Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zamknij

Komunikat

w sprawie certyfikacji operatorów urządzeń spawalniczych dla zmechanizowanego spawania i nastawiaczy zgrzewania metali na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 14732:2014

Więcej...
 

Komunikat

w sprawie certyfikacji personelu badań nieniszczących na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712:2012

Więcej...
 

Komunikat

w sprawie certyfikacji spawaczy na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9606-1:2014

Więcej...
 
Zamknij

Komunikat

w sprawie certyfikacji operatorów urządzeń spawalniczych dla zmechanizowanego spawania i nastawiaczy zgrzewania metali na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 14732:2014

Więcej...
 

Komunikat

w sprawie certyfikacji personelu badań nieniszczących na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712:2012

Więcej...
 

Komunikat

w sprawie certyfikacji spawaczy na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9606-1:2014

Więcej...
 

Komunikat

Komunikat

w sprawie certyfikacji spawaczy na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9606-1:2014

Transportowy Dozór Techniczny informuje, iż rozpoczął przyjmowanie wniosków o certyfikację kompetencji spawaczy na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9606-1:2014.

Wyznacza się okres przejściowy do dnia 1.10.2014 r., w którym będą przyjmowane wnioski o certyfikację/ponowną certyfikację kompetencji spawaczy zgodnie z normami PN-EN 287-1:2007 i PN-EN ISO 9606-1:2014. Po tym terminie nie będą już przyjmowane wnioski o certyfikację/ponowną certyfikację kompetencji zgodnie z normą PN-EN 287-1:2007.

Procesy certyfikacji spawaczy rozpoczęte zgodnie z normą PN-EN 287-1:2007 przed dniem 1.10.2014 r. będą realizowane zgodnie z dotychczasowymi wymaganiami. W przypadku zainteresowania przejściem na nowy standard wymaga się złożenia nowego wniosku oraz poddania się procedurze certyfikacyjnej zgodnie z nowymi zasadami wynikającymi z normy PN-EN ISO 9606-1:2014.

Certyfikaty wydane przez TDT zgodnie z normą PN-EN 287-1:2007 pozostają ważne zgodnie z terminami ich ważności pod warunkiem przestrzegania zasad na jakich zostały one wydane.

Zgodnie z nowymi wymaganiami normy PN-EN ISO 9606-1:2014 pracodawcy zobowiązani są do podjęcia działań mających na celu dostosowanie się do wymagania zawartego w punkcie 9.3 normy PN-EN ISO 9606-1:2014.

Warunkiem ubiegania się o certyfikację w wyżej wymienionym obszarze jest spełnienie przez kandydata wymagań certyfikacyjnych zawartych w „Opisie procesu certyfikacji spawaczy” (akronim: OPCo-02) dostępnym na stronie internetowej TDT (http://www.tdt.pl/jednostka-certyfikujaca-tdt/programy-certyfikacji/osoby.html).

Wnioski o certyfikację należy składać na formularzu Fcp-01. Do wniosku należy dołączyć wypełniony załącznik B wraz z wymaganymi dokumentami.

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny