Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Ogłoszenia Petycje Zamówienia Zamówienia Publiczne Aktualne postępowania przetargowe „Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz internetu bezprzewodowego” ZP 17/2019

„Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz internetu bezprzewodowego” ZP 17/2019

Data dodania:
środa, 04 września 2019

Opis

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 170-415674 (wysłane do publikacji w dniu 30.08.2019 r.), opublikowane w dniu 04.09.2019 r. oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w załączeniu.
Zmiana treści SIWZ z dnia 11.09.2019 r w załączeniu.
Informujemy, że wpłynęły zapytania do treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami SIWZ z dnia 20.09.2019 r. w załączeniu.
Informacja z otwarcia ofert w dniu 07.10.2019 r. oraz oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w załączeniu.

Załączniki

(poniedziałek, 07 października 2019) INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZP 17 2019.pdf
(poniedziałek, 07 października 2019) OWIADCZENIE GRUPA KAPITAOWA ZP 17 2019.doc
(środa, 04 września 2019) SIWZ_ZP_17_2019_TELEFONIA_KOMRKOWA.pdf
(piątek, 20 września 2019) Zaacznik nr 1_KONCEPCJA TECHNICZNA.pdf
(środa, 04 września 2019) ZAACZNIK_2_DO_SIWZ_PROJEKT_UMOWY.pdf
(środa, 04 września 2019) ZAACZNIK_3_DO_SIWZ_FORMULARZ OFERTY.doc
(środa, 04 września 2019) ZAACZNIK_3_DO_SIWZ_FORMULARZ OFERTY.pdf
(środa, 04 września 2019) ZALACZNIK_1_DO_OPZ.pdf
(środa, 11 września 2019) ZMIANA TRECI SIWZ Z DNIA 11.09.2019.pdf

KategorieCopyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny