Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Jednostka Inspekcyjna TDT Uprawnienia Uprawnienia zakładów krajowych

Uprawnienia zakładów krajowych

Nazwa firmy Zdzisław Sztokfisz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Sztokfisz Zdzisław Zakład Produkcji Wyciągów Narciarskich
Adres ul. Kościuszki 173a
34-530 Bukowina Tatrzanska
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-85/14
Data uprawnienia 2014-08-08
Opis

wytwarzanie w zakresie  montażu, modernizacji i  i naprawy  kolei linowych i wyciągów narciarskich , w tym wodnych, wyciągów pojazdów dla zjeżdżalni grawitacyjnych z z\infrastrukturą toru zjazdowego, przenośników o ruchu ciągłym do przemieszczania osób oraz wytwarzanie ich elementów dla do wytwarzania elementów ww urządzeń w celu podtrzymania stanu technicznego


Nazwa firmy PUMECH Sp. z o.o.
Adres ul. Siemianowicka 98
41-902 Bytom
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-86/14
Data uprawnienia 2014-08-08
Zmiana uprawnienia zmieniona decyzją znak TDT.T22-5900-30154/14 z dnia 24.11.2014 r.
Opis

wytwarzanie, modernizacja i naprawa kontenerów do przewozu luzem towarów niebezpiecznych,  dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL)

 

 


Nazwa firmy PPrzedsiębiorstwo Handlowo-Spedycyjne „Magnum” Jacek Pasternak Aleksy Pasternak Spółka Jawna
Adres ul. Śmiała 42
01-526 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-M/N-84/14
Data uprawnienia 2014-08-07
Opis

do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowychw

miejscu prowadzenia działalności: Oddział Chorula; ul. Kościelna 9; 47-316 Chorula


Nazwa firmy Zakład Naprawy Środków Transportu, Roman Polak, Marian Wolbrecht, Cezary Żbik, Spółka Jawna
Adres ul. Gdańska 57
83-110 Tczew
Nr uprawnienia TDT-M/N-81/14
Data uprawnienia 2014-07-30
Zmiana uprawnienia zastępuje/rozszerza decyzję TDT-M/N-93/08 z dn. 14.10.2008
Opis

do modernizacji i naprawy

-   zbiorników cystern kolejowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 6, 8 wg RID wraz z wyposażeniem, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1 i 8 wg RID oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

-   zbiorników cystern ciśnieniowych wraz z wyposażeniem, napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), z wyłączeniem modernizacji, które skutkują zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymagają oceny zgodności zgodnie z dyrektywą 97/23/WE,

-   żurawi na pojazdach kolejowych,

-   dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych,

do naprawy

zbiorników sprężonego powietrza zainstalowanych w kolejowych pojazdach szynowych.


Nazwa firmy Henryk Mejna PPH STALPROFIL
Adres Szlak Kaszubski 8
83-334 Miechucino
Nr uprawnienia TDT-N-80/14
Data uprawnienia 2014-07-30
Opis

do naprawy urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu wykonywanemu przez Transportowy Dozór Techniczny


Nazwa firmy Doosan Babcock Energy Polska S.A.
Adres Golejowska 73B
44-207 Rybnik
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-76/14
Data uprawnienia 2014-07-11
Zmiana uprawnienia Decyzja nr TDT.T22-5900-33794/14 (zm. nazwy firmy)
Opis

modernizacja i naprawa urządzen do przemieszczania wagonów po torach kolejowych, dLwigników do podnoszenia taboru kolejowego, wywrotnic wagonowych oraz wytwarzanie ich elementów nie podlegających ocenie zgodności według dyrektywy WG


Nazwa firmy IMPETGAS sp. z o.o.
Adres Kostrogaj 3A
09-401 Płock
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-59/14
Data uprawnienia 2014-07-02
Opis

­ wytwarzania: zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów do transportu gazu,
­ modernizacji: zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, kotłów z organicznymi  nośnikami ciepła, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących,  rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów do transportu gazu, zbiorników stałych ciśnieniowych,
­ naprawy: zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, kotłów z organicznymi  nośnikami ciepła, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów do transportu gazu, zbiorników stałych ciśnieniowych.


Nazwa firmy Andrzej Koźbiał, Jan Dziura-Bartkiewicz PETROSTER sp.j.
Adres Leśmiana 2
30-220 Kraków
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-69/14
Data uprawnienia 2014-06-23
Opis

wytwarzanie urządzeń poprzez montaż, modernizacja i naprawa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych


Nazwa firmy REMVALDA PL sp. z o.o.
Adres Biłastoczek 14
15-592 Białystok
Nr uprawnienia TDT-W-65/14
Data uprawnienia 2014-06-12
Opis

do wytwarzania zbiorników stanowiących wyposażenie pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym LPG


Nazwa firmy PONER sp. z o.o.
Adres Mianowice 3A
63-600 Kępno
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-60/14
Data uprawnienia 2014-06-04
Opis

1.do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,

zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących,

rurociągów przesyłowych.

2.   do modernizacji i naprawy:

rurociągów technologicznych.


Nazwa firmy PGNiG TECHNOLOGIE S.A.
Adres ul. Naftowa 8
38-400 Krosno
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-54/14
Data uprawnienia 2014-05-22
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak TDT.T3-5900-21641/15 z dnia 22.07.2015 r.
Opis

do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu,  modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych   

 


Nazwa firmy Stanisław Mysiak prowadzący działalność gospodarczą jako: Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Mysiak
Adres ul. Macieja Rataja 5
20-270 Lublin
Nr uprawnienia TDT- N-57/14
Data uprawnienia 2014-05-21
Opis

naprawa

-  cystern do przewozu materiałów sypkich nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara

 - urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych i wytwarzania elementów tych urządzeń,

- hydroakumulatorów.

 

 


Nazwa firmy ELGUM-PLUS Sp. z o.o. Sp. k.
Adres Sochaczewska 13
01-327 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-55/14
Data uprawnienia 2014-05-13
Opis

1. do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy

urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, takich jak:

a)      instalacje i urządzenia do napełniania i opróżniania, w tym ramiona przeładunkowe dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych,

b)      instalacje i urządzenia do napełniania i opróżniania opakowań do gazów sprężonych, pojazdów baterii, wagonów baterii, cystern, cystern przenośnych,

c)      instalacje i urządzenia, w tym ramiona przeładunkowe, do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zbiorników transportowych dla towarów niebezpiecznych towarami niebezpiecznymi.

 

2. wytwarzania poprzez montaż

elastycznych przewodów przeładunkowych, stanowiących stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, składające się z węży elastycznych z odpowiednimi końcówkami, zaworami, przejściówkami oraz złączami dla podłączenia do odpowiednich przyłączy

 

3. wytwarzania poprzez montaż

urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych na stanowiskach przeładunkowych z wyłączeniem portowych ramion przeładunkowych


Nazwa firmy VISTAL EKO sp. z o.o.
Adres Handlowa 21
81-061 Gdynia
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-48/14
Data uprawnienia 2014-04-30
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak TDT.T3-5900-21407-1/14 z dnia 13.08.2014 r.
Opis

1.   do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy oraz wytwarzania elementów:

­      zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,

­      zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących,

­      rurociągów technologicznych i przesyłowych do materiałów trujących, żrących lub ciekłych zapalnych nie podlegających na etapie wytwarzania ocenie zgodności według dyrektywy 97/23/WE.

2.   do modernizacji i naprawy:

­      zbiorników ciśnieniowych.


Nazwa firmy Zakłady Elektroniczne „Micronet” sp. z o.o.
Adres Czyżewskiego 14
80-336 Gdańsk
Nr uprawnienia TDT-M/N-47/14
Data uprawnienia 2014-04-29
Opis

do modernizacji i naprawy zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych


Nazwa firmy ARC-Heat sp. z o.o.
Adres ul. Dolomitowa 6
41-935 Bytom
Nr uprawnienia TDT-W-43/14
Data uprawnienia 2014-04-14
Opis

 do wytwarzania elementów urządzeń bezciśnieniowych i ciśnieniowych nie podlegających dyrektywie 97/23/WE


Nazwa firmy Katarzyna Wachnik, FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "COMPLEX" KATARZYNA WACHNIK
Adres Majnusza 1
41-800 Zabrze
Nr uprawnienia TDT-N-40/14
Data uprawnienia 2014-04-04
Opis

do naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych


Nazwa firmy Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Adres Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-38/14
Data uprawnienia 2014-04-01
Opis

uprawnienie:

1.do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

2.do modernizacji i napraw przeciągarek wagonów i wywrotnic wagonów.


Nazwa firmy GASSO POLSKA Sp. z o.o. sp.k
Adres ul. Więźniów Oświęcimia 38
43-330 Wilamowice
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-35/14
Data uprawnienia 2014-03-18
Opis

wytwarzanie  poprzez montaż, modernizacja i naprawa:

-  systemów ramion przeładunkowych, urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz statków żeglugi morskiej i śródlądowej i ich elementów,

- przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń i instalacji do ich napełniania i opróżniania,

- wyposażenia obsługowego cystern transportowych oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.


Nazwa firmy G. Ceglarz, M. Kabat, R. Żbik - Fortech S.C
Adres Żytniów 31
46-325 Rudniki
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-27/14
Data uprawnienia 2014-03-10
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak: TDT.T16-5900-8654/16 z dnia 4 kwietnia 2016r.
Opis

uprawnienie dotyczy modernizacji i naprawy suwnic, żurawi stałych, żurawi przenośnych, wciągników, wciągarek i elementów urządzeń dźwignicowych, podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu oraz wytwarzania elementów urządzeń dźwignicowych nie podlegających ocenie zgodności z Dyrektywą 2006/42/WE


Nazwa firmy „TECH-BUD“ Spółka z o.o.
Adres ul. Glówna 18; Przejazdowo
83-021 Wiślina
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-11/14
Data uprawnienia 2014-03-05
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

-  urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w zakresie montażu   osprzętu elastycznych przewodów, stanowiących wyposażenie tych urządzeń

do modernizacji i naprawy:

- wciągarek i wciągników,

- suwnic,

- żurawi,

- układnic,

- dźwigników (podnośników), w tym systemów do parkowania samochodów,
z wyjątkiem dźwigników stanowiących wyposażenie pojazdów, dźwigników do pochylania stołów technologicznych i dźwigników przenośnych z napędem ręcznym,

- wyciągów towarowych,

- wyciągów statków,

- podestów ruchomych,

- urządzeń dla osób niepełnosprawnych,

- wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,

- urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,

- urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych,

- przeciągarek pojazdów szynowych,

- pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,

- urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych.

 

- zbiorników cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 8 i 9 wg ADR,
z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 2, 6.1 i 8 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE;

- zbiorników cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn  nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe  niż 0,5 bara,

- urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych.


Nazwa firmy Piotr Kawecki prowadzący działalność gospodarczą jako Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „VEGA”
Adres ul. Okrętowa 4D
74-320 Barlinek
Nr uprawnienia TDT-M/N-26/14
Data uprawnienia 2014-03-04
Opis

do modernizacji i naprawy: układów cięgnowych stanowiących integralną część specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego i ciągłego, portowych ramion przeładunkowych oraz urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu wykonywanemu przez Transportowy Dozór Techniczny


Nazwa firmy PKP Cargotabor Sp. z o. o.
Adres Grójecka 17
02-021 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W-23/14
Data uprawnienia 2014-02-24
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak TDT.T3-5900-21579/14 z dnia 8.08.2014 r.
Opis

do wytwarzania nakrętek przeznaczonych do dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, dla podtrzymania stanu technicznego tych urządzeń


Nazwa firmy VAK-POL&GAZ Sp. z o.o.
Adres ul. Czeremchowa 10
53-009 Wrocław
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-22/14
Data uprawnienia 2014-02-21
Opis

wytwarzanie, modernizacja i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz wytwarzanie ich elementów


Nazwa firmy ZARMEN Sp. z o. o.
Adres Chłodna 51
00-867 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-V-21/14
Data uprawnienia 2014-02-21
Opis

do modernizacji i naprawy: urządzeń do przemieszczania wagonów po torach, dźwigników do podnoszenia taboru kolejowego, dźwignic linotorowych, wywrotnic wagonów


Nazwa firmy OTP S.A.
Adres ul. Chemików 7
09-411 Płock
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-20/14
Data uprawnienia 2014-02-18
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją TDT.T3-5900-14393/16 z dnia 10.05.2016 r.
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy cystern drogowych przeznaczonych  do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR


Nazwa firmy Włodzimerz Szarafin prowadzący działalność gospodarczą jako: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SZARAFIN” Włodzimerz Szarafin
Adres ul. Spacerowa 2
83-220 Skórcz
Nr uprawnienia TDT-M/N-17/14
Data uprawnienia 2014-02-11
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu i naprawy zaworów spustowych i  bezpieczeństwa stosowanych w cysternach kolejowych przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3 i 9 wg RID


Nazwa firmy ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.
Adres ul. Wrocławska 58
45-701 Opole
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-4/14
Data uprawnienia 2014-01-16
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy 

urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 

w miejscu prowadzenia działalności:

 

Oddział Katowice

ul. Piotrowicka 94

40-724 Katowice


Nazwa firmy PREWENT Sprzęt ppoż. i BHP M. Kiełczewski i Wspólnicy Sp. J.
Adres ul. Słowiańska 1a
74-100 Gryfino
Nr uprawnienia TDT- M/N-2/14
Data uprawnienia 2014-01-02
Opis

modernizacja i naprawa butli i bębnów ciśnieniowych wg ADR, z wyłączeniem butli i bębnów ciśnieniowych oznakowanych znakiem π wg dyrektywy 2010/35/UE, zbiorników agregatów gaśniczych, zbiorników ciśnieniowych w urządzeniach przeciwpożarowych pojazdów kolejowych, metra i tramwajów, zbiorników ciśnieniowych zamontowanych na stałe w agregatach proszkowych gaśniczych pojazdów drogowych

w miejscu prowadzenia działalności:

ul. Kasztanowa 26

74-100 Pniewo 


Nazwa firmy Ryszard Hawryliszyn prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: TRANSPORT CIĘŻAROWY RYSZARD HAWRYLISZYN
Adres ul. Borowska 281/2
50-556 Wrocław
Nr uprawnienia TDT- M/N-3/14
Data uprawnienia 2014-01-02
Opis

do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych,


Nazwa firmy Przemysław Mroszczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: KING MOTORS PRZEMYSŁAW MROSZCZAK
Adres ul. Tadeusza Żeleńskiego-Boya 12A
44-100  Gliwice
Nr uprawnienia NR TDT-M/N-118/13
Data uprawnienia 2013-12-12
Opis

do modernizacji i naprawy

urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu,

zamontowanych na pojazdach drogowych,


Nazwa firmy Zygmunt Siwak prowadzący działalność gospodarczą jako: Zakład Naprawy Urządzeń Dźwigowych Zygmunt Siwak
Adres ul. Złotoryjska 178-184
59-220  Legnica
Nr uprawnienia TDT- M -114/13
Data uprawnienia 2013-12-05
Opis

modernizacja suwnic, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi przewoźnych, wciągników, wciągarek, dźwigników, żurawi kolejowych, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych


Nazwa firmy MASTMAX Sp. z o.o.
Adres ul. Dąbrowska 71
42-504 Będzin
Nr uprawnienia NR TDT-M/N-112/13
Data uprawnienia 2013-12-05
Opis

do modernizacji i naprawy

urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu,

zamontowanych na pojazdach drogowych,


Nazwa firmy ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE Katowice Sp. z o.o.
Adres ul. Mickiewicza 15
40-951 Katowice
Nr uprawnienia TDT- W/M/N-116/13
Data uprawnienia 2013-12-05
Zmiana uprawnienia nr TDT-W/M/N-27/
Opis

do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:

-          podziemnych i naziemnych zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do magazynowania materiałów trujących,  żrących,  ciekłych zapalnych,

-          kriogenicznych naziemnych zbiorników magazynowych LNG,

-          rurociągów technologicznych i przesyłowych do materiałów trujących, żrących, ciekłych zapalnych,

-          elementów urządzeń ciśnieniowych, niepodlegających ocenie zgodności wg dyrektywy nr 97/23/WE.

 

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:

-          urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.


Nazwa firmy ENERGOCEM Sp. z o.o.
Adres ul. Fabryczna 6
22-100 Chełm
Nr uprawnienia TDT- M/N-106/13
Data uprawnienia 2013-11-08
Opis

do modernizacji i naprawy:

suwnic, wciągarek, wciągników

w zakresie elektrycznym


Nazwa firmy ZAMET INDUSTRY S.A.
Adres ul. R. Dmowskiego 38b
97-300 Piotrów Trybunalski
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-91/13
Data uprawnienia 2013-10-14
Opis

do modernizacji, naprawy

oraz  wytwarzania elementów dla podtrzymania stanu technicznego:

wywrotnic wagonów, zwałowarek, ładowarek, podajników, wyciągów skipowych,

wyładowarek okrętowych i wyładowarek wagonów


Nazwa firmy Zdzisław Bisewski prowadzący działalność gospodarczą jako: Zakład Usługowo-Handlowy Elektromechaniki i Hydrauliki Siłowej „ELEKTRO-HYD” Zdzisław Bisewski
Adres Sitno 13
83-330 Żukowo
Nr uprawnienia TDT-M/N-92/13
Data uprawnienia 2013-09-13
Opis

modernizacja i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych

w miejscu prowadzenia działalności: „ELEKTRO-HYD”- Warsztat,  Pod Otomino 1, 83-330 Żukowo


Nazwa firmy „LIQUIP POLSKA” Sp. z o.o.
Adres ul. Dworcowa 26
55-050 Sobótka
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-82/13
Data uprawnienia 2013-08-26
Opis

wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 


Nazwa firmy KAEFER S.A.
Adres ul. Postępu 21B
02-676 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W-79/13
Data uprawnienia 2013-08-14
Opis

do wytwarzania w zakresie prefabrykacji oraz montażu izolacji zimnochronnej
i ciepłochronnej na rurociągach i urządzeniach podlegających dozorowi technicznemu wykonywanemu przez Transportowy Dozór Techniczny


Nazwa firmy Agnieszka Hoffmann Tomasz Hoffmann prowadzący działalność gospodarczą jako: Zakład Urządzeń Mechanicznych s.c.
Adres Nowy Dwór 39
56-500 Syców
Nr uprawnienia TDT-W/N-71/13
Data uprawnienia 2013-08-02
Opis

- do wytwarzania i naprawy zaworów bezpieczeństwa, z wyłączeniem zaworów podlegających przepisom dyrektywy 97/23/WE oraz 2010/35/UE,

- do naprawy zaworów odcinających.


Nazwa firmy Grzegorz Partyka prowadzący działalność gospodarczą jako: Firma Prywatna „VEGA” Grzegorz Partyka
Adres ul. I Dywizji Wojska Polskiego 110
84-230 Rumia
Nr uprawnienia TDT-W/N-72/13
Data uprawnienia 2013-08-02
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak TDT.T22-5900-1869/15 z dnia 26.01.2015 r.
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu oraz  naprawy elastycznych przewodów przeładunkowych do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych


Nazwa firmy STAKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres ul. Poznańska 54
76-200 Słupsk
Nr uprawnienia TDT-W-69/13
Data uprawnienia 2013-07-29
Zmiana uprawnienia TDT-W-3/13
Opis

do wytwarzania zbiorników na gaz skroplony (LPG) i sprężony (CNG) do zasilania silników spalinowych w pojazdach oraz zaworów bezpieczeństwa stanowiących ich wyposażenie


Nazwa firmy OT Port Świnoujście Sp. z o.o.
Adres ul. Bunkrowa 1
72-602 Świnoujście
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-64/13
Data uprawnienia 2013-07-18
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak: TDT.T22-5900-16686/15 z 17.06.2015
Opis

Uprawnienie do wytwarzania elementów dla podtrzymania stanu technicznego, modernizacji i naprawy:

-    urządzeń transportu bliskiego: wciągarek i wciągników, suwnic, żurawi, podestów ruchomych, urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia;

 -  specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego:  żurawi pływających i pokładowych, podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach;

- specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego: wyładowarek wagonów, wyładowarek okrętowych, wywrotnic wagonów, ładowarek (tym okrętowych), zwałowarek, przenośników taśmowych podwieszonych, podajników, przenośników, wyciągów skipowych


Nazwa firmy CTL Chemkol Sp. z o.o.
Adres ul. Mostowa 30F
47-223 Kedzierzyn-Koźle
Nr uprawnienia TDT-N-59/13
Data uprawnienia 2013-07-03
Opis

do naprawy

zbiorników cystern kolejowych i drogowych przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 6, 8 i 9 wg RID i ADR z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych klasy 2, 6.1 i 8, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE

 


Nazwa firmy Jarosław Werner prowadzący działalność gospodarczą jako: WERMAX Jarosław Werner
Adres Złotopolice 52A
09-142 Załuski
Nr uprawnienia TDT-M/N-52/13
Data uprawnienia 2013-06-14
Opis

do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych,


Nazwa firmy T.R.E. Industry Sp. z o.o.
Adres ul. Golęcińska 10
71-822 Szczecin
Nr uprawnienia TDT-M/N-51/13
Data uprawnienia 2013-06-06
Opis

modernizacja i naprawa pomostów ruchomych

 


Nazwa firmy G.MAGYAR Sp. z o.o.
Adres ul. Czereśniowa 98
02-456  Warszawa
Nr uprawnienia TDT-M/N-42/13
Data uprawnienia 2013-05-14
Opis

do modernizacji i naprawy:

-          cystern drogowych oraz kontenerów cystern wraz z wyposażeniem do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR,

z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych

kl. 5.1, 6.1, 8 które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-          zbiorników, w tym cystern do przewozu materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne wraz z wyposażeniem, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

 

w miejscu wykonywania działalności:

G.MAGYAR Sp. z o.o. Zakład w Brzegu

ul. Starobrzeska 67 

49-305 Brzeg


Nazwa firmy DB Schenker Rail Spedkol Sp. z o.o.
Adres ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn Koźle
Nr uprawnienia TDT-N-23/13
Data uprawnienia 2013-03-19
Zmiana uprawnienia TDT-N-28/05, TDT-N-112/09
Opis

do naprawy

- stalowych zbiorników cystern drogowych i wagonów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR/RID, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1, 8 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- stalowych zbiorników cystern do przewozu materiałów nie będących niebezpiecznymi, które są napełniane, przewożone lub rozładowywane pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara.

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn Koźle

 

do naprawy

- wykładzin wewnętrznych antykorozyjnych: zbiorników oraz  wyposażenia obsługowego cystern kolejowych i drogowych,

- zbiorników stacjonarnych,

w miejscu wykonywania działalności:

Oddział Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny


Nazwa firmy Gawlas Wojciech prowadzący działalność gospodarczą jako: Nowoczesne Technologie Przemysłowe - Gawlas Wojciech
Adres ul. Wiejska 104
44-293 Gaszowice
Nr uprawnienia TDT-M/N-26/13
Data uprawnienia 2013-03-18
Opis

do modernizacji i naprawy:

suwnic, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi przewoźnych, wciągników, wyciągarek, dźwigników i podestów ruchomych


Nazwa firmy Financing & Manufacturing & Know-How Sp. z o.o
Adres Krasków 80
46-200 Kluczbork
Nr uprawnienia TDT-M/N-21/13
Data uprawnienia 2013-03-14
Opis

modernizacja i naprawa specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego i ciągłego oraz urządzeń transportu bliskiego: wywrotnic wagonów, ładowarek, zwałowarek, ładowarko-zwałowarek, urządzeń wygarniających, przenośników taśmowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów, suwnic, żurawi i dźwigników 


<< Poprzednie Następne >>
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny