Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Ogłoszenia Petycje Zamówienia Zamówienia Publiczne Aktualne postępowania przetargowe „Dostawa urządzeń kontrolno-pomiarowych i badawczych”, Znak sprawy: ZP 2/2019

„Dostawa urządzeń kontrolno-pomiarowych i badawczych”, Znak sprawy: ZP 2/2019

Data dodania:
sobota, 23 lutego 2019

Opis

Ogłoszenie o zamówieniu nr 517394-N-2019 z dnia 2019-02-22 r. oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w załączeniu.

Informujemy, że wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania. Pytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia 28.02.2019 r. w załączeniu.
Informujemy, że wpłynęło kolejne pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania. Pytanie wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia 01.03.2019 r. w załączeniu.
Informujemy, że wpłynęły kolejne pytania dotyczące przedmiotowego postępowania. Pytanie wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia 04.03.2019 r. w załączeniu.
Informacja z otwarcia ofert w dniu 06.03.2019 r. oraz oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w załączeniu.
Informujemy o sprostowaniu informacji z otwarcia ofert. Sprostowanie z dnia 08.03.2019 r. w załączeniu.

Załączniki

KategorieCopyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny