Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Ogłoszenia Petycje Zamówienia Zamówienia Publiczne Aktualne postępowania przetargowe „Świadczenie usług sprzątania dla Transportowego Dozoru Technicznego” ZP 19/2019

„Świadczenie usług sprzątania dla Transportowego Dozoru Technicznego” ZP 19/2019

Data dodania:
wtorek, 10 września 2019

Opis

Ogłoszenie o zamówieniu nr 594471-N-2019 z dnia 2019-09-09 r. oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w załączeniu.
Zmiana treści SIWZ z dnia 10.09.2019r. w załączeniu.
Zmiana treści SIWZ z dnia 11.09.2019r. w załączeniu.
Informujemy, że wpłynęły zapytania do treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami SIWZ  z dnia 18.09.2019 r.w załączeniu.
Informacja z otwarcia ofert w dniu 24.09.2019 r. oraz oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w załączeniu.

Załączniki

(wtorek, 24 września 2019) INFORMACJA_OTWARCIE OFERT_ ZP 19 2019.pdf
(poniedziałek, 09 września 2019) Ogoszenie ZP 19_2019.pdf
(wtorek, 24 września 2019) OWIADCZENIE GRUPA KAPITAOWA ZP 19 2019.doc
(poniedziałek, 09 września 2019) SIWZ ZP 19_2019_SPRZTANIE.pdf
(poniedziałek, 09 września 2019) Zaacznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamwienia.pdf
(poniedziałek, 09 września 2019) ZACZNIK NR 1.1 DO SIWZ SIEDZIBA_TDT_WARSZAWA.pdf
(poniedziałek, 09 września 2019) ZACZNIK NR 1.2 DO SIWZ OT LUBLIN.pdf
(poniedziałek, 09 września 2019) ZACZNIK NR 1.3 DO SIWZ ZI TDT KIELCE.pdf
(poniedziałek, 09 września 2019) ZACZNIK NR 1.4 DO SIWZ OT KRAKW I LABORATORIUM.pdf
(poniedziałek, 09 września 2019) ZACZNIK NR 1.5 DO SIWZ OT TDT KATOWICE.pdf
(poniedziałek, 09 września 2019) ZACZNIK NR 1.6 DO SIWZ OT GDASK.pdf
(poniedziałek, 09 września 2019) ZACZNIK NR 1.7 DO SIWZ OT WROCAW.pdf
(poniedziałek, 09 września 2019) ZACZNIK NR 1.8 DO SIWZ OT POZNA.pdf
(poniedziałek, 09 września 2019) ZACZNIK NR 1.9 DO SIWZ ZI TDT SZCZECIN.pdf
(poniedziałek, 09 września 2019) ZACZNIK NR 2.2 PROJEKT UMOWY SPRZTANIE_CZ 24678.pdf
(poniedziałek, 09 września 2019) ZACZNIK NR 3 DO SIWZ FORMULARZ OFERTOWY.doc
(poniedziałek, 09 września 2019) ZACZNIK NR 3 DO SIWZ FORMULARZ OFERTOWY.pdf
(poniedziałek, 09 września 2019) ZACZNIK NR 4.1 FORMULARZ CENOWY.doc
(poniedziałek, 09 września 2019) ZACZNIK NR 4.2 FORMULARZ CENOWY.doc
(poniedziałek, 09 września 2019) ZACZNIK NR 4.3 FORMULARZ CENOWY.doc
(poniedziałek, 09 września 2019) ZACZNIK NR 4.4 FORMULARZ CENOWY.doc
(poniedziałek, 09 września 2019) ZACZNIK NR 4.5 FORMULARZ CENOWY.doc
(poniedziałek, 09 września 2019) ZACZNIK NR 4.6 FORMULARZ CENOWY.doc
(poniedziałek, 09 września 2019) ZACZNIK NR 4.7 FORMULARZ CENOWY.doc
(poniedziałek, 09 września 2019) ZACZNIK NR 4.8 FORMULARZ CENOWY.doc
(poniedziałek, 09 września 2019) ZACZNIK NR 4.9 FORMULARZ CENOWY.doc
(poniedziałek, 09 września 2019) ZACZNIK NR 6 DO SIWZ WZR OWIADCZENIA.doc
(poniedziałek, 09 września 2019) ZACZNIK NR 6 DO SIWZ WZR OWIADCZENIA.pdf
(poniedziałek, 09 września 2019) ZACZNIK NR 7 DO SIWZ WZR OWIADCZENIA WYKONAWCY.doc
(poniedziałek, 09 września 2019) ZACZNIK NR 7 DO SIWZ WZR OWIADCZENIA WYKONAWCY.pdf
(wtorek, 10 września 2019) ZMIANA TRECI SIWZ Z DNIA 10.09.2019.pdf
(środa, 11 września 2019) ZMIANA TRECI SIWZ Z DNIA 11.09.2019.pdf

KategorieCopyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny