68), przeprowadzane będą przez:

1. Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie (ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa).

2. Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., z siedzibą w Kobyłce (ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka).

 

Wnioski o przeprowadzanie badań prosimy kierować bezpośrednio do w/w jednostek.

 

 

Komunikat o egzaminach dla kandydatów na doradców
oraz doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r., poz. 1367 z późn. zm.) zostały wyznaczone terminy i miejsca egzaminów dla kandydatów na doradców oraz doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

 

  1. 14 lutego 2017 r. – egzamin dla kandydatów na doradców oraz doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, który rozpocznie się o godzinie 9:00 w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8 (parter, sala 1, 2 lub 3 wejście od ul. Nowogrodzkiej);
  2. 28 lutego 2017 r. – egzamin dla kandydatów na doradców oraz doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, który rozpocznie się o godzinie 9:00 w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8 (parter, sala 1, 2 lub 3 wejście od ul. Nowogrodzkiej).
 
START Przewóz Towarów Niebezpiecznych
KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH”, 6-8 KWIETNIA 2016 r. - ZAKOPANE

Więcej...II Szkoleniowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Przewóz towarów niebezpiecznych”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej oraz Transportowy Dozór Techniczny po raz kolejny zorganizowali Szkoleniową Konferencję Naukowo-Techniczną „Przewóz towarów niebezpiecznych”.

Konferencja pozwoliła na wymianę poglądów i doświadczeń, a także zaprezentowanie aktualnych zagadnień z zakresu transportu towarów niebezpiecznych. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Waldemar Fabirkiewicz, Sekretarz Generalny SITK RP oraz Jan Urbanowicz, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.

 

Więcej…
 
40-lecie ADR w Polsce

W ramach II edycji Międzynarodowych Targów Transportu i Logistyki TransPoland w dniu 5 listopada 2015 r w ramach wspólnej inicjatywy Europejskiego Stworzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Operacji transportowych ETOS oraz kwartalnika TSL - Manager odbyła się mała uroczystość mającą na celu upamiętnienie czterdziestej rocznicy podpisania przez Polskę umowy ADR.

Więcej…
 
Konferencja Naukowo – Techniczna „PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH” 08 – 10 KWIETNIA 2015 r. OSSA
Więcej...

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej razem z Transportowym Dozorem Technicznym przy udziale Urzędu Transportu Kolejowego, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Komitetu Wykonawczego OSŻD zorganizował I Konferencję Naukowo – Techniczną pt: „Przewóz Towarów Niebezpiecznych - 2015”.

Więcej…
 
KONFERENCJA „PRZEWOZY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – 2013”

Więcej...W dniach 17-19.04.2013 r. Transportowy Dozór Techniczny po raz siódmy zorganizował konferencję „Przewozy Towarów Niebezpiecznych– 2013”.

Referaty wygłosili prelegenci z: Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Urzędu Transportu Kolejowego, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Komendy Głównej PSP, Transportowego Dozoru Technicznego, Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych, Politechniki Krakowskiej oraz z firm: Malex, Grupa Azoty - Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego „KOLTAR”, PCC Rokita, PKP Cargo S.A, Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu, DB Schenker Rail Polska, Knorr – Bremse Polska i Grupa Azoty - Przedsiębiorstwa Transportu Kolejowego „KOLTAR.

Więcej…
 
Dzień otwarty z Transporowym Dozorem Technicznym

11 czerwca 2012 r. w siedzibie Polskiej Izby Paliw Płynnych w Warszawie odbył się dzień otwarty z Transportowym Dozorem Technicznym. Spotkanie, dedykowane wszystkim przedsiębiorcom współpracującym na co dzień z Transportowym Dozorem Technicznym,  było głównie poświęcone przygotowywanym zmianom do Umowy Europejskiej ADR. Transportowy Dozór Techniczny reprezentowali: Pan Andrzej Kolasa, zastępca dyrektora TDT, Pan Jerzy Kasprzak, kierownik Oddziału Terenowego TDT w Warszawie, Pan Dariusz Bakalarski, kierownik Wydziału Techniki oraz Panowie Henryk Ognik i Krzysztof Grzegorczyk, główni specjaliści TDT.

 
KONFERENCJA „PRZEWOZY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – 2012"

Więcej...W dniach 11-13.04.2012 r. Transportowy Dozór Techniczny po raz szósty zorganizował konferencję „Przewozy Towarów Niebezpiecznych – 2012”.

Referaty wygłosili prelegenci z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,  Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Transportu Kolejowego, Transportowego Dozoru Technicznego, Komendy Głównej PSP oraz z firm Ticon, Ceres,  Flow-Arm, Malex, Nitroerg, PKP Cargo S.A, PKP PLK S.A, Lotos Kolej, Naftoserwis.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny