Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Jednostka Inspekcyjna TDT Uprawnienia Uprawnienia zakładów krajowych

Uprawnienia zakładów krajowych

Nazwa firmy Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowe ”ROBEX” Sp. z o.o.
Adres ul. Kaszubska 28
84-300 Lębork
Nr uprawnienia TDT-W-11/13
Data uprawnienia 2013-01-24
Opis

wytwarzanie zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do magazynowania materiałów ciekłych, zapalnych


Nazwa firmy SERWIS-GAZ Sp. z o.o.
Adres ul. Kościuszki 1 m 7
05-840 BRWINÓW
Nr uprawnienia TDT-M/N-7/13
Data uprawnienia 2013-01-09
Opis

do modernizacji i naprawy cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do transportu towarów niebezpiecznych kl. 2 oraz kl. 3 wg ADR,  z wyłączeniem cystern kl. 2, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE;

w miejscu prowadzenia działalności:

Mirowice, ul. Wspólna 2

05-600 Grójec


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.
Adres ul. Jerzmanowska 73
54-530 Wrocław w miejscu wykonywania działalności: Jerzmanowska 8F; 54-530 Wrocław
Nr uprawnienia TDT-M/N-112/12
Data uprawnienia 2012-12-12
Opis

modernizacja i naprawa suwnic, żurawi, podestów ruchomych, cięgników, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, dźwigników, wózków jezdniowych


Nazwa firmy Maciej Stasiewski prowadzący działalność gospodarczą jako: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „POLMIX-AST” Maciej Stasiewski
Adres ul. Sienna 48
80-605 Gdańsk
Nr uprawnienia TDT-M/N-110/12
Data uprawnienia 2012-12-12
Opis

do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych, oraz wytwarzania ich elementów dla podtrzymania stanu technicznego


Nazwa firmy Daniel Kruszewski prowadzący działalność gospodarczą jako „PRIMUS”
Adres ul. Sobieskiego 40/2
82-300 Elbląg
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-109/12
Data uprawnienia 2012-12-05
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy wyciągów dla narciarzy wodnych oraz wytwarzania ich elementów

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Berylowa 12

 82-320 Gronowo Górne


Nazwa firmy KRIO-SERWIS Sp. z o.o.
Adres ul. Krotoszyńska 148
63-430 Odolanów
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-103/12
Data uprawnienia 2012-11-14
Opis

modernizacja i naprawa:

- wyposażenia konstrukcyjnego i obsługowego (z wyłączeniem zbiorników) cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 wg ADR, z wyjątkiem wyposażenia konstrukcyjnego i obsługowego cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

wytwarzanie, modernizacja i naprawa:

- urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz ich elementów.

 

 


Nazwa firmy TTM Sp. z o.o.
Adres Warzywna 14
62-025 Kostrzyn
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-106/12
Data uprawnienia 2012-11-14
Opis

do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:

-         urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz ich elementów,

-         przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych.


Nazwa firmy BAŁTYKGAZ Sp. z o.o.
Adres ul. Sobieskiego 5
84-230 Rumia
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-100/12
Data uprawnienia 2012-10-19
Opis

wytwarzanie w zakresie montażu, modernizacja i naprawa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 


Nazwa firmy Warsztaty Mechaniczne "WISŁOUJŚCIE" Jerzy Świergiel, Jan Górczynski Spółka Jawna
Adres ul. Wielopole 6
80 - 55 Gdańsk
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-97/12
Data uprawnienia 2012-10-17
Opis

do modernizacji i naprawy:

-       wciągarek i wciągników,

-       wciągarek statków,

-       suwnic,

-       żurawi,

-       podestów ruchomych,

-       przenośników,

-       urządzeń służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,

-       urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych,

-       wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem podnoszenia,

-       podnośników pojazdów kolejowych,

do wytwarzania:

-  elementów urządzeń transportu bliskiego oraz specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego i ciągłego w celu podtrzymania ich stanu technicznego. 


Nazwa firmy „BURG WIELKOPOLSKA” SP. Z O.O.
Adres ul. Rabowicka 4/5
62-020 Swarzędz
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-96/12
Data uprawnienia 2012-10-17
Zmiana uprawnienia
Opis

do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:

-zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych  do transportu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR i zbiorników cystern drogowych do transportu odpadów towarów niebezpiecznych napełnianych podciśnieniowo wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych klas 5.1, 6.1 i 8, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

do modernizacji, naprawy:

-zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

do naprawy:

-zbiorników cystern do transportu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone,

w miejscu wykonywania działalności:

        ul. Rabowicka 4/5

         62-020 Swarzędz


Nazwa firmy PKP CARGO S.A. Sekcja Utrzymania i Napraw Taboru Zabytkowego SKANSEN w Chabówce
Adres Chabówka
34-720 Chabówka
Nr uprawnienia TDT-N-98/12
Data uprawnienia 2012-10-11
Opis

Naprawa kotlów parowych podlegających dozorowi technicznemu wykonywanemu przez TDT


Nazwa firmy Tadeusz Bąk prowadzący działalność gospodarczą jako: Zaklad Produkcji i Uslug Technicznych "METO" Tadeusz Bąk
Adres ul. Staszica 11
83-110 Tczew
Nr uprawnienia TDT-N-91/12
Data uprawnienia 2012-09-19
Opis

Naprawa wyciągów statków podlegających TDT.

W miejscu wykonywania działaności:

ul. 10 Marca 18

82- 224 Lisewo Malborskie


Nazwa firmy BC-LDS Bobkiewicz, Cholewiński Spółka Jawna
Adres ul. Gulińskiego 23
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Nr uprawnienia TDT- W/M/N-87/12
Data uprawnienia 2012-09-12
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak TDT.T3-5900-19544-2/13 z dnia 8.11.2013 r.
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

-    cystern drogowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy: 3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych klas: 5.1, 6.1 i 8, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

do modernizacji i naprawy:

-    cystern drogowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- cystern drogowych do przewozu materiałów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem opróżniane, napełniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i objętości jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie wyższe niż 0,5 bara 


Nazwa firmy Enitra Sp. z o.o.
Adres ul. 1 Maja 62
58-300 Wałbrzych
Nr uprawnienia TDT-M/N-79/12
Data uprawnienia 2012-07-25
Opis

modernizacja i naprawy przenośników o ruchu ciągłym do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym


Nazwa firmy „PROMUS” Sp. z o.o.
Adres Sprzymierzonych 16
14-400 Pasłęk
Nr uprawnienia W/M/N-74/12
Data uprawnienia 2012-07-17
Opis

modernizacja i naprawy wyciągów statków oraz wytwarzanie ich elementów do podtrzymania stanu technicznego


Nazwa firmy STARTER Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Adres ul. Przemysłowa 13
35-105 Rzeszów
Nr uprawnienia TDT-N-73/12
Data uprawnienia 2012-07-13
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak TDT.T22-5900-1869/15 z dnia 26.01.2015 r.
Opis

o naprawy:

-          -cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do transportu  towarów niebezpiecznych klasy 3 oraz klasy 2 (kod 2F) wg ADR, z wyłączeniem cystern przeznaczonych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 1999/36/WE,

-          -do naprawy cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych niezaliczonych do niebezpiecznych napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara wg ADR,

-urządzeń służących do podawania płynnego betonu pod ciśnieniem, zamontowanych na pojazdach drogowych.


Nazwa firmy „NAFTOSERWIS” Sp. z o.o.
Adres ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 53
04-028 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-72/12
Data uprawnienia 2012-07-13
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją nr znak TDT.T22-5900-1860/15 z dnia 26.01.2015 r.
Opis

do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy

urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 

przez:

 

Centrum Serwisowe Wschód

z siedzibą w Emilianowie:

Baza Paliw nr 5 EMILIANÓW k/Warszawy, 05-205 Klembów

 

Centrum Serwisowe Południe

z siedzibą w  Boronowie:

Baza Paliw nr 3 BORONÓW ul. Sienkiewicza12, 42-283 Boronów

 

Centrum Serwisowe Zachód

z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej:

Baza Paliw nr 2 NOWA WIEŚ WIELKA ul. Przemysłowa, 86-060 Nowa Wieś Wielka”


Nazwa firmy TANKO S.p.A. / TANKO S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
Adres ul. Stary Rynek 38-39
61-722 Poznań
Nr uprawnienia TDT-W-63/12
Data uprawnienia 2012-06-19
Zmiana uprawnienia TDT-W-15/12 z dnia 06.03.2012 r.
Opis

wytwarzanie zbiorników magazynowych LNG oraz rurociągów i innych elementów  stanowiących ich wyposażenie


Nazwa firmy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Adres ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
Nr uprawnienia TDT-N-58/12
Data uprawnienia 2012-06-15
Zmiana uprawnienia TDT-N-52/04 z dnia 22 czerwca 2004 r.
Opis

do naprawy

wyciągów statków pasażerskich usytuowanych na Kanale Elbląskim, podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu.


Nazwa firmy Mirosław Zaleski prowadząca działalność gospodarczą jako: SIGMA LIFT Mirosław Zaleski
Adres Konarskiego 14
71-704 Szczecin
Nr uprawnienia TDT-M/N-50/12
Data uprawnienia 2012-06-14
Opis

do modernizacji i naprawy

specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego i ciągłego oraz urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu wykonywanemu przez Transportowego Dozór Techniczny, w zakresie układów cięgnowych stanowiących integralną część tych urządzeń


Nazwa firmy PEGAS GRUPA Sp. z o.o.
Adres ul. Górna 1
26-803 Promna
Nr uprawnienia DECYZJA NR TDT-W/N-57/12
Data uprawnienia 2012-06-14
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, naprawy

elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, składających się z węży elastycznych z odpowiednimi końcówkami dla podłączenia do odpowiednich króćców

naprawy

- urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

- cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do transportu towarów niebezpiecznych klas 2 (kod 2F) z wyłączeniem cystern przeznaczonych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE


Nazwa firmy CGH Polska Sp. z o.o.
Adres Srebrna 39
85-461 Bydgoszcz
Nr uprawnienia TDT-W-51/12
Data uprawnienia 2012-06-12
Opis

do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych, poziomych, jednopłaszczowych i dwupłaszczowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, o zakresie średnicy do 2900 mm i pojemności do 100 m3


Nazwa firmy TICON Sp. z o.o.
Adres Jasin, ul. Poznańska 37
62-020 Swarzędz
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-41/12
Data uprawnienia 2012-05-21
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak: TDT.T22-5900-33717/14 z dnia 07.01.2015 r.
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy

urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz elastycznych przewodów przeładunkowych


Nazwa firmy Andrzej Górecki, Tadeusz Orlewicz, Jarosław Szmagaj wykonujący działalność gospodarczą jako PORT-REM s.c.
Adres ul. Gdańska 20b
70-661 Szczecin
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-33/12
Data uprawnienia 2012-05-08
Opis

modernizacja,  naprawa oraz wytwarzanie elementów dla podtrzymania stanu technicznego:

- urządzeń transportu bliskiego, w tym: wciągarek i wciągników, suwnic, żurawi, podestów ruchomych, urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, dźwigników samochodowych, wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,

- specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego, w tym: wyładowarek wagonów, wyładowarek okrętowych, wywrotnic wagonów, ładowarek (w tym okrętowych), zwałowarek, przenośników taśmowych podwieszonych, podajników, przenośników, wyciągów skipowych, pneumatycznych urządzeń transportowych dla materiałów masowych luzem, żurawi pływających i pokładowych, wyciągów statków, podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach 


Nazwa firmy ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE S.A.
Adres ul. Mickiewicza 15
40-951 Katowice
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-27/12
Data uprawnienia 2012-04-20
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak TDT.T3-5900-13119/12 z dnia 12.07.2012 r. w zakresie pkt 5.3 warunków uprawnienia
Opis

do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:

– podziemnych i naziemnych zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do magazynowania materiałów trujących,  żrących,  ciekłych zapalnych,

– kriogenicznych naziemnych zbiorników magazynowych LNG,

–  rurociągów technologicznych i przesyłowych do materiałów trujących, żrących, ciekłych zapalnych,

–  elementów urządzeń ciśnieniowych, niepodlegających ocenie zgodności wg dyrektywy nr 97/23/WE.

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:

–  urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

Przez:

Zakład Produkcji Montażowej

ul. Żwirki i Wigury 58

43-190 Mikołów


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe „REMWIL” Sp. z o.o.
Adres ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-24/12
Data uprawnienia 2012-04-11
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:

-          urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

do modernizacji i naprawy:

-          przeciągarek wagonowych.


Nazwa firmy Śląskie Zaplecze Remontowe Sp. z o.o.
Adres Dworcowa 2
42-675 Przezchlebie
Nr uprawnienia TDT-M/N-19/12
Data uprawnienia 2012-03-21
Opis

do modernizacji i naprawy zbiorników ciśnieniowych do transportu materiałów sypkich nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa, zainstalowanych na wagonach kolejowych wraz z ich wyposażeniem


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Budowlanych SERWIS UTRZYMANIA RUCHU Sp. z o.o.
Adres Garki 144 C
63-430 Odolanów
Nr uprawnienia NR TDT-M/N-22/12
Data uprawnienia 2012-03-21
Opis

do modernizacji i naprawy

urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych


Nazwa firmy POLIMEX-MOSTOSTAL S. A.
Adres ul. Czackiego 15/17
00-950 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-20/12
Data uprawnienia 2012-03-16
Opis

do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy: urządzeń  do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych:

przez

ZAKŁADEN ERGOMONTAŻ  PÓŁNOC, ul. Przemysłowa 30, 00-450 Warszawa

jednostki organizacyjne :

Region Kozienice, Świerże Górne, 26-900 Kozienice

Region Włocławek, ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek

 

do wytwarzania:

–  rurociągów technologicznych i przesyłowych do materiałów trujących, żrących, ciekłych zapalnych,

do wytwarzania w zakresie montażu:

– zbiorników bezciśnieniowych, niskociśnieniowych do materiałów trujących,  żrących,  ciekłych zapalnych

do modernizacji i naprawy:

– zbiorników ciśnieniowych, bezciśnieniowych, rurociągów technologicznych i przesyłowych do materiałów żrących,   trujących,  ciekłych zapalnych

–  podestów ruchomych,  suwnic i wciągników

przez

ZAKŁAD ENERGOMONTAŻ PÓŁNOC, ul. Przemysłowa 30, 00-450 Warszawa


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe "REMBIS" Sp. z o.o.
Adres ul. Przemysłowa 30
88-160 Janikowo
Nr uprawnienia TDT-W/ N-17/12
Data uprawnienia 2012-03-14
Opis

- do wytwarzania poprzez montaż i naprawy elementów i podzespołów kolei linowych,

- do wytwarzania poprzez montaż i naprawy wyciągów narciarskich


Nazwa firmy Zakład Budowy Aparatury Chemicznej „ZBACH“ Sp. z o.o.
Adres ul. E. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-16/12
Data uprawnienia 2012-03-12
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy

- zbiorników cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 6, 8 wg RID/ADR z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
kl. 6.1 i 8 wg RID/ADR i oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE;

do modernizacji i naprawy

- zbiorników cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są napełniane, opróżniane lub przewożone pod ciśnieniem


Nazwa firmy POLAQUA Sp. z o.o.
Adres ul. Dworska 1 Wólka Kozdawska
05-500 Piaseczno
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-12/12
Data uprawnienia 2012-03-09
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:

- zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących i żrących,

- zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,

- zbiorników stałych o osi pionowej,

do wytwarzania, modernizacji i napraw:

- rurociągów przesyłowych i technologicznych, w części stanowiącej urządzenia techniczne w rozumieniu przepisów o dozorze technicznym, podlegających dozorowi technicznemu sprawowanemu przez Transportowy Dozór Techniczny, przeznaczonych do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN 25 przeznaczonych do: gazów sprężonych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod nadciśnieniem, par oraz cieczy, dla których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest wyższe niż 0,5 bara; do cieczy, których nadciśnienie pary przy dopuszczalnej temperaturze jest niższe niż 0,5 bara i iloczyn nadciśnienia dopuszczalnego cieczy i średnicy nominalnej rurociągu jest większy niż 2000 barów,

do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:

- urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

- portowych ramion przeładunkowych,

- instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania, w tym ramion przeładunkowych do stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych


Nazwa firmy Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A
Adres ul. Wrocławska 59
49-200 Grodków
Nr uprawnienia TDT-W-13/12
Data uprawnienia 2012-03-07
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak: TDT.T16-5900-3890/16 z dnia 30 marca 2016r.
Opis

wytwarzanie stalowych zbiorników stanowiących wyposażenie pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym LPG


Nazwa firmy SIT MONTAŻ Sp. z o.o.
Adres ul. Sienna 39
00-121 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W-8/12
Data uprawnienia 2012-02-08
Opis

do wytwarzania kriogenicznych zbiorników magazynowych i rurociągów


Nazwa firmy Wagon Service Ostróda Sp. z o.o.
Adres ul. 11-go Listopada 26
14-100 Ostróda
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-7/12
Data uprawnienia 2012-02-01
Opis

- wytwarzanie przez montaż zbiorników wagonów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 8, 9 wg RID wraz z wyposażeniem obsługowym, z wyjątkiem zbiorników i wyposażenia obsługowego do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 8 wg RID oznakowanych znakiem π wg dyrektywy 2010/35/WE,

- modernizacja i naprawy zbiorników cystern wagonowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2, 3, 4.1, 8, 9 wg RID wraz z wyposażeniem obsługowym, z wyjątkiem zbiorników i wyposażenia obsługowego wagonów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 i 8 wg RID oznakowanych znakiem π wg dyrektywy 2010/35/WE,

- wytwarzanie i naprawy wyposażenia obsługowego zbiorników wagonów cystern  z wyjątkiem wyposażenia obsługowego wagonów cystern oznakowanych znakiem π wg dyrektywy 2010/35/WE.

w miejscu wykonywania działalności:

Wagon Service Ostróda Sp. z o.o.
ul. 11-go Listopada 26

14-100 Ostróda

 

- modernizacja i naprawy zbiorników cystern wagonowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3 i 9 wg RID wraz z wyposażeniem obsługowym

w miejscu wykonywania działalności:

Zakład Gospodarki Cysternami w Płocku

ul. Chemików 7

09-411 Płock


Nazwa firmy PPH TRANSSYSTEM S.A.
Adres Wola Dalsza 367
37-100 Łańcut
Nr uprawnienia TDT-W-5/12
Data uprawnienia 2012-01-27
Opis

do wytwarzania poprzez montaż osobowych kolei linowych


Nazwa firmy Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BORMECH” Sp. z o.o.
Adres Charnowo 3
76-270 Ustka
Nr uprawnienia TDT-W-94/11
Data uprawnienia 2011-12-20
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak TDT.T3-5900-16783/12 z dnia 1.10.2012 r. w zakresie pkt 5.2 warunków uprawnienia.
Opis

wytwarzanie stalowych zbiorników stanowiących wyposażenie pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym LPG


Nazwa firmy ENERGETYKA WAGON Sp. z o.o.
Adres ul. Wysocka 52
63-400 Ostrów Wielkopolski
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-92/11
Data uprawnienia 2011-12-15
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją nr TDT.T3-5900-31879/15 z dnia 16.12.2015 r., w zakresie warunków uprawnienia.
Opis

- modernizacja i naprawa specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego i urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu wykonywanemu przez Transportowy Dozór Techniczny: suwnic, żurawi samojezdnych, żurawi stałych, żurawi szynowych, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, układnic magazynowych, podestów ruchomych, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, wciągarek, wózków jezdniowych podnośnikowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach oraz elementów urządzeń dźwignicowych,

- wytwarzanie elementów nośnych dźwigników śrubowych: śruba, nakrętka.


Nazwa firmy Fabryka Narzędzi GLOB Sp. z o.o.
Adres ul. Sobieskiego 452
43-382 Bielsko Biała
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-77/11
Data uprawnienia 2011-12-06
Zmiana uprawnienia Zmieniono decyzją znak TDT.T22-5900-2195/15 z dnia 27.01.2015 r.
Opis

- wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawy wyciągów do przemieszczania osób  oraz wytwarzania ich elementów dla podtrzymania stanu technicznego,

- naprawa elementów kolei linowych 


Nazwa firmy Edward Prósiński prowadzący działalność gospodarczą jako: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ELDA” Zakład Naprawy Autocystern Edward Prósiński
Adres ul. Jasna 1
13-100 Nidzica
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-66/11
Data uprawnienia 2011-10-10
Opis

wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawy :

- zbiorników do transportu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1 i 8 wg ADR, które podlegają oznakowaniu znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE;

- zbiorników do transportu kolejowego towarów niebezpiecznych klasy 3 wg RID,

 modernizacja i naprawa:

- zbiorników transportowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE;

-  zbiorników do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone 


Nazwa firmy Inss-pol Sp. z o.o.
Adres ul. Krakowska 36-38
50-425 Wrocław
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-28/11
Data uprawnienia 2011-07-20
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy

-zbiorników transportowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1 i 8 wg ADR, które podlegają oznakowaniu znakiem π zgodnie z dyrektywą 1999/36/WE;

-urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych;

do modernizacji i naprawy:

-zbiorników transportowych do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara wg ADR.


Nazwa firmy „ELSTER” Sp. z o.o.
Adres ul. Węgierska 148D
33-300 Nowy Sącz
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-39/11
Data uprawnienia 2011-07-08
Opis

do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy kolei linowych oraz wyciągów narciarskich.


Nazwa firmy Mirosław Komarzeniec prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Usługowy „Kopacz” Mirosław Komarzeniec
Adres ul. Opalowa 25A, Gronowo Górne
82-310 Elbląg
Nr uprawnienia TDT- M/N-38/11
Data uprawnienia 2011-07-05
Opis

do modernizacji i naprawy

- zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 i 9 wg ADR,

- zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klas 3, 6.2 wg ADR napełnianych podciśnieniowo,

-  zbiorników, w tym cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x cm3, a nadciśnienie jest wyższe niż
0,5 bara.


Nazwa firmy CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna
Adres ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-32/11
Data uprawnienia 2011-07-05
Zmiana uprawnienia Decyzja zmieniona decyzją znak TDT.T3-5900-18935/15 z dnia 31.07.2015 r.
Opis

wytwarzania urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych przeznaczonych do stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych wg ADR/RID/IMDG.


Nazwa firmy Zakład Produkcyjno Usługowy „PROFES” s.c. ; J. Gnitecka-Lech, Z. Lech
Adres ul. Łąkowa 29F
82-500 Kwidzyn
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-35/11
Data uprawnienia 2011-06-28
Opis

wytwarzania poprzez montaż, wytwarzania elementów, modernizacji i naprawy  urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych:

- instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania, w tym ramion przeładunkowych do stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych,

- instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania opakowań do gazów sprężonych, pojazdów baterii, wagonów baterii, cystern, cystern przenośnych, wieloelementowych kontenerów do gazu,

- instalacji  i urządzeń, w tym ramion przeładunkowych, do napełniania i opróżniania  pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zbiorników transportowych do towarów niebędących towarami niebezpiecznymi.


Nazwa firmy KE-BURGMANN Poland Sp. z o.o.
Adres ul. Aleje Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-34/11
Data uprawnienia 2011-06-21
Opis

wytwarzanie, modernizacja i naprawa  elastycznych, metalowych przewodów przeładunkowych stanowiących stałe wyposażenie cystern lub instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych:

- portowych ramion przeładunkowych,

- instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania, w tym ramion przeładunkowych do stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych,

- instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania opakowań do gazów sprężonych, pojazdów baterii, wagonów baterii, cystern, cystern przenośnych, wieloelementowych kontenerów do gazu,

- instalacji  i urządzeń, w tym ramion przeładunkowych, do napełniania i opróżniania  pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zbiorników transportowych do towarów niebędących towarami niebezpiecznymi.


Nazwa firmy AUREX LPG Sp. z o.o.
Adres ul. Kościuszki 8
05-090 Raszyn
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-31/11
Data uprawnienia 2011-06-16
Zmiana uprawnienia TDT.T22-5900-1638/15 z dn. 21.01.2015 r.
Opis

-wytwarzanie, naprawa i modernizacja zbiorników cystern drogowych, kontenerów cystern wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3 wg ADR,

-naprawa zbiorników cystern drogowych i kontenerów cystern wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

-modernizacja zbiorników cystern drogowych i kontenerów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR wraz z wyposażeniem obsługowym, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE, nie powodująca zmiany zasadniczych parametrów technicznych, przeznaczenia i/lub typu i nie wymagająca oceny zgodności wg dyrektywy 2010/35/WE,

-naprawa zbiorników ciśnieniowych stosowanych w ruchu drogowym, kontenerów cystern wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie zaliczonych do towarów  niebezpiecznych,

-modernizacja zbiorników ciśnieniowych cystern drogowych wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych, nie powodująca zmiany zasadniczych parametrów technicznych, przeznaczenia i/lub typu i nie wymagająca oceny zgodności wg dyrektywy 97/23/WE

-wytwarzanie, modernizacja i naprawa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych:

  -instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania, w tym ramion przeładunkowych do stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych,

  -instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania opakowań do gazów sprężonych, pojazdów baterii, wagonów baterii, cystern i cystern przenośnych,

  -instalacji i urządzeń, w tym ramion przeładunkowych, do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zbiorników transportowych do towarów niebędących towarami niebezpiecznymi oraz elastycznych przewodów przeładunkowych, stanowiących stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, składające się z węży elastycznych z odpowiednimi końcówkami do podłączenia do odpowiednich króćców.


Nazwa firmy Michał Misiewicz, Piotr Szabłowski prowadzący działalność gospodarczą: „SPAW-MAL” s.c.
Adres ul. Bolesława Krzywoustego 1
84-300 Lębork
Nr uprawnienia TDT-W/N-24/11
Data uprawnienia 2011-06-01
Opis

wytwarzania, modernizacji i naprawy dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL) zgodnie z przepisami ADR.


Nazwa firmy PATRONIK Maszyny Ślusarstwo Technika Cieplna
Adres ul. Nowa 33
58-500 Jelenia Góra
Nr uprawnienia TDT-W/N-27/11
Data uprawnienia 2011-06-01
Opis

wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy wyciągów narciarskich oraz wytwarzania ich elementów dla podtrzymania stanu technicznego.


Nazwa firmy STOKOTA Spółka z o.o., ul. Niska 2, 82-300 Elbląg
Adres ul. Niska 2
82-300 Elbląg
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-9/11
Data uprawnienia 2011-04-19
Opis

wytwarzanie, modernizacja i naprawa:

-   cystern drogowych wraz z osprzętem i wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do transportu towarów niebezpiecznych klas: 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2, 6.1; 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1 i 8 wg ADR, które podlegają oznakowaniu znakiem π zgodnie z dyrektywą 1999/36/WE,

-   cystern drogowych wraz z osprzętem i wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR napełnianych podciśnieniowo,

do wytwarzania

-   urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących wyposażenie cystern,

 modernizacja i naprawa:

-   cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 wg ADR, które nie podlegają oznakowaniu znakiem p zgodnie z dyrektywą 1999/36/WE,

-  cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar ´ dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

w miejscach wykonywania działalności:

1. STOKOTA Spółka z o.o.,  ul. Niska 2, 82-300 Elbląg,

2. STOKOTA Spółka z o.o., Oddział w Kielcach, ul. Łódzka 296A, 25-655 Kielce 

 

 


<< Poprzednie Następne >>
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny