Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG

Duplikaty poświadczeń zbiorników


DOTYCZY WYDAWANIA DUPLIKATÓW DOKUMENTÓW (PROTOKOŁÓW) Z BADAN I DECYZJI DLA ZBIORNIKÓW NA GAZ SKROPLONY I SPRĘŻONY, MONTOWANYCH W SAMOCHODACH

Duplikaty dokumentów (protokołów) z badań i decyzji dla zbiorników na gaz LPG, CNG i LNG oraz H2 sprężonego wodoru, służących do napędu silników spalinowych w pojazdach, produkowanych przez krajowych wytwórców, u których wykonywane są badania odbiorcze oraz w zakładach upoważnionych do wykonywania czynności związanych z przygotowywaniem do badań okresowych i doraźnych ww. zbiorników, wystawiane są przez właściwe Oddziały Terenowe TDT.

Jednakże, dla zbiorników LNG i H2 sprężonego wodoru, TDT wystawia jedynie duplikaty dokumentów (protokołów) z badań i decyzji dla zbiorników, które poddane zostały badaniom okresowym i doraźnym w zakładach upoważnionych.

Postępowania toczące się przed Transportowym Dozorem Technicznym, prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.). Zgodnie z art. 14 § 1 Kpa sprawy załatwiane są w formie pisemnej, a zgodnie z art. 61 § 1 wszczynane one są na żądanie strony.

W związku z powyższym, w celu uzyskania duplikatu z protokołu badania i decyzji dla zbiorników na gaz LPG, CNG i LNG oraz H2 sprężonego wodoru, służących do napędu silników spalinowych w pojazdach, należy złożyć wniosek o jego wydanie. Wniosek powinien zawierać:

 • podania pełnej nazwy firmy (lub imię i nazwisko dla osób fizycznych), adresu wraz z kodem, nr NIP (lub PESEL), nr telefonu kontaktowego,
 • wniosek powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem osoby go wnoszącej. Podanie wnoszone przez osobę prawną musi być podpisane przez osobę uprawnioną do jej reprezentowania - uprawnienie do reprezentowania osoby prawnej musi być wykazane w stosowny sposób, np. za pomocą stosownego wypisu z KRS potwierdzającego sposób reprezentacji osoby prawnej na zewnątrz,
 • podania danych identyfikacyjnych zbiornika - producent, nr fabr., rok budowy, nr seryjny, pojemność, nr homologacji (powyższe dane można odczytać z tabliczki znamionowej umieszczonej na zbiorniku),
 • uiszczenia opłaty w wysokości 65 zł na konto Transportowego Dozoru Technicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie nr 70 1130 1017 0020 1237 5820 0003, z informacją "Opłata dotyczy zbiornika nr fabr. ……..….., imię i nazwisko (firma).",
 • dołączenia kopii dowodu wpłaty do wniosku o wystawienie duplikatów,
 • przesłania na adres Oddziału Terenowego własnoręcznie podpisanego wniosku o wystawienie duplikatu.

 

Wzór wniosku o wydanie duplikatu protokołu z badania i decyzji dla zbiornika na gaz LPG, CNG i LNG lub H2 sprężonego wodoru, służących do napędu silników spalinowych w pojazdach, można pobrać jako dokument do wypełnienia.

Dokumenty do pobrania:


Własnoręcznie podpisany wniosek o wydanie duplikatu protokołu z badania i decyzji dla zbiornika LPG i CNG montowanego w samochodzie, należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do:

 

1.   Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego z siedzibą w Gdańsku, ul. Kętrzyńskiego 24b, 80-376 Gdańsk, Tel.: (058) 511-00-80 email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

w przypadku zbiorników wyprodukowanych przez:

 • P.P.H. "BORMECH" Sp. z o.o., Charnowo 3, 76-270 Ustka;
 • IRENE Agencja Handlowa Import-Export I.J. Radomscy, ul. St. Poznańskiego 24, 76-261 Kobylnica;
 • STAKO Sp. z o.o. (dawniej: STAKO Sp. J.), ul. Poznańska 54, 76-200 Słupsk;
 • ATIKER (handlowa nazwa Tytan Gaz).

2.   Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego z siedzibą w Katowicach, ul. Cedrowa 8, 40-181 Katowice, Tel.: (032) 793-70-36, email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

w przypadku zbiorników wyprodukowanych przez:

 • Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A., ul. Wrocławska 59, 49-200 Grodków.

3.   Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 125 (II piętro), 02-707 Warszawa, Tel.: (022) 826-23-16, email:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

w przypadku zbiorników wyprodukowanych przez:

 • KMBF KOPEĆ Sp.J. Białostoczek k/Kurian, 15-592 Białystok;
 • REMVALDA PL Sp. z o.o. Białostoczek 14; 15-592 Białystok;
 • "STARS" T. Urwan, A.S. Marzec Spółka Jawna, ul. Choroszczańska 24, 15-732 Białystok,

ZAKŁAD PRODUKCYJNY, ul. Toruńska 12a, 26-612 Radom.

 • Zakład Usługowo Produkcyjny CHORUS, ul. Niedziałkowskiego 17, 26-600 Radom.

4.   Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego z siedzibą w Lublinie, Al. Wincentego Witosa 1, 20-315 Lublin, Tel.: (081) 745-52-13, email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

w przypadku zbiorników wyprodukowanych przez:

 • Atrama Raudondvario pl. 162, 47174 Kaunas, Lietuva (dla zbiorników wyprodukowanych do 2006 roku);
 • NZGA Nowogródek (dla zbiorników wyprodukowanych od 2000 do 2001 roku);
 • NUOVA GGL S.r.l. VIA BARI 26900 LODI (LO) Włochy (dla zbiorników wyprodukowanych w 2005 roku);

5.   Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego w Gdańsku Zespół inspektorów w Olsztynie, Szarych Szeregów 7, 10-079 Olsztyn , Tel.: (058) 511-00-80, email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

w przypadku zbiorników wyprodukowanych przez:

 • Atrama Raudondvario pl. 162, 47174 Kaunas, Lietuva (dla zbiorników wyprodukowanych od 2006 roku);.

6.   Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego z siedzibą w Krakowie, ul. Pocieszka 5, 31-408 Kraków, Tel.: (12) 633-10-86, email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

w przypadku zbiorników wyprodukowanych przez:

 • Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego „POLMO” Sp. z o.o., ul. J. Korczaka 11, 38-300 Gorlice;
 • POLMOCON Sp. z o.o., ul. J.Korczaka 11, 38-300 Gorlice.

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny