Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Jednostka Inspekcyjna TDT Uprawnienia Uprawnienia zakładów krajowych

Uprawnienia zakładów krajowych

Nazwa firmy KB POMORZE Sp. z o.o.
Adres ul. Sienna 50
80-605 Gdansk
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-84/15
Data uprawnienia 2015-12-15
Opis

- do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

- urządzeń  do napełniania i opróżniania zbiorników  transportowych,

- zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania  materiałów trujących lub żrących,

- zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania  materiałów ciekłych zapalnych,

- rurociągów technologicznych i przesyłowych, w części stanowiącej urządzenia techniczne
 w rozumieniu przepisów ustawy o dozorze technicznym,

- do wytwarzania elementów zbiorników magazynowych LNG,

- do naprawy zbiorników ciśnieniowych.


Nazwa firmy GRACO Sp. z o.o.
Adres ul. Żurawia 6/12
00-503 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-M/N-76/15
Data uprawnienia 2015-10-19
Opis

do  modernizacji i naprawy:

 żurawi kolejowych, żurawi na pojazdach kolejowych, żurawi pokładowych, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, podestów na pojazdach kolejowych, układarek do układania torów, wypornic sieci, żurawi i korektorów sieci trakcyjnej.

w miejscach prowadzenia działalności:

1. GRACO Sp. z o.o., ul. Żurawia 8, 05-860 Płochocin

2. GRACO Sp. z o.o., ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice


Nazwa firmy WILLIG POLSKA Sp. z o.o.
Adres ul. Jasna 1
13-100 Nidzica
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-73/15
Data uprawnienia 2015-10-06
Opis

-   do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy zbiorników do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych  kl. 6.1 i 8 wg ADR, które podlegają oznakowaniu znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-   do modernizacji i naprawy zbiorników do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara.


Nazwa firmy PORTOWY ZAKLAD TECHNICZNY Sp. z o.o.
Adres ul. Warsztatowa 4
81-341 Gdynia
Nr uprawnienia TDT-M/N-69/15
Data uprawnienia 2015-10-01
Opis

modernizacja i naprawa wciągarek i wciągników, suwnic, żurawi, podestów ruchomych, wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych


Nazwa firmy Radosław Szymanowski
Adres ul. Michała Sobczaka 41
01-492 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-65/14
Data uprawnienia 2015-08-28
Opis

do wytwarzania w zakresie  montażu, modernizacji i naprawy  wyciągów nart wodnych

 

 


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „SIDUS” s.c. Bogumił Janecki, Wojciech Kowalski, Piotr Płatek, Leszek Stopiński
Adres ul. Grunwaldzka 26
46-203 Kluczbork
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-60/15
Data uprawnienia 2015-08-19
Opis

Wytwarzanie w zakresie  montażu, modernizacja i i naprawa:

a) specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego, służących do przemieszczania materiałów masowych lub jednostkowych w sposób ciągły, po określonym torze lub trasie, instalowanych w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych lub stanowiących wyposażenie innych stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym dla prac przeładunkowych i innych czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi morskiej, śródlądowej, transportu kolejowego i drogowego, w tym:

-    wyładowarek wagonów,

-    wyładowarek okrętowych,

-    wywrotnic wagonów,

-    ładowarek (w tym okrętowych), ładowarko-zwałowarek,

-    zwałowarek,

-    przenośników taśmowych podwieszonych,

-    podajników,

-    przenośników,

-    wyciągów skipowych,

-    pneumatycznych urządzeń transportowych dla materiałów sypkich,

b)  specjalistycznych urządzeń transportu  bliskiego służących do przemieszczania ludzi  lub ładunków w ograniczonym zasięgu, w pionie, w poziomie lub pod kątem, w  tym:

-       żurawi kolejowych,

-    żurawi na pojazdach kolejowych,

-    żurawi pływających i pokładowych,

-    wyciągów statków,

-    dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych,

-    podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,

-    przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach,

-    podestów na pojazdach kolejowych,

-    układarek do układania torów,

-    wypornic,  żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej,

-    podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych,

c)  urządzeń transportu  bliskiego:

-  suwnic,

-  wciągników i wciągarek.

oraz wytwarzania elementów ww. urządzeń dla podtrzymania stanu technicznego.


Nazwa firmy PKS CHEŁM-SERWIS Sp. z o.o.
Adres ul. Hutnicza 3
22-100 Chełm
Nr uprawnienia TDT-M/N-58/15
Data uprawnienia 2015-08-13
Opis

do modernizacji i naprawy cystern stosowanych w ruchu drogowym, do przewozu materiałów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, z wyłączeniem modernizacji, które skutkują zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymagają oceny zgodności zgodnie  z dyrektywą 97/23/WE


Nazwa firmy PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.
Adres ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-59/15
Data uprawnienia 2015-08-12
Opis

-  modernizacja i naprawa:

- zbiorników cystern wagonowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych, w tym zbiorników cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 8 i 9 wg RID, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl.  8 wg RID, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

- zbiorników cystern wagonowych, kontenerów cystern wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych, niezaliczanych do niebezpiecznych, które są napełniane, opróżnianie lub przewożone pod  ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,

-  urządzeń transportu ciągłego i bliskiego:

- wyładowarek wagonów,

- przenośników taśmowych podwieszanych,

- podajników,

- przenośników,

- pneumatycznych urządzeń transportowych do materiałów masowych luzem,

- żurawi kolejowych,

- żurawi na pojazdach kolejowych,

- dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych,

- przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach,

- układarek do układania torów,

- podestów na pojazdach kolejowych,

- podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych.

 - wytwarzanie elementów urządzeń transportu ciągłego i bliskiego,

w miejscu wykonywania działalności:

Zakład Napraw Taboru w Krakowie

ul. Półłanki 1

30-858 Kraków


Nazwa firmy KRÓLMET Sp. z o.o.
Adres ul. Paderewskiego 120
42-400 Zawiercie
Nr uprawnienia TDT-W-56/15
Data uprawnienia 2015-07-24
Opis

wytwarzanie odlewów elementów stosowanych w kolejach linowych i wyciągach  narciarskich

w miejscu wykonywania działalności:

ODLEWNIA PRECYZYJNA

ul. Żelazna 63

42-431 Zawiercie 


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Lucyna Hadaś, Antoni Hadaś Spółka Jawna
Adres ul. Józefa Bema 162
63-400 Ostrów Wielkopolski
Nr uprawnienia TDT- W/M/N-55/15
Data uprawnienia 2015-07-22
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak: TDT.T16-5900-8434/16 z dnia 4 kwietnia 2016r.
Opis

-  do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

- cystern do transportu towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADR, z wyłączeniem cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- zbiorników do transportu towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADN, z wyłączeniem zbiorników  do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8 wg ADN oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- cystern drogowych do transportu odpadów towarów niebezpiecznych, napełnianych podciśnieniowo wg ADR,

- dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) wg ADR,

- zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,

-  do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

-  do modernizacji i naprawy cystern do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

-   do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych. 


Nazwa firmy DB Cargo Polska S.A.
Adres ul. Wolności 337
41-800 Zabrze
Nr uprawnienia TDT-M/N-52/15
Data uprawnienia 2015-07-14
Opis

1. do o modernizacji i naprawy:

-   zbiorników cystern kolejowych i drogowych, kontenerów-cystern  wraz z wyposażeniem obsługowym  do przewozu towarów niebezpiecznych kl.: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR/RID,  z wyłączeniem zbiorników oznakowanych znakiem π wg dyrektywy 2010/35/UE przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 oraz niektórych  towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1, 8,

-   zbiorników cystern do przewozu materiałów nie zaliczonych jako  niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone,

-   urządzeń służących do przemieszczania ładunków w ograniczonym zasięgu, podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu: wciągarki i wciągniki, suwnice,  żurawie, dźwigniki, przeciągarki pojazdów szynowych

w miejscu wykonywania działalności:    ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn Koźle

2. do o naprawy:

-   zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl.  3 wg ADR,

-   zbiorników cystern kolejowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl.  3 i 8 wg RID

-   zbiorników, w tym cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone,

-   urządzeń służących do przemieszczania ładunków w ograniczonym zasięgu, podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 

w miejscu wykonywania działalności:    ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik


Nazwa firmy POMPBET Dariusz Strębski
Adres Moszna-Wieś 17A
05-840 Brwinów
Nr uprawnienia TDT-M/N-51/15
Data uprawnienia 2015-07-07
Opis

 do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych.

w miejscu wykonywania działalności Domaniew 10C, 05-840 Brwinów


Nazwa firmy Fabryka Maszyn Górniczych „NIWKA” S.A.
Adres ul. Wojska Polskiego 25/27
41-208 Sosnowiec
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-49/15
Data uprawnienia 2015-06-29
Opis

do modernizacji, naprawy oraz wytwarzania elementów:

- przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach,

- przekładni zębatych,

- kół jezdnych dźwignic i kół linowych.


Nazwa firmy KGHM ZANAM S.A.
Adres ul. Kopalniana 7
59-101 Polkowice
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-45/15
Data uprawnienia 2015-06-18
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL)

w miejscu wykonywania działalności:

Wydział Produkcji Konstrukcji i Urządzeń

ul. Złotoryjska 178-184

59-220 Legnica


Nazwa firmy WAGON OPOLE Sp. z o.o.
Adres ul. Powstańców Wielkopolskich 4
89-100 Nakło nad Notecią
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-42/15
Data uprawnienia 2015-06-18
Opis

1. do wytwarzania, modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:

-   zbiorników cystern kolejowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3 i 8 wg RID,

2. do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:

-   zbiorników ciśnieniowych cystern kolejowych wraz z wyposażeniem, napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara do przewozu materiałów niezaliczonych do niebezpiecznych,

-   suwnic ogólnego przeznaczenia, żurawi przewoźnych i stacjonarnych, żurawi kolejowych

i na pojazdach kolejowych, podestów na pojazdach kolejowych, układarek do układania torów, wypornic, żurawi i korektorów do układania i zdejmowania sieci trakcyjnej, podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych,

3. do naprawy:

- zbiorników ciśnieniowych zamontowanych w układzie hamulcowym lub sterowniczym pojazdów szynowych.

w miejsce wykonywania działalności:

“Tabor Szynowy” Opole

ul. Rejtana 7,

45-332 Opole 


Nazwa firmy Dobrowolski Sp. z o.o.
Adres ul. Obrońców Warszawy 26a
67-400 Wschowa
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-35/15
Data uprawnienia 2015-05-08
Opis

1. wytwarzanie, wytwarzanie w zakresie montażu, modernizacja, naprawy, wytwarzanie elementów:

- zbiorników cystern drogowych wraz z osprzętem i wyposażeniem do przewozu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR z wyłączeniem cystern kl. 6.1 i 8, oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE

- zbiorników cystern drogowych wraz z osprzętem i wyposażeniem do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 i 9 napełnianych podciśnieniowo.

 

2. modernizacja i naprawy:

- zbiorników cystern wraz z osprzętem i wyposażeniem do transportu towarów niezaliczonych do niebezpiecznych, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar  x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, z wyłączeniem modernizacji, które skutkuje zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymagają oceny zgodności zgodnie z dyrektywą 97/23/WE.


Nazwa firmy TABOR Dębica Sp. z o.o.
Adres ul. Sandomierska 39
39-200 Dębica
Nr uprawnienia TDT-M/N-34/15
Data uprawnienia 2015-05-06
Opis

1. do naprawy:

- wagonów cystern i cystern drogowych do transportu towarów niebezpiecznych kl. 3 i 8 według ADR/RID, z wyłączeniem cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 8 oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- wagonów cystern i cystern drogowych, kontenerów cystern do transportu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych niezaliczonych do niebezpiecznych, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

- zbiorników ciśnieniowych pracujących w układach pneumatycznych hamulca,

w miejscu wykonywania działalności:

1. TABOR DĘBICA Sp. z o.o.

ul. Plażowa 1

41-208 Sosnowiec

 

2. do modernizacji i naprawy:

- wagonów cystern i cystern drogowych do transportu towarów niebezpiecznych kl. 3, 8 i 9 według ADR/RID, z wyłączeniem cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 8 oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- wagonów cystern i cystern drogowych, kontenerów cystern do transportu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych niezaliczonych do niebezpiecznych, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, z wyłączeniem modernizacji, które skutkuje zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymagają oceny zgodności zgodnie z dyrektywą 97/23/WE,

- urządzeń transportu bliskiego, w tym specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego (UTB oraz SUTB),

 w miejscu wykonywania działalności:

2. TABOR DĘBCA Sp. z o.o.

Ul. Słowackiego 72

32-540 Trzebinia


Nazwa firmy Odlewnia Rawicz Sp. z o. o.
Adres ul. Sarnowska 2
63-900 Rawicz
Nr uprawnienia TDT-W-32/15
Data uprawnienia 2015-04-27
Opis

Do wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania wyciągów statków i przeciągarek pojazdów szynowych (koła zębate, koła bose, koła jezdne, koła linowe, koła pasowe, sprzęgła kłowe oraz inne części) odlewane z żeliwa i staliwa.


Nazwa firmy KNK SERWIS Sp. z o.o.
Adres ul. Wschodnia 25
45-449 Opole
Nr uprawnienia TDT-M/N-27/15
Data uprawnienia 2015-04-15
Opis

modernizacja i naprawa urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych


Nazwa firmy TEMTECH Sp. z o.o.
Adres Obrońców Modlina 7
30-733 Kraków
Nr uprawnienia TDT-W-26/15
Data uprawnienia 2015-03-31
Opis

do wytwarzania uszczelek stosowanych w zbiornikach do transportu towarów niebezpiecznych wg ADR/RID.


Nazwa firmy Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o.
Adres ul. Mostowa 24D
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-25/15
Data uprawnienia 2015-03-26
Opis

1. Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o.; ul. Kwiatkowskiego 8; 33-101 Tarnów:  wytwarzanie, wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz wytwarzanie ich elementów. 2. Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o.; ul. Mostowa 24D; 47-220 Kędzierzyn Koźle: wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.


Nazwa firmy Andrzej Ciepiela prowadzący działalność gospodarczą jako: CIEPIELA TECHNOLOGY PROMOTION Andrzej Ciepiela
Adres ul. Królowej Marysieńki 19/134
02-954 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-M/N-23/15
Data uprawnienia 2015-03-23
Opis

do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych.

w miejscu wykonywania działalności:

Baza Magazynowo – Serwisowa CTP

Lipie 27

05-620 Błędów


Nazwa firmy Zakłady Mechaniczno-Remontowe i Antykorozji „JUREX” Sp. z o.o.
Adres ul. Okrężna 32B
05-502 Piaseczno
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-22/15
Data uprawnienia 2015-03-19
Opis

do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.


Nazwa firmy ANIGER Sp. z o.o.
Adres ul. Nowa 10a
63-400 Ostrów Wielkopolski
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-21/15
Data uprawnienia 2015-03-11
Opis

do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:

-  urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz ich elementów,

-  przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń do ich napełniania i opróżniania.


Nazwa firmy APATOR CONTROL Sp. z o.o.
Adres ul. Polna 148
87-100 Toruń
Nr uprawnienia TDT-M/N-14/15
Data uprawnienia 2015-02-24
Opis

do modernizacji i naprawy części elektrycznej urządzeń transportu ciągłego i bliskiego podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu.


Nazwa firmy Kingspan Environmental Sp. z o.o.
Adres ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica
Nr uprawnienia TDT-W-16/15
Data uprawnienia 2015-02-19
Opis

do wytwarzania dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL)


Nazwa firmy PPHU „BONEX” Bożena Nowowiejska
Adres ul. Magazynowa 21 A
42-260 Kamienica Polska
Nr uprawnienia TDT-N-12/15
Data uprawnienia 2015-02-16
Opis

do naprawy cystern drogowych wraz z ich osprzętem do przewozu materiałów niebezpiecznych klas: 3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 oraz materiałów nie będących niebezpiecznymi, które są napełniane, przewożone lub rozładowywane pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara.


Nazwa firmy GEBOMSA POLSKA Sp. z o. o.
Adres ul. Cegielniana 10, Świętoszowice
42-674 Zbrosławice
Nr uprawnienia TDT-M/N-10/15
Data uprawnienia 2015-02-05
Opis

do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych

w miejscu wykonywania działalności:

Zakład Napraw Pomp do Betonu

ul. Konwaliowa 11

03-194 Warszawa


Nazwa firmy NAFTOREMONT-NAFTOBUDOWA Sp. z o. o.
Adres ul. Zglenickiego 46
09-411 Płock
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-9/15
Data uprawnienia 2015-02-04
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.


Nazwa firmy ARON Spółka z o. o.
Adres ul. Chorzowska 22
25-852 Kielce
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-1/15
Data uprawnienia 2015-01-07
Opis

- do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy: cystern drogowych wraz z osprzętem i wyposażeniem obsługowym do transportu towarów niebezpiecznych klas 3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych klasy 5.1, 6.1 i 8 oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

 - do modernizacji i naprawy: cystern do przewozu materiałów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara.


Nazwa firmy Biuro Handlowe RUDA Sp. z o.o. Sp. K.
Adres ul. E. Zegadłowicza 10
40-555 Katowice
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-126/14
Data uprawnienia 2014-12-19
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzjami TDT.T22-5900-1031/14 z dnia 15.01.2015 oraz TDT.T3-5900-38849/15 z dnia 14.01.2016 r.
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

- cystern drogowych wraz z osprzętem i wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych klas 5.1 wg ADR z wyłączeniem niektórych towarów klas 5.1 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- ruchomych jednostek do wytwarzania materiałów wybuchowych (MEMU) 

w miejscu prowadzenia działalności: Oddział Produkcyjno-Remontowy, ul. Strefowa 8, 59-100 Polkowice


Nazwa firmy Edward Nesterowicz wykonujący działalność gospodarczą jako: Nesterowicz Edward Przedsiębiorstwo Usługowe EDPOL Zakład Mechaniczny ZAMEW
Adres ul. Legnicka 37
87-100 Toruń
Nr uprawnienia TDT-N-124/14
Data uprawnienia 2014-12-04
Opis

do naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Suwalska 55

87-100 Toruń

Nazwa firmy Zakład Napraw i Legalizacji Butli, Konserwacja i Naprawa Sprzętu P. Poż. „LEGAL” Szulc Zygmunt
Adres ul. Jasienicka 7
72-010 Police
Nr uprawnienia TDT-M/N-123/14
Data uprawnienia 2014-12-02
Opis

do modernizacji i naprawy butli, wiązek butlowych i bębnów ciśnieniowych wg ADR
(z wyłączeniem butli, wiązek butlowych i bębnów ciśnieniowych oznakowanych znakiem π wg dyrektywy 2010/35/UE), zbiorników agregatów gaśniczych, zbiorników ciśnieniowych
w urządzeniach przeciwpożarowych pojazdów kolejowych, metra i tramwajów, zbiorników ciśnieniowych zamontowanych na stałe w agregatach proszkowych gaśniczych pojazdów drogowych.


Nazwa firmy ZYGSZYM Sp. z o. o.
Adres Gnojnik 528
32-864 Gnojnik
Nr uprawnienia TDT-M/N-120/14
Data uprawnienia 2014-12-01
Opis

 

do modernizacji i naprawy:

- cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 oraz 9 wg ADR, z wyłączeniem cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych klasy 5.1, 6.1 i 8 oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

 

- cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3,
a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar,

 

- urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych.

 


Nazwa firmy FLOW TECHNICS Sp. z o. o.
Adres ul. Mirosławiecka 38
78-520 Złocieniec
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-114/14
Data uprawnienia 2014-11-27
Opis

do wytwarzania modernizacji i naprawy

- urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

- elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

- zbiorników cystern drogowych wraz z osprzętem i wyposażeniem do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR,

- dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) wraz z osprzętem i wyposażeniem do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR.


Nazwa firmy Stanisław Dropik Zakład Usługowo – Handlowy ELWIKO
Adres ul. Koszarowa 20/1
70-822 Szczecin
Nr uprawnienia TDT-M/N-115/14
Data uprawnienia 2014-11-20
Opis

do modernizacji i naprawy:

- urządzeń transportu ciągłego, w tym: wyładowarek wagonów, wyładowarek okrętowych, wywrotnic wagonów, ładowarek w tym okrętowych, zwałowarek, przenośników taśmowych podwieszanych, podajników, przenośników, wyciągów skipowych, pneumatycznych urządzeń transportowych dla materiałów masowych luzem,

 

- urządzeń transportu bliskiego, w tym: żurawi kolejowych, żurawi na pojazdach kolejowych, żurawi pływających i pokładowych, wyciągów statków, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, podestów na pojazdach kolejowych, układarek do układania torów, wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych,

 w miejscu prowadzenia działalności:

ul. Andrzeja Antosiewicza 1

71-642 Szczecin


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Remontowo – Montażowe „REMONTEX” Spółka z o.o.
Adres ul. Szkolna 14
41-600 Świętochłowice
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-113/14
Data uprawnienia 2014-11-07
Opis

1. do modernizacji, naprawy

suwnic, żurawi, wciągników, wciągarek, wyciągów towarowych, podestów ruchomych, wózków jezdniowych podnośnikowych, urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki
w ciągach technologicznych przeładowczych oraz elementów urządzeń dźwignicowych, podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu

2. oraz do wytwarzania

elementów urządzeń dźwignicowych nie podlegających ocenie zgodności z Dyrektywą 2006/42/WE.


Nazwa firmy Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy Spółka Akcyjna
Adres Moniuszki 20
56-400 Oleśnica
Nr uprawnienia TDT-M/N-112/14
Data uprawnienia 2014-11-05
Opis

do modernizacji i naprawy urządzeń dźwignicowych


Nazwa firmy WICHARY TECHNOLOGIES Sp. z o.o.
Adres ul. Centralna 6
42-625 Pyrzowice
Nr uprawnienia TDT- M/N-110/14
Data uprawnienia 2014-10-28
Opis

do modernizacji i naprawy przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach oraz wytwarzania ich elementów

 

 


Nazwa firmy Tomasz Bednarski prowadzący działalność gospodarczą jako: TOBI Tomasz Bednarski
Adres ul. Rogowska 117F
54-440 Wrocław
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-109/14
Data uprawnienia 2014-10-24
Opis

- do wytwarzania, modernizacji i naprawy elastycznych przewodów stanowiących  stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji transportowych do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, składających się z węży elastycznych z odpowiednimi końcówkami,

- do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy elementów urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 

 


Nazwa firmy Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A.
Adres Dąbrowa Leśna 6
47-223 Kędzierzyn-Koźle
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-106/14
Data uprawnienia 2014-10-15
Opis

do wytwarzania, w tym wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz wytwarzania ich elementów dla podtrzymania stanu technicznego

w miejscu prowadzenia działalności: Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A.; Oddział w Czechowicach-Dziedzicach; ul. Traugutta 352; 43-502 Czechowice-Dziedzice


Nazwa firmy „LOTOS KOLEJ ” Sp. z o.o.
Adres ul. Michałki 25
80-716 Gdańsk
Nr uprawnienia TDT-M/N-103/114
Data uprawnienia 2014-10-01
Opis

- do modernizacji i naprawy zbiorników cystern kolejowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3 i 9 wg RID wraz z wyposażeniem obsługowym,

- do naprawy zbiorników cystern kolejowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg RID wraz z wyposażeniem obsługowym, z wyłączeniem zbiorników cystern do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg RID, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE 


Nazwa firmy Heatmasters Poland Sp. z o.o.
Adres ul. Sielecka 63
42-500 Będzin
Nr uprawnienia TDT-W-104/14
Data uprawnienia 2014-10-01
Opis

do wytwarzania elementów urządzeń bezciśnieniowych i ciśnieniowych nie podlegających dyrektywie 97/23/WE

 

 


Nazwa firmy Truck-Service” Musiał, Bizak Sp. J.
Adres ul. Mikołajczyka 86
41-204 Sosnowiec
Nr uprawnienia TDT-N-100/14
Data uprawnienia 2014-09-22
Opis

do naprawy zbiorników cystern do przewozu materiałów sypkich i granulowanych nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa


Nazwa firmy MHSB Robert Barszcz Usługi Spawalnicze
Adres ul. H. Balzaka 14H/9
52-437 Wrocław
Nr uprawnienia TDT- N-98/14
Data uprawnienia 2014-09-15
Opis do naprawy urządzeń transportu bliskiego, w tym specjalistycznych urządzeń  transportu bliskiego

Nazwa firmy P. W. „ADAMS” Ewa Lachera
Adres Dębno 1a
55-140 Żmigród
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-95/14
Data uprawnienia 2014-09-12
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3 i 9 wg ADR oraz cystern drogowych przeznaczonych do przewozu towarów niezaliczanych do niebezpiecznych napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem większym niż 0,05 MPa


Nazwa firmy CTE sp. z o.o.
Adres Istebna 634
43-470 Istebna
Nr uprawnienia TDT-W/N-91/14
Data uprawnienia 2014-09-10
Opis

do wytwarzanie w zakresie montażu i naprawy:

-  osobowych kolei linowych,

-  wyciągów do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych,

-  przenośników o ruchu ciągłym do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym

w miejscach prowadzenia działalności:

1) Istebna 634; 43-470 Istebna

2) ul. J. Sitki 8; 34-335 Krzyżowa 


Nazwa firmy JFC Polska sp. z o.o.
Adres Karpin 1A
05-252 Dąbrówka
Nr uprawnienia TDT-W/N-90/14
Data uprawnienia 2014-08-20
Opis

do wytwarzania i naprawy dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) towarów niebezpiecznych ciekłych zapalnych, wykonanych z tworzyw sztucznych


Nazwa firmy Władysław Gierko i Zygmunt Szewczuk wykonujący działalność gospodarczą jako: Zakład Produkcyjno-Handlowy „KRIOGAZ” s.c.
Adres ul. Gen. J. Bema 9
56-100 Wołów
Nr uprawnienia TDT-W/N-89/14
Data uprawnienia 2014-08-19
Zmiana uprawnienia zastępuje się decyzję TDT-W/N-78/11 z dn. 16.12.2011 r.
Opis

miejsce zakładu, gdzie będzie wykonywane uprawnienie: 56-120 Brzeg Dolny, ul. Targowa 1

-do wytwarzania i naprawy elastycznych metalowych węży do gazów sprężonych, skroplonych i skroplonych schłodzonych,

-do wytwarzania, naprawy i wytwarzania elementów węży elastycznych ciśnieniowych z PTFE z zakuwanymi końcówkami do gazów sprężonych


Nazwa firmy Zdzisław Sztokfisz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Sztokfisz Zdzisław Zakład Produkcji Wyciągów Narciarskich
Adres ul. Kościuszki 173a
34-530 Bukowina Tatrzanska
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-85/14
Data uprawnienia 2014-08-08
Opis

wytwarzanie w zakresie  montażu, modernizacji i  i naprawy  kolei linowych i wyciągów narciarskich , w tym wodnych, wyciągów pojazdów dla zjeżdżalni grawitacyjnych z z\infrastrukturą toru zjazdowego, przenośników o ruchu ciągłym do przemieszczania osób oraz wytwarzanie ich elementów dla do wytwarzania elementów ww urządzeń w celu podtrzymania stanu technicznego


<< Poprzednie Następne >>
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny