Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG

Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG

DOTYCZY WYDAWANIA DUPLIKATÓW DOKUMENTÓW
(PROTOKOŁÓW) Z BADAN I DECYZJI DLA ZBIORNIKÓW LPG
MONTOWANYCH W SAMOCHODACH

 

Postępowania toczące się przed Transportowym Dozorem Technicznym, prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.00.98.1071 t.j. z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 14 § 1 KPA sprawy załatwiane są w formie pisemnej a zgodnie z Art. 61.  § 1 wszczynane one są na żądanie strony. W związku z powyższym w celu uzyskania duplikatu z protokołu badania i decyzji dla zbiornika LPG montowanego w samochodzie należy złożyć wniosek o jego wydanie. Wniosek powinien zawierać:

 • podania pełnej nazwy firmy (lub imię i nazwisko dla osób fizycznych ), adresu wraz z kodem, nr NIP (lub PESEL ), nr telefonu kontaktowego,
 • wniosek powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem osoby go wnoszącej. Podanie wnoszone przez osobę prawną musi być podpisane przez osobę uprawnioną do jej reprezentowania - uprawnienie do reprezentowania osoby prawnej musi być wykazane w stosowny sposób, np. za pomocą stosownego wypisu z KRS potwierdzającego sposób reprezentacji osoby prawnej na zewnątrz,
 • podania danych identyfikacyjnych zbiornika - producent, nr fabr., rok budowy, nr seryjny, pojemność, nr homologacji (powyższe dane można odczytać z tabliczki znamionowej umieszczonej na zbiorniku LPG),
 • uiszczenia opłaty w wysokości 65 zł na konto Transportowego Dozoru Technicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie nr 70 1130 1017 0020 1237 5820 0003 , z informacją " opłata dotyczy wydania duplikatów dokumentów zbiornika LPG nr fabr...",
 • dołączenia kopii dowodu wpłaty do wniosku o wystawienie duplikatów,
 • przesłania na adres Oddziału Terenowego własnoręcznie podpisanego wniosku o wystawienie duplikatu.
Wzór wnioseku o wydanie duplikatu protokołu z badania i decyzji dla zbiornika LPG montowanego w samochodzie można pobrać jako dokument do wypełnienia.


Dokumenty do pobrania:Własnoręcznie podpisany wniosek o wydanie duplikatu protokołu z badania i decyzji dla zbiornika LPG montowanego w samochodzie należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do:
 1. Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego w Gdańsku, ul. Kętrzyńskiego 24b, 80-376 Gdańsk, Tel.: (058) 511-00-80, Fax.: (58) 305-42-49, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; w przypadku zbiorników wyprodukowanych przez:
  • PPH " BORMECH" Sp. z o.o., Zakład Pracy Chronionej, ul. Charnowo 3, 76-270 USTKA ;
  • IRENE Agencja Handlowa Import-Export I.J. Radomscy, ul. St. Poznańskiego 24, 76-261 Kobylnica;
  • STAKO Sp. J., ul. Poznańska 54, 76-200 Słupsk;
  • ATIKER (handlowa nazwa Tytan Gaz).
 2. Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego w Katowicach, ul. Cedrowa 8, 40-181 Katowice, Tel.: (032) 793-70-36, Fax.: (032) 258-31-39, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; w przypadku zbiorników wyprodukowanych przez:
  • Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A., ul. Wrocławska 59, 49-200 Grodków
 3. Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie, ul. Czerniakowska 81/83, 00-718 Warszawa, Tel.: (022) 826-23-16, Fax.: (022) 827-32-90, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; w przypadku zbiorników wyprodukowanych przez:
  • KMBF KOPEĆ Sp.J. Białostoczek k/Kurian, 15-592 BIAŁYSTOK 24;
  • "STARS" T. Urwan, A.S. Marzec Spółka Jawna, ul. Choroszczańska 24, 15-732 Białystok, ZAKŁAD PRODUKCYJNY ul. Toruńska 12a, 26-612 Radom.
  • Zakład Usługowo Produkcyjny CHORUS, ul. Niedziałkowskiego 17, 26-600 Radom
 4. Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego w Lublinie, Al. Wincentego Witosa 1, 20-315 Lublin, Tel.: (081) 745-52-13, Fax.: (081) 532-07-78, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; w przypadku zbiorników wyprodukowanych przez:
  • Atrama Raudondvario pl. 162, 47174 Kaunas, Lietuva (dla zbiorników wyprodukowanych do 2006 roku);
  • NZGA Nowogródek  (dla zbiorników wyprodukowanych od 2000 do 2001 roku);
  • NUOVA GGL S.r.l. VIA BARI 26900 LODI (LO) Włochy (dla zbiorników wyprodukowanych w 2005 roku);
 5. Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego w Gdańsku Zespół inspektorów w Olsztynie, ul. Zientary Malewskiej 33, 10-307 Olsztyn, Tel.:  (058) 5110080,  Fax:  (89) 5357355, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; w przypadku zbiorników wyprodukowanych przez:
  • Atrama Raudondvario pl. 162, 47174 Kaunas, Lietuva (dla zbiorników wyprodukowanych od 2006 roku);.
 6. Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego w Krakowie, ul. Pocieszka 5, 31-408 Kraków, Tel.: (12) 6331086, Fax.: (12) 6314521, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; w przypadku zbiorników wyprodukowanych przez:
  • Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego „POLMO” Sp. z o.o., ul. J.Korczaka 11, 38-300 Gorlice
  • POLMOCON Sp. z o.o., ul. J.Korczaka 11, 38-300 Gorlice

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny