Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Jednostka Inspekcyjna TDT Uprawnienia Uprawnienia zakładów krajowych

Uprawnienia zakładów krajowych

Nazwa firmy Zygmunt Siwak prowadzący działalność gospodarczą jako: Zakład Naprawy Urządzeń Dźwigowych Zygmunt Siwak
Adres ul. Złotoryjska 178-184
59-220  Legnica
Nr uprawnienia TDT- M -114/13
Data uprawnienia 2013-12-05
Opis

modernizacja suwnic, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi przewoźnych, wciągników, wciągarek, dźwigników, żurawi kolejowych, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych


Nazwa firmy MASTMAX Sp. z o.o.
Adres ul. Dąbrowska 71
42-504 Będzin
Nr uprawnienia NR TDT-M/N-112/13
Data uprawnienia 2013-12-05
Opis

do modernizacji i naprawy

urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu,

zamontowanych na pojazdach drogowych,


Nazwa firmy ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE Katowice Sp. z o.o.
Adres ul. Mickiewicza 15
40-951 Katowice
Nr uprawnienia TDT- W/M/N-116/13
Data uprawnienia 2013-12-05
Zmiana uprawnienia nr TDT-W/M/N-27/
Opis

do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:

-          podziemnych i naziemnych zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do magazynowania materiałów trujących,  żrących,  ciekłych zapalnych,

-          kriogenicznych naziemnych zbiorników magazynowych LNG,

-          rurociągów technologicznych i przesyłowych do materiałów trujących, żrących, ciekłych zapalnych,

-          elementów urządzeń ciśnieniowych, niepodlegających ocenie zgodności wg dyrektywy nr 97/23/WE.

 

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:

-          urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.


Nazwa firmy ENERGOCEM Sp. z o.o.
Adres ul. Fabryczna 6
22-100 Chełm
Nr uprawnienia TDT- M/N-106/13
Data uprawnienia 2013-11-08
Opis

do modernizacji i naprawy:

suwnic, wciągarek, wciągników

w zakresie elektrycznym


Nazwa firmy ZAMET INDUSTRY S.A.
Adres ul. R. Dmowskiego 38b
97-300 Piotrów Trybunalski
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-91/13
Data uprawnienia 2013-10-14
Opis

do modernizacji, naprawy

oraz  wytwarzania elementów dla podtrzymania stanu technicznego:

wywrotnic wagonów, zwałowarek, ładowarek, podajników, wyciągów skipowych,

wyładowarek okrętowych i wyładowarek wagonów


Nazwa firmy Zdzisław Bisewski prowadzący działalność gospodarczą jako: Zakład Usługowo-Handlowy Elektromechaniki i Hydrauliki Siłowej „ELEKTRO-HYD” Zdzisław Bisewski
Adres Sitno 13
83-330 Żukowo
Nr uprawnienia TDT-M/N-92/13
Data uprawnienia 2013-09-13
Opis

modernizacja i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych

w miejscu prowadzenia działalności: „ELEKTRO-HYD”- Warsztat,  Pod Otomino 1, 83-330 Żukowo


Nazwa firmy Jan Zaręba prowadzący działalność gospodarczą jako: Jan Zaręba Zakład Usługowo – Produkcyjno - Handlowy
Adres Łukowo 40
64-600 Łukowo
Nr uprawnienia TDT-M/N-90/13
Data uprawnienia 2013-09-11
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak TDT.T3-5900-38076/16 z dnia 13.01.2016 r. w
Opis

do modernizacji i naprawy

urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu,

 zamontowanych na pojazdach drogowych

 

w miejscu wykonywania działalności:

Murowana Goślina

ul. Polna 11

62-095 Murowana Goślina 


Nazwa firmy „LIQUIP POLSKA” Sp. z o.o.
Adres ul. Dworcowa 26
55-050 Sobótka
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-82/13
Data uprawnienia 2013-08-26
Opis

wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 


Nazwa firmy KAEFER S.A.
Adres ul. Postępu 21B
02-676 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W-79/13
Data uprawnienia 2013-08-14
Opis

do wytwarzania w zakresie prefabrykacji oraz montażu izolacji zimnochronnej
i ciepłochronnej na rurociągach i urządzeniach podlegających dozorowi technicznemu wykonywanemu przez Transportowy Dozór Techniczny


Nazwa firmy Agnieszka Hoffmann Tomasz Hoffmann prowadzący działalność gospodarczą jako: Zakład Urządzeń Mechanicznych s.c.
Adres Nowy Dwór 39
56-500 Syców
Nr uprawnienia TDT-W/N-71/13
Data uprawnienia 2013-08-02
Opis

- do wytwarzania i naprawy zaworów bezpieczeństwa, z wyłączeniem zaworów podlegających przepisom dyrektywy 97/23/WE oraz 2010/35/UE,

- do naprawy zaworów odcinających.


Nazwa firmy Grzegorz Partyka prowadzący działalność gospodarczą jako: Firma Prywatna „VEGA” Grzegorz Partyka
Adres ul. I Dywizji Wojska Polskiego 110
84-230 Rumia
Nr uprawnienia TDT-W/N-72/13
Data uprawnienia 2013-08-02
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak TDT.T22-5900-1869/15 z dnia 26.01.2015 r.
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu oraz  naprawy elastycznych przewodów przeładunkowych do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych


Nazwa firmy STAKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres ul. Poznańska 54
76-200 Słupsk
Nr uprawnienia TDT-W-69/13
Data uprawnienia 2013-07-29
Zmiana uprawnienia TDT-W-3/13
Opis

do wytwarzania zbiorników na gaz skroplony (LPG) i sprężony (CNG) do zasilania silników spalinowych w pojazdach oraz zaworów bezpieczeństwa stanowiących ich wyposażenie


Nazwa firmy ZAKŁAD NAPRAWCZY TABORU KOLEJOWEGO „OŁAWA” Sp. z o.o.
Adres ul. Sikorskiego 15
55-200 Oława
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-66/13
Data uprawnienia 2013-07-25
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak TDT.T3-5900-13482/15 z dnia 29.05.2015 r.
Opis

do wykonywania  następujących czynności:

-       wytwarzanie zbiorników do transportu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8 oraz 9 wg RID wraz z wyposażeniem, z wyłączeniem zbiorników do transportu niektórych towarów niebezpiecznych klas 6.1 i 8 oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-       modernizacja i naprawa zbiorników transportowych do towarów niebezpiecznych klas 2, 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8 oraz 9 wg RID wraz z wyposażeniem, z wyłączeniem zbiorników do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych klasy 6.1 i 8 oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-       modernizacja i naprawa zbiorników do transportu materiałów nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa wraz z wyposażeniem,

-    naprawa zbiorników ciśnieniowych sprężonego powietrza do układów hamulcowych i sterownia w taborze kolejowym oraz elementów armatury,

-     modernizacja i naprawa urządzeń dźwignicowych podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu 


Nazwa firmy OT Port Świnoujście Sp. z o.o.
Adres ul. Bunkrowa 1
72-602 Świnoujście
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-64/13
Data uprawnienia 2013-07-18
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak: TDT.T22-5900-16686/15 z 17.06.2015
Opis

Uprawnienie do wytwarzania elementów dla podtrzymania stanu technicznego, modernizacji i naprawy:

-    urządzeń transportu bliskiego: wciągarek i wciągników, suwnic, żurawi, podestów ruchomych, urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia;

 -  specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego:  żurawi pływających i pokładowych, podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach;

- specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego: wyładowarek wagonów, wyładowarek okrętowych, wywrotnic wagonów, ładowarek (tym okrętowych), zwałowarek, przenośników taśmowych podwieszonych, podajników, przenośników, wyciągów skipowych


Nazwa firmy CTL Chemkol Sp. z o.o.
Adres ul. Mostowa 30F
47-223 Kedzierzyn-Koźle
Nr uprawnienia TDT-N-59/13
Data uprawnienia 2013-07-03
Opis

do naprawy

zbiorników cystern kolejowych i drogowych przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 6, 8 i 9 wg RID i ADR z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych klasy 2, 6.1 i 8, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE

 


Nazwa firmy Jarosław Werner prowadzący działalność gospodarczą jako: WERMAX Jarosław Werner
Adres Złotopolice 52A
09-142 Załuski
Nr uprawnienia TDT-M/N-52/13
Data uprawnienia 2013-06-14
Opis

do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych,


Nazwa firmy T.R.E. Industry Sp. z o.o.
Adres ul. Golęcińska 10
71-822 Szczecin
Nr uprawnienia TDT-M/N-51/13
Data uprawnienia 2013-06-06
Opis

modernizacja i naprawa pomostów ruchomych

 


Nazwa firmy G.MAGYAR Sp. z o.o.
Adres ul. Czereśniowa 98
02-456  Warszawa
Nr uprawnienia TDT-M/N-42/13
Data uprawnienia 2013-05-14
Opis

do modernizacji i naprawy:

-          cystern drogowych oraz kontenerów cystern wraz z wyposażeniem do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR,

z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych

kl. 5.1, 6.1, 8 które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-          zbiorników, w tym cystern do przewozu materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne wraz z wyposażeniem, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

 

w miejscu wykonywania działalności:

G.MAGYAR Sp. z o.o. Zakład w Brzegu

ul. Starobrzeska 67 

49-305 Brzeg


Nazwa firmy DB Schenker Rail Spedkol Sp. z o.o.
Adres ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn Koźle
Nr uprawnienia TDT-N-23/13
Data uprawnienia 2013-03-19
Zmiana uprawnienia TDT-N-28/05, TDT-N-112/09
Opis

do naprawy

- stalowych zbiorników cystern drogowych i wagonów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR/RID, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1, 8 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- stalowych zbiorników cystern do przewozu materiałów nie będących niebezpiecznymi, które są napełniane, przewożone lub rozładowywane pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara.

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn Koźle

 

do naprawy

- wykładzin wewnętrznych antykorozyjnych: zbiorników oraz  wyposażenia obsługowego cystern kolejowych i drogowych,

- zbiorników stacjonarnych,

w miejscu wykonywania działalności:

Oddział Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny


Nazwa firmy Gawlas Wojciech prowadzący działalność gospodarczą jako: Nowoczesne Technologie Przemysłowe - Gawlas Wojciech
Adres ul. Wiejska 104
44-293 Gaszowice
Nr uprawnienia TDT-M/N-26/13
Data uprawnienia 2013-03-18
Opis

do modernizacji i naprawy:

suwnic, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi przewoźnych, wciągników, wyciągarek, dźwigników i podestów ruchomych


Nazwa firmy Financing & Manufacturing & Know-How Sp. z o.o
Adres Krasków 80
46-200 Kluczbork
Nr uprawnienia TDT-M/N-21/13
Data uprawnienia 2013-03-14
Opis

modernizacja i naprawa specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego i ciągłego oraz urządzeń transportu bliskiego: wywrotnic wagonów, ładowarek, zwałowarek, ładowarko-zwałowarek, urządzeń wygarniających, przenośników taśmowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów, suwnic, żurawi i dźwigników 


Nazwa firmy ENERGOP Sp. z o.o.
Adres ul. Inżynierska 32
96-502 Sochaczew
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-20/13
Data uprawnienia 2013-02-27
Opis

do wytwarzania

-          zbiorników bezciśnieniowych, niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących i ciekłych zapalnych,

-          rurociągów technologicznych stanowiących wyposażenie zbiorników magazynowych LNG

do wytwarzania, modernizacji i naprawy

-          rurociągów technologicznych i przesyłowych do materiałów trujących lub żrących i ciekłych zapalnych

do modernizacji i naprawy

-          zbiorników ciśnieniowych, bezciśnieniowych do magazynowania materiałów trujących lub żrących i ciekłych zapalnych,


Nazwa firmy TRANSPORT I SPEDYCJA
Adres ul. Beliny Prazmowskiego 21/1
31-514 Kraków
Nr uprawnienia TDT-N-17/13
Data uprawnienia 2013-02-12
Zmiana uprawnienia Zastąpiona decyzją znak: TDT.T22-5900-3476/15 z dnia 9.02.2015 r.
Opis

do naprawy:

- cystern drogowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3, 8 i 9 wg ADR wraz z wyposażeniem obsługowym, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 8 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara.


Nazwa firmy UNO-TECH s.c. K. Hetmańczyk – J. Adamski
Adres Jasin, ul. Wrzesińska 85
62-020 Swarzędz
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-14/13
Data uprawnienia 2013-02-04
Opis

do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:

-  urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz ich elementów,

- przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń i instalacji do ich napełniania i opróżniania 


Nazwa firmy Glibowska Pompy Spółka Jawna
Adres ul. Osiniecka 124
54 -530 Wrocław
Nr uprawnienia TDT-N-13/13
Data uprawnienia 2013-01-30
Opis

naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych

w miejscu prowadzenia działalności: ul. Jarnołtowska 15; 54-530 Wrocław


Nazwa firmy Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowe ”ROBEX” Sp. z o.o.
Adres ul. Kaszubska 28
84-300 Lębork
Nr uprawnienia TDT-W-11/13
Data uprawnienia 2013-01-24
Opis

wytwarzanie zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do magazynowania materiałów ciekłych, zapalnych


Nazwa firmy SERWIS-GAZ Sp. z o.o.
Adres ul. Kościuszki 1 m 7
05-840 BRWINÓW
Nr uprawnienia TDT-M/N-7/13
Data uprawnienia 2013-01-09
Opis

do modernizacji i naprawy cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do transportu towarów niebezpiecznych kl. 2 oraz kl. 3 wg ADR,  z wyłączeniem cystern kl. 2, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE;

w miejscu prowadzenia działalności:

Mirowice, ul. Wspólna 2

05-600 Grójec


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.
Adres ul. Jerzmanowska 73
54-530 Wrocław w miejscu wykonywania działalności: Jerzmanowska 8F; 54-530 Wrocław
Nr uprawnienia TDT-M/N-112/12
Data uprawnienia 2012-12-12
Opis

modernizacja i naprawa suwnic, żurawi, podestów ruchomych, cięgników, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, dźwigników, wózków jezdniowych


Nazwa firmy Maciej Stasiewski prowadzący działalność gospodarczą jako: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „POLMIX-AST” Maciej Stasiewski
Adres ul. Sienna 48
80-605 Gdańsk
Nr uprawnienia TDT-M/N-110/12
Data uprawnienia 2012-12-12
Opis

do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych, oraz wytwarzania ich elementów dla podtrzymania stanu technicznego


Nazwa firmy Daniel Kruszewski prowadzący działalność gospodarczą jako „PRIMUS”
Adres ul. Sobieskiego 40/2
82-300 Elbląg
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-109/12
Data uprawnienia 2012-12-05
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy wyciągów dla narciarzy wodnych oraz wytwarzania ich elementów

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Berylowa 12

 82-320 Gronowo Górne


Nazwa firmy KRIO-SERWIS Sp. z o.o.
Adres ul. Krotoszyńska 148
63-430 Odolanów
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-103/12
Data uprawnienia 2012-11-14
Opis

modernizacja i naprawa:

- wyposażenia konstrukcyjnego i obsługowego (z wyłączeniem zbiorników) cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 wg ADR, z wyjątkiem wyposażenia konstrukcyjnego i obsługowego cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

wytwarzanie, modernizacja i naprawa:

- urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz ich elementów.

 

 


Nazwa firmy BAŁTYKGAZ Sp. z o.o.
Adres ul. Sobieskiego 5
84-230 Rumia
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-100/12
Data uprawnienia 2012-10-19
Opis

wytwarzanie w zakresie montażu, modernizacja i naprawa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 


Nazwa firmy PKP CARGO S.A. Sekcja Utrzymania i Napraw Taboru Zabytkowego SKANSEN w Chabówce
Adres Chabówka
34-720 Chabówka
Nr uprawnienia TDT-N-98/12
Data uprawnienia 2012-10-11
Opis

Naprawa kotlów parowych podlegających dozorowi technicznemu wykonywanemu przez TDT


Nazwa firmy Enitra Sp. z o.o.
Adres ul. 1 Maja 62
58-300 Wałbrzych
Nr uprawnienia TDT-M/N-79/12
Data uprawnienia 2012-07-25
Opis

modernizacja i naprawy przenośników o ruchu ciągłym do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym


Nazwa firmy „PROMUS” Sp. z o.o.
Adres Sprzymierzonych 16
14-400 Pasłęk
Nr uprawnienia W/M/N-74/12
Data uprawnienia 2012-07-17
Opis

modernizacja i naprawy wyciągów statków oraz wytwarzanie ich elementów do podtrzymania stanu technicznego


Nazwa firmy „NAFTOSERWIS” Sp. z o.o.
Adres ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 53
04-028 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-72/12
Data uprawnienia 2012-07-13
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją nr znak TDT.T22-5900-1860/15 z dnia 26.01.2015 r.
Opis

do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy

urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 

przez:

 

Centrum Serwisowe Wschód

z siedzibą w Emilianowie:

Baza Paliw nr 5 EMILIANÓW k/Warszawy, 05-205 Klembów

 

Centrum Serwisowe Południe

z siedzibą w  Boronowie:

Baza Paliw nr 3 BORONÓW ul. Sienkiewicza12, 42-283 Boronów

 

Centrum Serwisowe Zachód

z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej:

Baza Paliw nr 2 NOWA WIEŚ WIELKA ul. Przemysłowa, 86-060 Nowa Wieś Wielka”


Nazwa firmy TANKO S.p.A. / TANKO S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
Adres ul. Stary Rynek 38-39
61-722 Poznań
Nr uprawnienia TDT-W-63/12
Data uprawnienia 2012-06-19
Zmiana uprawnienia TDT-W-15/12 z dnia 06.03.2012 r.
Opis

wytwarzanie zbiorników magazynowych LNG oraz rurociągów i innych elementów  stanowiących ich wyposażenie


Nazwa firmy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Adres ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
Nr uprawnienia TDT-N-58/12
Data uprawnienia 2012-06-15
Zmiana uprawnienia TDT-N-52/04 z dnia 22 czerwca 2004 r.
Opis

do naprawy

wyciągów statków pasażerskich usytuowanych na Kanale Elbląskim, podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu.


Nazwa firmy Mirosław Zaleski prowadząca działalność gospodarczą jako: SIGMA LIFT Mirosław Zaleski
Adres Konarskiego 14
71-704 Szczecin
Nr uprawnienia TDT-M/N-50/12
Data uprawnienia 2012-06-14
Opis

do modernizacji i naprawy

specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego i ciągłego oraz urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu wykonywanemu przez Transportowego Dozór Techniczny, w zakresie układów cięgnowych stanowiących integralną część tych urządzeń


Nazwa firmy PEGAS GRUPA Sp. z o.o.
Adres ul. Górna 1
26-803 Promna
Nr uprawnienia DECYZJA NR TDT-W/N-57/12
Data uprawnienia 2012-06-14
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, naprawy

elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, składających się z węży elastycznych z odpowiednimi końcówkami dla podłączenia do odpowiednich króćców

naprawy

- urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

- cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do transportu towarów niebezpiecznych klas 2 (kod 2F) z wyłączeniem cystern przeznaczonych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE


Nazwa firmy CGH Polska Sp. z o.o.
Adres Srebrna 39
85-461 Bydgoszcz
Nr uprawnienia TDT-W-51/12
Data uprawnienia 2012-06-12
Opis

do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych, poziomych, jednopłaszczowych i dwupłaszczowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, o zakresie średnicy do 2900 mm i pojemności do 100 m3


Nazwa firmy TICON Sp. z o.o.
Adres Jasin, ul. Poznańska 37
62-020 Swarzędz
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-41/12
Data uprawnienia 2012-05-21
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak: TDT.T22-5900-33717/14 z dnia 07.01.2015 r.
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy

urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz elastycznych przewodów przeładunkowych


Nazwa firmy Andrzej Górecki, Tadeusz Orlewicz, Jarosław Szmagaj wykonujący działalność gospodarczą jako PORT-REM s.c.
Adres ul. Gdańska 20b
70-661 Szczecin
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-33/12
Data uprawnienia 2012-05-08
Opis

modernizacja,  naprawa oraz wytwarzanie elementów dla podtrzymania stanu technicznego:

- urządzeń transportu bliskiego, w tym: wciągarek i wciągników, suwnic, żurawi, podestów ruchomych, urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, dźwigników samochodowych, wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,

- specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego, w tym: wyładowarek wagonów, wyładowarek okrętowych, wywrotnic wagonów, ładowarek (w tym okrętowych), zwałowarek, przenośników taśmowych podwieszonych, podajników, przenośników, wyciągów skipowych, pneumatycznych urządzeń transportowych dla materiałów masowych luzem, żurawi pływających i pokładowych, wyciągów statków, podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach 


Nazwa firmy ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE S.A.
Adres ul. Mickiewicza 15
40-951 Katowice
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-27/12
Data uprawnienia 2012-04-20
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak TDT.T3-5900-13119/12 z dnia 12.07.2012 r. w zakresie pkt 5.3 warunków uprawnienia
Opis

do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:

– podziemnych i naziemnych zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do magazynowania materiałów trujących,  żrących,  ciekłych zapalnych,

– kriogenicznych naziemnych zbiorników magazynowych LNG,

–  rurociągów technologicznych i przesyłowych do materiałów trujących, żrących, ciekłych zapalnych,

–  elementów urządzeń ciśnieniowych, niepodlegających ocenie zgodności wg dyrektywy nr 97/23/WE.

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:

–  urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

Przez:

Zakład Produkcji Montażowej

ul. Żwirki i Wigury 58

43-190 Mikołów


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe „REMWIL” Sp. z o.o.
Adres ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-24/12
Data uprawnienia 2012-04-11
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:

-          urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

do modernizacji i naprawy:

-          przeciągarek wagonowych.


Nazwa firmy Śląskie Zaplecze Remontowe Sp. z o.o.
Adres Dworcowa 2
42-675 Przezchlebie
Nr uprawnienia TDT-M/N-19/12
Data uprawnienia 2012-03-21
Opis

do modernizacji i naprawy zbiorników ciśnieniowych do transportu materiałów sypkich nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa, zainstalowanych na wagonach kolejowych wraz z ich wyposażeniem


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Budowlanych SERWIS UTRZYMANIA RUCHU Sp. z o.o.
Adres Garki 144 C
63-430 Odolanów
Nr uprawnienia NR TDT-M/N-22/12
Data uprawnienia 2012-03-21
Opis

do modernizacji i naprawy

urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych


Nazwa firmy POLIMEX-MOSTOSTAL S. A.
Adres ul. Czackiego 15/17
00-950 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-20/12
Data uprawnienia 2012-03-16
Opis

do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy: urządzeń  do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych:

przez

ZAKŁADEN ERGOMONTAŻ  PÓŁNOC, ul. Przemysłowa 30, 00-450 Warszawa

jednostki organizacyjne :

Region Kozienice, Świerże Górne, 26-900 Kozienice

Region Włocławek, ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek

 

do wytwarzania:

–  rurociągów technologicznych i przesyłowych do materiałów trujących, żrących, ciekłych zapalnych,

do wytwarzania w zakresie montażu:

– zbiorników bezciśnieniowych, niskociśnieniowych do materiałów trujących,  żrących,  ciekłych zapalnych

do modernizacji i naprawy:

– zbiorników ciśnieniowych, bezciśnieniowych, rurociągów technologicznych i przesyłowych do materiałów żrących,   trujących,  ciekłych zapalnych

–  podestów ruchomych,  suwnic i wciągników

przez

ZAKŁAD ENERGOMONTAŻ PÓŁNOC, ul. Przemysłowa 30, 00-450 Warszawa


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe "REMBIS" Sp. z o.o.
Adres ul. Przemysłowa 30
88-160 Janikowo
Nr uprawnienia TDT-W/ N-17/12
Data uprawnienia 2012-03-14
Opis

- do wytwarzania poprzez montaż i naprawy elementów i podzespołów kolei linowych,

- do wytwarzania poprzez montaż i naprawy wyciągów narciarskich


Nazwa firmy Zakład Budowy Aparatury Chemicznej „ZBACH“ Sp. z o.o.
Adres ul. E. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-16/12
Data uprawnienia 2012-03-12
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy

- zbiorników cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 6, 8 wg RID/ADR z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
kl. 6.1 i 8 wg RID/ADR i oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE;

do modernizacji i naprawy

- zbiorników cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są napełniane, opróżniane lub przewożone pod ciśnieniem


<< Poprzednie Następne >>
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny