Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Jednostka Inspekcyjna TDT Uprawnienia Uprawnienia zakładów krajowych

Uprawnienia zakładów krajowych

Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „SIDUS” s.c. Bogumił Janecki, Wojciech Kowalski, Piotr Płatek, Leszek Stopiński
Adres ul. Grunwaldzka 26
46-203 Kluczbork
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-14/12
Data uprawnienia 2012-03-15
Opis

do wytwarzania urządzeń w zakresie montażu, modernizacji i naprawy oraz do wytwarzania elementów dla podtrzymania stanu technicznego:

-         wyładowarek wagonów,

-         wyładowarek okrętowych,

-         wywrotnic wagonów,

-         ładowarek (w tym okrętowych),

-         zwałowarek,

-         przenośników taśmowych podwieszonych,

-         podajników,

-         przenośników,

-         pneumatycznych urządzeń transportowych dla materiałów sypkich,

-         urządzeń transportu  bliskiego służących do przemieszczania ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu, w pionie, w poziomie lub pod kątem, w tym:

-         żurawi kolejowych,

-         żurawi na pojazdach kolejowych,

-         żurawi pływających i pokładowych,

-         wyciągów statków,

-         dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych,

-         podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,

-         przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe "REMBIS" Sp. z o.o.
Adres ul. Przemysłowa 30
88-160 Janikowo
Nr uprawnienia TDT-W/ N-17/12
Data uprawnienia 2012-03-14
Opis

- do wytwarzania poprzez montaż i naprawy elementów i podzespołów kolei linowych,

- do wytwarzania poprzez montaż i naprawy wyciągów narciarskich


Nazwa firmy Zakład Budowy Aparatury Chemicznej „ZBACH“ Sp. z o.o.
Adres ul. E. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-16/12
Data uprawnienia 2012-03-12
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy

- zbiorników cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 6, 8 wg RID/ADR z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
kl. 6.1 i 8 wg RID/ADR i oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE;

do modernizacji i naprawy

- zbiorników cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są napełniane, opróżniane lub przewożone pod ciśnieniem


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA“ S.A.
Adres ul. A. Branickiego 15
02-972 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-12/12
Data uprawnienia 2012-03-09
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:

- zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących i żrących,

- zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,

- zbiorników stałych o osi pionowej,

do wytwarzania, modernizacji i napraw:

- rurociągów przesyłowych i technologicznych, w części stanowiącej urządzenia techniczne w rozumieniu przepisów o dozorze technicznym, podlegających dozorowi technicznemu sprawowanemu przez Transportowy Dozór Techniczny, przeznaczonych do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN 25 przeznaczonych do: gazów sprężonych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod nadciśnieniem, par oraz cieczy, dla których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest wyższe niż 0,5 bara; do cieczy, których nadciśnienie pary przy dopuszczalnej temperaturze jest niższe niż 0,5 bara i iloczyn nadciśnienia dopuszczalnego cieczy i średnicy nominalnej rurociągu jest większy niż 2000 barów,

do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:

- urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

- portowych ramion przeładunkowych,

- instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania, w tym ramion przeładunkowych do stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych


Nazwa firmy Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A
Adres ul. Wrocławska 59
49-200 Grodków
Nr uprawnienia TDT-W-13/12
Data uprawnienia 2012-03-07
Opis

wytwarzanie stalowych zbiorników stanowiących wyposażenie pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym LPG


Nazwa firmy SIT MONTAŻ Sp. z o.o.
Adres ul. Sienna 39
00-121 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W-8/12
Data uprawnienia 2012-02-08
Opis

do wytwarzania kriogenicznych zbiorników magazynowych i rurociągów


Nazwa firmy Wagon Service Ostróda Sp. z o.o.
Adres ul. 11-go Listopada 26
14-100 Ostróda
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-7/12
Data uprawnienia 2012-02-01
Opis

- wytwarzanie przez montaż zbiorników wagonów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 8, 9 wg RID wraz z wyposażeniem obsługowym, z wyjątkiem zbiorników i wyposażenia obsługowego do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 8 wg RID oznakowanych znakiem π wg dyrektywy 2010/35/WE,

- modernizacja i naprawy zbiorników cystern wagonowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2, 3, 4.1, 8, 9 wg RID wraz z wyposażeniem obsługowym, z wyjątkiem zbiorników i wyposażenia obsługowego wagonów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 i 8 wg RID oznakowanych znakiem π wg dyrektywy 2010/35/WE,

- wytwarzanie i naprawy wyposażenia obsługowego zbiorników wagonów cystern  z wyjątkiem wyposażenia obsługowego wagonów cystern oznakowanych znakiem π wg dyrektywy 2010/35/WE.

w miejscu wykonywania działalności:

Wagon Service Ostróda Sp. z o.o.
ul. 11-go Listopada 26

14-100 Ostróda

 

- modernizacja i naprawy zbiorników cystern wagonowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3 i 9 wg RID wraz z wyposażeniem obsługowym

w miejscu wykonywania działalności:

Zakład Gospodarki Cysternami w Płocku

ul. Chemików 7

09-411 Płock


Nazwa firmy PPH TRANSSYSTEM S.A.
Adres Wola Dalsza 367
37-100 Łańcut
Nr uprawnienia TDT-W-5/12
Data uprawnienia 2012-01-27
Opis

do wytwarzania poprzez montaż osobowych kolei linowych


Nazwa firmy Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BORMECH” Sp. z o.o.
Adres Charnowo 3
76-270 Ustka
Nr uprawnienia TDT-W-94/11
Data uprawnienia 2011-12-20
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak TDT.T3-5900-16783/12 z dnia 1.10.2012 r. w zakresie pkt 5.2 warunków uprawnienia.
Opis

wytwarzanie stalowych zbiorników stanowiących wyposażenie pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym LPG


Nazwa firmy ENERGETYKA WAGON Sp. z o.o.
Adres ul. Wysocka 52
63-400 Ostrów Wielkopolski
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-92/11
Data uprawnienia 2011-12-15
Opis

- modernizacja i naprawa specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego i urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu wykonywanemu przez Transportowy Dozór Techniczny: suwnic, żurawi samojezdnych, żurawi stałych, żurawi szynowych, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, układnic magazynowych, podestów ruchomych, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, wciągarek, wózków jezdniowych podnośnikowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach oraz elementów urządzeń dźwignicowych,

- wytwarzanie elementów nośnych dźwigników śrubowych: śruba, nakrętka.


Nazwa firmy Fabryka Narzędzi GLOB Sp. z o.o.
Adres ul. Sobieskiego 452
43-382 Bielsko Biała
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-77/11
Data uprawnienia 2011-12-06
Zmiana uprawnienia Zmieniono decyzją znak TDT.T22-5900-2195/15 z dnia 27.01.2015 r.
Opis

- wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawy wyciągów do przemieszczania osób  oraz wytwarzania ich elementów dla podtrzymania stanu technicznego,

- naprawa elementów kolei linowych 


Nazwa firmy KB POMORZE Sp. z o.o.
Adres ul. Sienna 50
80-605 Gdansk
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-85/11
Data uprawnienia 2011-11-29
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

–  urządzeń  do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych:

- portowych ramion  przeładunkowych,

- instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania w tym ramion przeładunkowych dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych,

- instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania opakowań do gazów sprężonych, pojazdów baterii, wagonów baterii, cystern, cystern przenośnych, wieloelementowych kontenerów do gazu,

- instalacji i urządzeń, w tym ramion przeładunkowych, do napełniania i opróżniania  pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara zbiorników transportowych dla towarów nie będących towarami niebezpiecznymi,

- elastycznych przewodów przeładunkowych, stanowiących stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, składające się z węży elastycznych z odpowiednimi końcówkami dla podłączenia do odpowiednich króćców,

– zbiorników magazynowych do magazynowania materiałów zapalnych, trujących, żrących,

–  rurociągów technologicznych i przesyłowych,

oraz do naprawy zbiorników ciśnieniowych


Nazwa firmy Edward Prósiński prowadzący działalność gospodarczą jako: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ELDA” Zakład Naprawy Autocystern Edward Prósiński
Adres ul. Jasna 1
13-100 Nidzica
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-66/11
Data uprawnienia 2011-10-10
Opis

wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawy :

- zbiorników do transportu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1 i 8 wg ADR, które podlegają oznakowaniu znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE;

- zbiorników do transportu kolejowego towarów niebezpiecznych klasy 3 wg RID,

 modernizacja i naprawa:

- zbiorników transportowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE;

-  zbiorników do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone 


Nazwa firmy Rail Polska Sp. z o.o.
Adres ul. Willowa 8/10 lok. 11
00-790 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-N-58/11
Data uprawnienia 2011-08-30
Opis

naprawa

- zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klas 3, 6.1, 8 wg ADR z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1 i 8 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE;

- zbiorników cystern drogowych do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x cm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara;

- zbiorników cystern kolejowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 o kodzie klasyfikacyjnym 2TC, oraz klas: 3, 6.1, 8 wg RID wraz z wyposażeniem, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 2, 6.1 i 8 wg RID oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE

w miejscu wykonywania działalności:

Zakład Taboru Kolejowego

ul. Długa 1

32-642 Włosienica


Nazwa firmy Inss-pol Sp. z o.o.
Adres ul. Krakowska 36-38
50-425 Wrocław
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-28/11
Data uprawnienia 2011-07-20
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy

-zbiorników transportowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1 i 8 wg ADR, które podlegają oznakowaniu znakiem π zgodnie z dyrektywą 1999/36/WE;

-urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych;

do modernizacji i naprawy:

-zbiorników transportowych do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara wg ADR.


Nazwa firmy „ELSTER” Sp. z o.o.
Adres ul. Węgierska 148D
33-300 Nowy Sącz
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-39/11
Data uprawnienia 2011-07-08
Opis

do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy kolei linowych oraz wyciągów narciarskich.


Nazwa firmy Mirosław Komarzeniec prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Usługowy „Kopacz” Mirosław Komarzeniec
Adres ul. Opalowa 25A, Gronowo Górne
82-310 Elbląg
Nr uprawnienia TDT- M/N-38/11
Data uprawnienia 2011-07-05
Opis

do modernizacji i naprawy

- zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 i 9 wg ADR,

- zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klas 3, 6.2 wg ADR napełnianych podciśnieniowo,

-  zbiorników, w tym cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x cm3, a nadciśnienie jest wyższe niż
0,5 bara.


Nazwa firmy CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna
Adres ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-32/11
Data uprawnienia 2011-07-05
Opis

wytwarzania urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych przeznaczonych do stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych wg ADR/RID/IMDG.


Nazwa firmy Zakład Produkcyjno Usługowy „PROFES” s.c. ; J. Gnitecka-Lech, Z. Lech
Adres ul. Łąkowa 29F
82-500 Kwidzyn
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-35/11
Data uprawnienia 2011-06-28
Opis

wytwarzania poprzez montaż, wytwarzania elementów, modernizacji i naprawy  urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych:

- instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania, w tym ramion przeładunkowych do stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych,

- instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania opakowań do gazów sprężonych, pojazdów baterii, wagonów baterii, cystern, cystern przenośnych, wieloelementowych kontenerów do gazu,

- instalacji  i urządzeń, w tym ramion przeładunkowych, do napełniania i opróżniania  pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zbiorników transportowych do towarów niebędących towarami niebezpiecznymi.


Nazwa firmy KE-BURGMANN Poland Sp. z o.o.
Adres ul. Aleje Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-34/11
Data uprawnienia 2011-06-21
Opis

wytwarzanie, modernizacja i naprawa  elastycznych, metalowych przewodów przeładunkowych stanowiących stałe wyposażenie cystern lub instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych:

- portowych ramion przeładunkowych,

- instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania, w tym ramion przeładunkowych do stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych,

- instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania opakowań do gazów sprężonych, pojazdów baterii, wagonów baterii, cystern, cystern przenośnych, wieloelementowych kontenerów do gazu,

- instalacji  i urządzeń, w tym ramion przeładunkowych, do napełniania i opróżniania  pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zbiorników transportowych do towarów niebędących towarami niebezpiecznymi.


Nazwa firmy AUREX LPG Sp. z o.o.
Adres ul. Kościuszki 8
05-090 Raszyn
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-31/11
Data uprawnienia 2011-06-16
Zmiana uprawnienia TDT.T22-5900-1638/15 z dn. 21.01.2015 r.
Opis

-wytwarzanie, naprawa i modernizacja zbiorników cystern drogowych, kontenerów cystern wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3 wg ADR,

-naprawa zbiorników cystern drogowych i kontenerów cystern wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

-modernizacja zbiorników cystern drogowych i kontenerów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR wraz z wyposażeniem obsługowym, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE, nie powodująca zmiany zasadniczych parametrów technicznych, przeznaczenia i/lub typu i nie wymagająca oceny zgodności wg dyrektywy 2010/35/WE,

-naprawa zbiorników ciśnieniowych stosowanych w ruchu drogowym, kontenerów cystern wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie zaliczonych do towarów  niebezpiecznych,

-modernizacja zbiorników ciśnieniowych cystern drogowych wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych, nie powodująca zmiany zasadniczych parametrów technicznych, przeznaczenia i/lub typu i nie wymagająca oceny zgodności wg dyrektywy 97/23/WE

-wytwarzanie, modernizacja i naprawa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych:

  -instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania, w tym ramion przeładunkowych do stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych,

  -instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania opakowań do gazów sprężonych, pojazdów baterii, wagonów baterii, cystern i cystern przenośnych,

  -instalacji i urządzeń, w tym ramion przeładunkowych, do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zbiorników transportowych do towarów niebędących towarami niebezpiecznymi oraz elastycznych przewodów przeładunkowych, stanowiących stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, składające się z węży elastycznych z odpowiednimi końcówkami do podłączenia do odpowiednich króćców.


Nazwa firmy Michał Misiewicz, Piotr Szabłowski prowadzący działalność gospodarczą: „SPAW-MAL” s.c.
Adres ul. Bolesława Krzywoustego 1
84-300 Lębork
Nr uprawnienia TDT-W/N-24/11
Data uprawnienia 2011-06-01
Opis

wytwarzania, modernizacji i naprawy dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL) zgodnie z przepisami ADR.


Nazwa firmy PATRONIK Maszyny Ślusarstwo Technika Cieplna
Adres ul. Nowa 33
58-500 Jelenia Góra
Nr uprawnienia TDT-W/N-27/11
Data uprawnienia 2011-06-01
Opis

wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy wyciągów narciarskich oraz wytwarzania ich elementów dla podtrzymania stanu technicznego.


Nazwa firmy STOKOTA Spółka z o.o., ul. Niska 2, 82-300 Elbląg
Adres ul. Niska 2
82-300 Elbląg
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-9/11
Data uprawnienia 2011-04-19
Opis

wytwarzanie, modernizacja i naprawa:

-   cystern drogowych wraz z osprzętem i wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do transportu towarów niebezpiecznych klas: 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2, 6.1; 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1 i 8 wg ADR, które podlegają oznakowaniu znakiem π zgodnie z dyrektywą 1999/36/WE,

-   cystern drogowych wraz z osprzętem i wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR napełnianych podciśnieniowo,

do wytwarzania

-   urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących wyposażenie cystern,

 modernizacja i naprawa:

-   cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 wg ADR, które nie podlegają oznakowaniu znakiem p zgodnie z dyrektywą 1999/36/WE,

-  cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar ´ dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

w miejscach wykonywania działalności:

1. STOKOTA Spółka z o.o.,  ul. Niska 2, 82-300 Elbląg,

2. STOKOTA Spółka z o.o., Oddział w Kielcach, ul. Łódzka 296A, 25-655 Kielce 

 

 


Nazwa firmy Stanisław Jacek Łupiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Warsztaty Wagonów Kolejowych Stanisław Jacek Łupiński
Adres w miejscu prowadzenia działalności: ul. ppłk Nilskiego-Łapińskiego 29
18-100 Łapy
Nr uprawnienia TDT-M/N-22/11
Data uprawnienia 2011-04-11
Opis

modernizacja i naprawy zbiorników transportowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2, 3, 8, 9 wg RID wraz z wyposażeniem obsługowym, z wyłączeniem zbiorników transportowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 oraz 8 wg RID oznakowanych znakiem π wg dyrektywy 1999/36/WE


Nazwa firmy „LOTOS SERWIS” Spółka z o.o.
Adres ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-10/11
Data uprawnienia 2011-02-22
Opis

do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:

- urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

do modernizacji i naprawy:

- przeciągarek wagonów,

do naprawy:

- zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 4.1 wg ADR wraz z wyposażeniem eksploatacyjnym, z wyłączeniem zbiorników i wyposażenia eksploatacyjnego zbiorników do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które są oznakowanie znakiem π wg dyrektywy 1999/36/WE,

- zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem eksploatacyjnym do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone,

- dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL),

w miejscach wykonywania działalności: 1. LOTOS SERWIS Sp. z o.o. ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk 2. LOTOS SERWIS Sp. z o.o. Oddział Jasło ul. 3 Maja 101 38-200 Jasło 3. LOTOS SERWIS Sp. z o.o. Oddział Czechowice-Dziedzice ul. Łukasiewicza 2 43-502 Czechowice Dziedzice


Nazwa firmy Andrzej Szulc prowadzący działalność gospodarczą jako: INSTALGAZ Andrzej Szulc
Adres Urbanowo 45
64-330 Opalenica
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-95/10
Data uprawnienia 2010-12-31
Opis

wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawa instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym ramion przeładunkowych do ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych.


Nazwa firmy Jan Bubak prowadzący działalność jako Zakład Legalizacji Jan Bubak
Adres ul. Pszczyńska 215
43-262 Radostowice
Nr uprawnienia TDT-M/N-92/10
Data uprawnienia 2010-12-15
Opis

 

do modernizacji, naprawy:

-  zbiorników przenośnych,

- naczyń kriogenicznych,

-  dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL),

-  zbiorników do transportu towarów niebezpiecznych (wiązki butli, pojazdy baterie),

z wyłączeniem urządzeń, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 1999/36/WE 


Nazwa firmy TUBES INTERNATIONAL Sp. z o.o.
Adres ul. Bystra 15A
61-366 Poznań
Nr uprawnienia TDT- W/M/N-107/13
Data uprawnienia 2010-11-08
Zmiana uprawnienia TDT-W/M/N-77/10
Opis

 wytwarzanie, modernizacja i naprawa:

-  urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

-  przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych  oraz urządzeń do ich napełniania i opróżniania 

 


Nazwa firmy „PKS CHEŁM” Spółka Akcyjna
Adres ul. Hutnicza 3
22-100 Chełm
Nr uprawnienia TDT-M/N-78/10
Data uprawnienia 2010-11-05
Opis

modernizacja i naprawa:

cystern ciśnieniowych stosowanych w ruchu drogowym, do przewozu materiałów ciekłych, granulowanych i sypkich niezaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych, transportowanych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym od 0,5 bara, z wyłączeniem modernizacji, które skutkują zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymagają oceny zgodności zgodnie  z dyrektywą 97/23/WE


Nazwa firmy Fabryka Maszyn i Urządzeń „FAMAK” S.A.
Adres ul. Fabryczna 5
46-200 Kluczbork
Nr uprawnienia TDT-M/N-66/10
Data uprawnienia 2010-10-14
Opis

modernizacja i naprawa

- urządzeń transportu ciągłego: wyładowarek wagonów, wyładowarek okrętowych, wywrotnic wagonów, ładowarek (w tym okrętowych), zwałowarek, przenośników taśmowych podwieszonych, podajników, przenośników,

- specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego i urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu wykonywanemu przez Transportowy Dozór Techniczny: podestów ruchomych, układnic magazynowych, suwnic, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi szynowych, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, wciągników i wciągarek, elementów urządzeń dźwignicowych, żurawi pływających i pokładowych, wyciągów statków, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach 


Nazwa firmy KOB-CRANE Spółka z o.o.
Adres ul. Napoleona 2
05-230 Kobyłka
Nr uprawnienia TDT- M/N-62/10
Data uprawnienia 2010-10-01
Opis

modernizacja żurawi przenośnych, dźwigników, podestów ruchomych i urządzeń do przemieszczania kontenerów oraz naprawa dźwignic podlegających dozorowi technicznemu wykonywanemu przez Transportowy Dozór Techniczny


Nazwa firmy „SANGER METAL” Sp. z o.o.
Adres ul. M. Mostnika 10-12
70-672 Szczecin
Nr uprawnienia TDT-M/N-64/10
Data uprawnienia 2010-10-01
Opis

modernizacja i naprawa specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego i ciągłego oraz urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu wykonywanemu przez Transportowy Dozór Techniczny


Nazwa firmy Zakład Mechaniczny „SKRAW-MECH” Sp. z o.o.
Adres ul. Zygmunta Augusta 11
85-082 Bydgoszcz
Nr uprawnienia TDT-M/N-56/10
Data uprawnienia 2010-09-03
Zmiana uprawnienia Decyzja wydana na czas określony do dnia 2 września 2011 r.
Opis

modernizacja i naprawa cięgników, suwnic, dźwigników i żurawi podlegających
dozorowi technicznemu wykonywanemu przez Transportowy Dozór Techniczny

 

 


Nazwa firmy „LENA Wilków” Sp. z o.o.
Adres Wilków, ul. Dworcowa 2
59-500 Zlotoryja
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-53/10
Data uprawnienia 2010-08-30
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy

- dużych pojemników do przewozu luzem materiałów niebezpiecznych (DPPL) zgodnie z ADR/RID, wykonanych ze stali,

- ruchomych jednostek do wytwarzania materiałów wybuchowych (MEMU) wraz z wyposażeniem


Nazwa firmy Renata Skrzyńska prowadząca działalność gospodarczą jako: „SAP SERWIS” Renata Skrzyńska
Adres Kamień Kotowy 1A
87-605 Tłuchowo
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-46/10
Data uprawnienia 2010-07-30
Opis

do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:

- urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

- zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, podlegających dozorowi technicznemu sprawowanemu przez Transportowy Dozór Techniczny, przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, których prężność pary w temperaturze 50°C nie jest większa niż 3 bary, a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 61°C,

do modernizacji i naprawy,

- zbiorników stałych, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, podlegających dozorowi technicznemu sprawowanemu przez Transportowy Dozór Techniczny, przeznaczonych do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia w nich procesów technologicznych, z wyłączeniem modernizacji, w wyniku której wymagana jest ocena zgodności zgodnie z dyrektywą 97/23/WE,

- zbiorników przenośnych – zmieniających miejsce między napełnianiem a opróżnianiem –
o pojemności większej niż 0,35 dm3 i nadciśnieniu wyższym niż 0,5 bara, przeznaczonych do transportowania cieczy lub gazów, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 99/36/WE, z wyłączeniem modernizacji, w wyniku której wymagana jest ocena zgodności zgodnie z dyrektywą 99/36/WE,

- rurociągów przesyłowych i technologicznych, w części stanowiącej urządzenie techniczne w rozumieniu przepisów o dozorze technicznym, podlegających dozorowi technicznemu sprawowanemu przez Transportowy Dozór Techniczny, przeznaczonych do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN 25, przeznaczonych do:

- gazów sprężonych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod nadciśnieniem, par oraz tych cieczy, dla których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest wyższe niż 0,5 bara,

- cieczy, których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest niższe niż 0,5 bara i iloczyn nadciśnienia dopuszczalnego cieczy i średnicy nominalnej rurociągu jest większy niż 2000 barów,

z wyłączeniem modernizacji, w wyniku której wymagana jest ocena zgodności zgodnie z dyrektywą 97/23/WE,

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Zglenickiego 42

09-411 Płock


Nazwa firmy Doppelmayr Polska Sp. z o.o.
Adres ul. Armii Krajowej 220
43-316 Bielsko Biała
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-49/10
Data uprawnienia 2010-07-26
Opis

wytwarzania poprzez montaż, modernizacja i naprawy kolei linowych i wyciągów narciarskich przeznaczonych do przewozu osób


Nazwa firmy dBP Products Sp. z o.o.
Adres Kamienista 4
63-900 Rawicz
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-44/10
Data uprawnienia 2010-07-20
Zmiana uprawnienia Zmieniono decyzją znak TDT.T22-5900-2569/15 z dnia 29.01.2015 r.
Opis

modernizacja i naprawa:

- zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do transportu towarów niebezpiecznych klas 2 i 3 wg ADR, z wyłączeniem cystern do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 1999/36/WE,

- cystern drogowych napełnianych i opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w tym do przewozu materiałów stałych (sypkich i granulowanych), mieszanek paszowych,

wytwarzanie, modernizacja i naprawa:

- instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.


Nazwa firmy Mostostal Puławy S.A.
Adres ul. Budowlanych 5
24-110 Puławy
Nr uprawnienia TDT- W/M/N-47/10
Data uprawnienia 2010-07-15
Opis

do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:

- zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących i żrących,

- zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,

- urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

do modernizacji i naprawy:

- rurociągów przesyłowych i technologicznych, w części stanowiącej urządzenia techniczne w rozumieniu przepisów o dozorze technicznym, do gazów i cieczy dla materiałów o właściwościach trujących, żrących  i palnych,

- zbiorników stałych,

- zbiorników wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia
20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 199, poz. 1469)


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EURO-TRANSCHEM” Sp. z o.o.
Adres ul. Inowrocławska 12
87-800 Włocławek
Nr uprawnienia TDT- M/N-41/10
Data uprawnienia 2010-07-01
Opis

modernizacji i naprawy:

cystern ciśnieniowych – zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączonych z podwoziem, stanowiących nieodłączną część ramy lub umożliwiających transport multimodalny:

- napełnianych podciśnieniowo i opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, do przewozu odpadów, w tym materiałów, roztworów, mieszanin, które nie są przewidziane do bezpośredniego zastosowania i są przewożone w celu ich utylizacji, składowania lub zniszczenia przez spalenie lub inny sposób,

- napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych,

- napełnianych materiałami płynnymi i przewożących te materiały pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,

- odejmowalnych (zbiorniki kontenerowe), napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie większe niż 0,5 bara,

stosowanych w ruchu drogowym, do przewozu towarów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych, z wyłączeniem modernizacji, które skutkują zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymagają oceny zgodności zgodnie z dyrektywą 97/23/WE.


Nazwa firmy Dobrowolski Elementy Pojazdów
Adres ul. Obronców Warszawy 26
67-400 Wschowa
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-40/10
Data uprawnienia 2010-06-25
Zmiana uprawnienia zmiana z firmy WUKOM - firmy, pod którą spółka działała, decyzją zmieniająca z dn. 9 lipca 2014 r.
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

- zbiorników cystern drogowych wraz z osprzętem i wyposażeniem do transportu towarów niebezpiecznych  klas: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1; 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem cystern przeznaczonych do transportu towarów niebezpiecznych klas 6.1 i 8, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 1999/36/WE,

- zbiorników cystern drogowych wraz z osprzętem i wyposażeniem do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 i 9, napełnianych podciśnieniowo,

modernizacji i naprawy:

- zbiorników  cystern wraz z osprzętem i wyposażeniem do transportu towarów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, z wyłączeniem modernizacji, które skutkują zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymagają oceny zgodności zgodnie  z dyrektywą 97/23/WE


Nazwa firmy ZARMEN Sp. z o.o.
Adres ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-M/N-30/10
Data uprawnienia 2010-05-26
Opis

do modernizacji i naprawy: urządzeń do przemieszczania wagonów po torach, dźwigników do podnoszenia taboru kolejowego, dźwignic linotorowych, wywrotnic wagonów

w miejscu prowadzenia działalności:

ZRM Zdzieszowice

ul. Powstańców Śląskich 1

47-330 Zdzieszowice


Nazwa firmy HAAR POLSKA Sp. z o.o.
Adres ul. Olszanicka 38 A
30-241 Kraków
Nr uprawnienia TDT-M/N-21/10
Data uprawnienia 2010-05-12
Zmiana uprawnienia Zmieniono decyzją znak TDT.T22-5900-2182/15 z dnia 27.01.2015 r.
Opis

do modernizacji i naprawy cystern drogowych do przewozów materiałów niebezpiecznych kl. 3 wg ADR poprzez wymianę i naprawę armatury oraz montaż systemów zabezpieczających przed przepełnieniem, systemów elektronicznego zabezpieczenia ładunków i systemów zabezpieczających zmieszaniu produktów

 


Nazwa firmy ELPIGAZ Sp. z o.o.
Adres ul. Szybowcowa 31A
80-298 Gdańsk
Nr uprawnienia TDT-W-20/10
Data uprawnienia 2010-04-22
Opis

do wytwarzania cylindrycznych i toroidalnych stalowych zbiorników na gaz skroplony (LPG) do zasilania silników spalinowych w pojazdach

w miejscu prowadzenia działalności:

Zakład Produkcji Zbiorników PolmoCon

ul. Korczaka 11

38-300 Gorlice


Nazwa firmy Kolejowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne Kolmech Sp. z o.o.
Adres ul. Dworcowa
47-244 Dziergowice
Nr uprawnienia TDT-M/N-11/10
Data uprawnienia 2010-03-10
Opis

do modernizacji i naprawy:

- żurawi kolejowych, podnośników, podestów i pomostów roboczych, wypornic, nasuwarek i korektorów sieci trakcyjnej, wciągników, wciągarek i urządzeń dźwignicowych montowanych na taborze kolejowym, dźwigników do podnoszenia taboru kolejowego,

- suwnic, żurawi, wciągarek, urządzeń dźwignicowych montowanych w pojazdach drogowych,

do naprawy

- zbiorników ciśnieniowych stosowanych w układach hamulcowych pojazdów szynowych 


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Kolejnictwa „Transkol” Sp. z o.o.
Adres ul. Głogowska 14
63-400 Ostrów Wielkopolski
Nr uprawnienia TDT-M/N-10/10
Data uprawnienia 2010-03-05
Zmiana uprawnienia Zmienioną decyzją znak TDT.T22-5900-1755/15 z dnia 22.01.2015 r.
Opis
 do modernizacji i naprawy:
- przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach,
- dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych 

Nazwa firmy Zakład Naprawy Pojazdów Szynowych M. Cybulski, W. Kozaczek Spółka Jawna
Adres ul. Dworcowa 1
82-200  Malbork
Nr uprawnienia TDT-M/N-13/10
Data uprawnienia 2010-03-05
Opis

do modernizacji i naprawy:

-    cystern kolejowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3 i 8 wg RID wraz
z wyposażeniem obsługowym,

-    cystern ciśnieniowych napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bar wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem, stosowanych w ruchu kolejowym i przeznaczonych do transportu towarów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych,
z wyłączeniem modernizacji, które skutkują zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymagają oceny zgodności zgodnie  z dyrektywą 97/23/WE.


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOTŁOREMBUD” Leszek Cichosz Bogdan Szatlach Spółka Jawna
Adres ul. Ołowiana 13
85-461 Bydgoszcz
Nr uprawnienia TDT-W-102/09
Data uprawnienia 2009-12-04
Opis

do wytwarzania dennic stalowych przeznaczonych do zbiorników transportowych do transportu towarów niebezpiecznych wg ADR/RID (z wyłączeniem zbiorników do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2, 6.1, 8 wg ADR/RID, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 1999/36/WE) oraz zbiorników magazynowych

 


Nazwa firmy REMECH Grupa Remontowo-Inwestycyjna Spółka z o.o.
Adres ul. Kuźnicka 1
72-010 Police
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-91/09
Data uprawnienia 2009-10-27
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy:
- zbiorników transportowych, w tym zbiorników cystern drogowych i kolejowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 6.1 i 8 wg ADR/RID, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 6.1 i 8, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 1999/36/WE,
- urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych:
- portowych ramion przeładunkowych,
- instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania, w tym ramion przeładunkowych dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych,
- instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania opakowań do gazów sprężonych, pojazdów baterii, cystern, cystern przenośnych, wieloelementowych kontenerów do gazu,
- instalacji  i urządzeń, w tym ramion przeładunkowych, do napełniania i opróżniania  pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zbiorników transportowych dla towarów niebędących towarami niebezpiecznymi,
-  rurociągów parowych, rurociągów przesyłowych i technologicznych do gazów i cieczy  przeznaczonych dla portowych baz przeładunkowych,

do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy
- urządzeń portowych baz przeładunkowych i specjalistycznych maszyn służących do przemieszczania ładunków w ograniczonym zasięgu podlegających  Transportowemu  Dozorowi Technicznemu,

do naprawy
-wyposażenia obsługowego zbiorników transportowych


Nazwa firmy "METALKO" Spólka z o.o.
Adres Al. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-74/09
Data uprawnienia 2009-08-12
Opis do: - modernizacji i naprawy: cystern kolejowych i drogowych, kontenerów cystern, DPPL metalowych wraz z wyposazeniem i osprzetem eksploatacyjnym, do przewozu materialów niebezpiecznych kl. 2; 3; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 6.1; 8; 9 wg RID i ADR, z wylączeniem cystern klasy 2, 6.1 i 8, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 99/36/WE, - wytwarzania: cystern kolejowych i drogowych, kontenerów cystern, DPPL metalowych, do przewozu materialów niebezpiecznych kl. 3; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 6.1; 8; 9 wg RID i ADR, z wylączeniem cystern klasy 6.1 i 8, które podlegają ocenie zgodności zgodnie z dyrektywą 99/36/WE, - modernizacji i naprawy cystern ciśnieniowych - zbiorników wraz z wyposazeniem obslugowym, konstrukcyjnym i osprzetem zabezpieczającym, trwale polączonych z podwoziem drogowym lub kolejowym, stanowiących nieodlączną cześc ramy lub umozliwiających transport multimodalny, przeznaczonych do przewozu materialów cieklych, sproszkowanych i granulowanych nie podlegających przepisom RID i ADR: - napelnianych podciśnieniowo i opróznianych ciśnieniem wyzszym niz 0,5 bara, do przewozu odpadów, w tym materialów, roztworów, mieszanin, które nie są przewidziane do bezpośredniego zastosowania i są przewozone w celu ich utylizacji, skladowania lub zniszczenia przez spalenie lub inny sposób, - napelnianych lub opróznianych ciśnieniem wyzszym niz 0,5 bara, w szczególności do przewozu materialów stalych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych, - napelnianych materialami plynnymi i przewozących te materialy pod ciśnieniem wyzszym niz 0,5 bara, - odejmowalnych (zbiorniki kontenerowe), napelnianych, opróznianych lub przewozonych pod ciśnieniem, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest wiekszy niz 50 bar x dm3, a nadciśnienie wieksze niz 0,5 bara z wylączeniem modernizacji zbiorników, które skutkują zmianą podstawowych podstawowych parametrów urządzenia i wymagają oceny zgodności zgodnie z dyrektywą 97/23/WE, - naprawy ciśnieniowych zbiorników sprezonego powietrza o iloczynie nadciśnienia i pojemności wiekszym niz 50 bar x dm3 i nadciśnieniu wyzszym niz 0,5 bara zamontowanych: - w ukladzie hamulcowym pojazdu kolejowego i metra lub ukladzie sterującym elementami za- i wyladowczymi pojazdu kolejowego i metra lub w ukladzie sterującym elementami za- i wyladowczymi pojazdu kolejowego i metra lub w urządzeniu przeciwpozarowym pojazdu kolejowego i metra, - na stale w agregatach proszkowych gaśniczych pojazdów drogowych, - wykladania i naprawy wewnetrznych, gumowych i ebonitowych wykladzin chemoodpornych zbiorników przeznaczonych do przewozu materialów niebezpiecznych wg RID i ADR, - nakladania i naprawy wewnetrznych chemoodpornych, ochronnych powlok malarskich termo- i chemoutwardzalnych, - wytwarzania, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

<< Poprzednie Następne >>
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny