Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Jednostka Inspekcyjna TDT Uprawnienia Uprawnienia zakładów krajowych

Uprawnienia zakładów krajowych

Nazwa firmy Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy Spółka Akcyjna
Adres Moniuszki 20
56-400 Oleśnica
Nr uprawnienia TDT-M/N-112/14
Data uprawnienia 2014-11-05
Opis

do modernizacji i naprawy urządzeń dźwignicowych


Nazwa firmy WICHARY TECHNOLOGIES Sp. z o.o.
Adres ul. Centralna 6
42-625 Pyrzowice
Nr uprawnienia TDT- M/N-110/14
Data uprawnienia 2014-10-28
Opis

do modernizacji i naprawy przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach oraz wytwarzania ich elementów

 

 


Nazwa firmy Tomasz Bednarski prowadzący działalność gospodarczą jako: TOBI Tomasz Bednarski
Adres ul. Rogowska 117F
54-440 Wrocław
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-109/14
Data uprawnienia 2014-10-24
Opis

- do wytwarzania, modernizacji i naprawy elastycznych przewodów stanowiących  stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji transportowych do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, składających się z węży elastycznych z odpowiednimi końcówkami,

- do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy elementów urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 

 


Nazwa firmy Bernard Ruczka, Aleksander Ludynia, Robert Szołtysek wykonujący działalność jako: Zakład Robót Energetycznych B. Ruczka Spółka Cywilna
Adres ul. Miodowa 2
41-706 Ruda Śląska
Nr uprawnienia TDT-M/N-107/14
Data uprawnienia 2014-10-20
Opis

- do modernizacji i naprawy zbiorników wagonów-cystern i cystern drogowych wraz z osprzętem, do transportu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 oraz 9 wg ADR/RID, z wyłączeniem zbiorników do transportu niektórych towarów niebezpiecznych klasy 6.1 i 8 oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE;

- do naprawy zbiorników wraz z osprzętem, do transportu materiałów sypkich nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar


Nazwa firmy Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A.
Adres Dąbrowa Leśna 6
47-223 Kędzierzyn-Koźle
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-106/14
Data uprawnienia 2014-10-15
Opis

do wytwarzania, w tym wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz wytwarzania ich elementów dla podtrzymania stanu technicznego

w miejscu prowadzenia działalności: Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A.; Oddział w Czechowicach-Dziedzicach; ul. Traugutta 352; 43-502 Czechowice-Dziedzice


Nazwa firmy „LOTOS KOLEJ ” Sp. z o.o.
Adres ul. Michałki 25
80-716 Gdańsk
Nr uprawnienia TDT-M/N-103/114
Data uprawnienia 2014-10-01
Opis

- do modernizacji i naprawy zbiorników cystern kolejowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3 i 9 wg RID wraz z wyposażeniem obsługowym,

- do naprawy zbiorników cystern kolejowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg RID wraz z wyposażeniem obsługowym, z wyłączeniem zbiorników cystern do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg RID, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE 


Nazwa firmy Heatmasters Poland Sp. z o.o.
Adres ul. Sielecka 63
42-500 Będzin
Nr uprawnienia TDT-W-104/14
Data uprawnienia 2014-10-01
Opis

do wytwarzania elementów urządzeń bezciśnieniowych i ciśnieniowych nie podlegających dyrektywie 97/23/WE

 

 


Nazwa firmy Jerzy Staniewicz prowadzący działalność gospodarczą jako: Przedsiebiorstwo Usługowo -Handlowe Jerzy Staniewicz
Adres Zielęcice, ul. Klonowa 22
49-318 Skarbimierz
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-101/14
Data uprawnienia 2014-09-24
Opis

do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów: 

- cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3; 4.1; 4.2; 4.3, 5.1; 5.2; 6.1; 8; 9 wg ADR, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl.  5.1, 6.1 i 8, oznaczonych  znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

- cystern drogowych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klasy: 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 oraz 9 wg ADR napełnianych podciśnieniowo,

- cystern drogowych do przewozu towarów niezaliczonych do niebezpiecznych, napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem większym niż 0,5 bara,

z wyłączeniem wytwarzania elementów cystern, które podlegają ocenie zgodności zgodnie z dyrektywą 97/23/WE 


Nazwa firmy Truck-Service” Musiał, Bizak Sp. J.
Adres ul. Mikołajczyka 86
41-204 Sosnowiec
Nr uprawnienia TDT-N-100/14
Data uprawnienia 2014-09-22
Opis

do naprawy zbiorników cystern do przewozu materiałów sypkich i granulowanych nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa


Nazwa firmy MHSB Robert Barszcz Usługi Spawalnicze
Adres ul. H. Balzaka 14H/9
52-437 Wrocław
Nr uprawnienia TDT- N-98/14
Data uprawnienia 2014-09-15
Opis do naprawy urządzeń transportu bliskiego, w tym specjalistycznych urządzeń  transportu bliskiego

Nazwa firmy P. W. „ADAMS” Ewa Lachera
Adres Dębno 1a
55-140 Żmigród
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-95/14
Data uprawnienia 2014-09-12
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3 i 9 wg ADR oraz cystern drogowych przeznaczonych do przewozu towarów niezaliczanych do niebezpiecznych napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem większym niż 0,05 MPa


Nazwa firmy PAAL METAL sp. z o. o. sp.k.
Adres Gaj, ul. Parkowa 21
32-031 Mogilany
Nr uprawnienia TDT-M/N-94/14
Data uprawnienia 2014-09-10
Opis do naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych i wytwarzania elementów tych urządzeń

Nazwa firmy CTE sp. z o.o.
Adres Istebna 634
43-470 Istebna
Nr uprawnienia TDT-W/N-91/14
Data uprawnienia 2014-09-10
Opis

do wytwarzanie w zakresie montażu i naprawy:

-  osobowych kolei linowych,

-  wyciągów do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych,

-  przenośników o ruchu ciągłym do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym

w miejscach prowadzenia działalności:

1) Istebna 634; 43-470 Istebna

2) ul. J. Sitki 8; 34-335 Krzyżowa 


Nazwa firmy JFC Polska sp. z o.o.
Adres Karpin 1A
05-252 Dąbrówka
Nr uprawnienia TDT-W/N-90/14
Data uprawnienia 2014-08-20
Opis

do wytwarzania i naprawy dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) towarów niebezpiecznych ciekłych zapalnych, wykonanych z tworzyw sztucznych


Nazwa firmy Władysław Gierko i Zygmunt Szewczuk wykonujący działalność gospodarczą jako: Zakład Produkcyjno-Handlowy „KRIOGAZ” s.c.
Adres ul. Gen. J. Bema 9
56-100 Wołów
Nr uprawnienia TDT-W/N-89/14
Data uprawnienia 2014-08-19
Zmiana uprawnienia zastępuje się decyzję TDT-W/N-78/11 z dn. 16.12.2011 r.
Opis

miejsce zakładu, gdzie będzie wykonywane uprawnienie: 56-120 Brzeg Dolny, ul. Targowa 1

-do wytwarzania i naprawy elastycznych metalowych węży do gazów sprężonych, skroplonych i skroplonych schłodzonych,

-do wytwarzania, naprawy i wytwarzania elementów węży elastycznych ciśnieniowych z PTFE z zakuwanymi końcówkami do gazów sprężonych


Nazwa firmy Zdzisław Sztokfisz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Sztokfisz Zdzisław Zakład Produkcji Wyciągów Narciarskich
Adres ul. Kościuszki 173a
34-530 Bukowina Tatrzanska
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-85/14
Data uprawnienia 2014-08-08
Opis

wytwarzanie w zakresie  montażu, modernizacji i  i naprawy  kolei linowych i wyciągów narciarskich , w tym wodnych, wyciągów pojazdów dla zjeżdżalni grawitacyjnych z z\infrastrukturą toru zjazdowego, przenośników o ruchu ciągłym do przemieszczania osób oraz wytwarzanie ich elementów dla do wytwarzania elementów ww urządzeń w celu podtrzymania stanu technicznego


Nazwa firmy PUMECH Sp. z o.o.
Adres ul. Siemianowicka 98
41-902 Bytom
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-86/14
Data uprawnienia 2014-08-08
Zmiana uprawnienia zmieniona decyzją znak TDT.T22-5900-30154/14 z dnia 24.11.2014 r.
Opis

wytwarzanie, modernizacja i naprawa kontenerów do przewozu luzem towarów niebezpiecznych,  dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL)

 

 


Nazwa firmy PPrzedsiębiorstwo Handlowo-Spedycyjne „Magnum” Jacek Pasternak Aleksy Pasternak Spółka Jawna
Adres ul. Śmiała 42
01-526 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-M/N-84/14
Data uprawnienia 2014-08-07
Opis

do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowychw

miejscu prowadzenia działalności: Oddział Chorula; ul. Kościelna 9; 47-316 Chorula


Nazwa firmy Zakład Naprawy Środków Transportu, Roman Polak, Marian Wolbrecht, Cezary Żbik, Spółka Jawna
Adres ul. Gdańska 57
83-110 Tczew
Nr uprawnienia TDT-M/N-81/14
Data uprawnienia 2014-07-30
Zmiana uprawnienia zastępuje/rozszerza decyzję TDT-M/N-93/08 z dn. 14.10.2008
Opis

do modernizacji i naprawy

-   zbiorników cystern kolejowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 6, 8 wg RID wraz z wyposażeniem, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1 i 8 wg RID oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

-   zbiorników cystern ciśnieniowych wraz z wyposażeniem, napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), z wyłączeniem modernizacji, które skutkują zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymagają oceny zgodności zgodnie z dyrektywą 97/23/WE,

-   żurawi na pojazdach kolejowych,

-   dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych,

do naprawy

zbiorników sprężonego powietrza zainstalowanych w kolejowych pojazdach szynowych.


Nazwa firmy Henryk Mejna PPH STALPROFIL
Adres Szlak Kaszubski 8
83-334 Miechucino
Nr uprawnienia TDT-N-80/14
Data uprawnienia 2014-07-30
Opis

do naprawy urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu wykonywanemu przez Transportowy Dozór Techniczny


Nazwa firmy Doosan Babcock Energy Polska S.A.
Adres Golejowska 73B
44-207 Rybnik
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-76/14
Data uprawnienia 2014-07-11
Zmiana uprawnienia Decyzja nr TDT.T22-5900-33794/14 (zm. nazwy firmy)
Opis

modernizacja i naprawa urządzen do przemieszczania wagonów po torach kolejowych, dLwigników do podnoszenia taboru kolejowego, wywrotnic wagonowych oraz wytwarzanie ich elementów nie podlegających ocenie zgodności według dyrektywy WG


Nazwa firmy IMPETGAS sp. z o.o.
Adres Kostrogaj 3A
09-401 Płock
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-59/14
Data uprawnienia 2014-07-02
Opis

­ wytwarzania: zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów do transportu gazu,
­ modernizacji: zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, kotłów z organicznymi  nośnikami ciepła, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących,  rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów do transportu gazu, zbiorników stałych ciśnieniowych,
­ naprawy: zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, kotłów z organicznymi  nośnikami ciepła, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów do transportu gazu, zbiorników stałych ciśnieniowych.


Nazwa firmy Andrzej Koźbiał, Jan Dziura-Bartkiewicz PETROSTER sp.j.
Adres Leśmiana 2
30-220 Kraków
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-69/14
Data uprawnienia 2014-06-23
Opis

wytwarzanie urządzeń poprzez montaż, modernizacja i naprawa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych


Nazwa firmy REMVALDA PL sp. z o.o.
Adres Biłastoczek 14
15-592 Białystok
Nr uprawnienia TDT-W-65/14
Data uprawnienia 2014-06-12
Opis

do wytwarzania zbiorników stanowiących wyposażenie pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym LPG


Nazwa firmy PONER sp. z o.o.
Adres Mianowice 3A
63-600 Kępno
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-60/14
Data uprawnienia 2014-06-04
Opis

1.do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,

zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących,

rurociągów przesyłowych.

2.   do modernizacji i naprawy:

rurociągów technologicznych.


Nazwa firmy PGNiG TECHNOLOGIE S.A.
Adres ul. Naftowa 8
38-400 Krosno
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-54/14
Data uprawnienia 2014-05-22
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak TDT.T3-5900-21641/15 z dnia 22.07.2015 r.
Opis

do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu,  modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych   

 


Nazwa firmy Stanisław Mysiak prowadzący działalność gospodarczą jako: Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Mysiak
Adres ul. Macieja Rataja 5
20-270 Lublin
Nr uprawnienia TDT- N-57/14
Data uprawnienia 2014-05-21
Opis

naprawa

-  cystern do przewozu materiałów sypkich nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara

 - urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych i wytwarzania elementów tych urządzeń,

- hydroakumulatorów.

 

 


Nazwa firmy ELGUM-PLUS Sp. z o.o. Sp. k.
Adres Sochaczewska 13
01-327 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-55/14
Data uprawnienia 2014-05-13
Opis

1. do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy

urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, takich jak:

a)      instalacje i urządzenia do napełniania i opróżniania, w tym ramiona przeładunkowe dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych,

b)      instalacje i urządzenia do napełniania i opróżniania opakowań do gazów sprężonych, pojazdów baterii, wagonów baterii, cystern, cystern przenośnych,

c)      instalacje i urządzenia, w tym ramiona przeładunkowe, do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zbiorników transportowych dla towarów niebezpiecznych towarami niebezpiecznymi.

 

2. wytwarzania poprzez montaż

elastycznych przewodów przeładunkowych, stanowiących stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, składające się z węży elastycznych z odpowiednimi końcówkami, zaworami, przejściówkami oraz złączami dla podłączenia do odpowiednich przyłączy

 

3. wytwarzania poprzez montaż

urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych na stanowiskach przeładunkowych z wyłączeniem portowych ramion przeładunkowych


Nazwa firmy IDS-BUD Sp. z o.o.
Adres Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-52/14
Data uprawnienia 2014-05-09
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

­      -  zbiorników stałych, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie większe niż 0,5 bara, przeznaczonych do magazynowania cieczy lub gazów, lub do prowadzenia procesów technologicznych, nie podlegających na etapie wytwarzania ocenie zgodności według dyrektywy 97/23/WE,

­       - zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,

­      - zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących,

­     -  rurociągów technologicznych i przesyłowych,  w części stanowiącej urządzenie techniczne w rozumieniu przepisów o dozorze technicznym, do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN 25, nie podlegających na etapie wytwarzania ocenie zgodności według dyrektywy 97/23/WE,

­      - urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.


Nazwa firmy Janusz Ratomski prowadzący działalność gospodarczą jako: „IRENE” Agencja Handlowa Import-Export I.J. Ratomscy – Janusz Ratomski
Adres ul. Prof. St. Poznańskiego 24
76-251 Kobylnica
Nr uprawnienia TDT-W-45/14
Data uprawnienia 2014-05-08
Opis

do wytwarzania stalowych zbiorników stanowiących wyposażenie pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym LPG, w miejscu wykonywania działalności: ul. Ogrodowa 4; 77-116 Czarna Dąbrówka

 

 


Nazwa firmy VISTAL EKO sp. z o.o.
Adres Handlowa 21
81-061 Gdynia
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-48/14
Data uprawnienia 2014-04-30
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak TDT.T3-5900-21407-1/14 z dnia 13.08.2014 r.
Opis

1.   do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy oraz wytwarzania elementów:

­      zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,

­      zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących,

­      rurociągów technologicznych i przesyłowych do materiałów trujących, żrących lub ciekłych zapalnych nie podlegających na etapie wytwarzania ocenie zgodności według dyrektywy 97/23/WE.

2.   do modernizacji i naprawy:

­      zbiorników ciśnieniowych.


Nazwa firmy Zakłady Elektroniczne „Micronet” sp. z o.o.
Adres Czyżewskiego 14
80-336 Gdańsk
Nr uprawnienia TDT-M/N-47/14
Data uprawnienia 2014-04-29
Opis

do modernizacji i naprawy zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych


Nazwa firmy ARC-Heat sp. z o.o.
Adres ul. Dolomitowa 6
41-935 Bytom
Nr uprawnienia TDT-W-43/14
Data uprawnienia 2014-04-14
Opis

 do wytwarzania elementów urządzeń bezciśnieniowych i ciśnieniowych nie podlegających dyrektywie 97/23/WE


Nazwa firmy Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Uslugowe „Szumlakowski” Sp. z o.o.
Adres ul. Starobrzeska 34 L
49-305 Brzeg
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-39/14
Data uprawnienia 2014-04-04
Zmiana uprawnienia
Opis

uprawnienie do wytwarzania, modernizacji i naprawy - zbiorników cystern drogowych wraz z wyposazeniem obslugowym przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klas: 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 8 i 9 wg ADR, - zbiorników cystern drogowych wraz z wyposazeniem obslugowym przeznaczonych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klas: 3 i 6.2 wg ADR napelnianych podciśnieniowo oraz do modernizacji i naprawy: - zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem "PI", - zbiorników, w tym cystern do przewozu materialów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napelniane, oprózniane lub przewozone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest wiekszy niz 50 bar  dm3, a nadciśnienie jest wyzsze niz 0,5 bara.


Nazwa firmy Katarzyna Wachnik, FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "COMPLEX" KATARZYNA WACHNIK
Adres Majnusza 1
41-800 Zabrze
Nr uprawnienia TDT-N-40/14
Data uprawnienia 2014-04-04
Opis

do naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych


Nazwa firmy Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Adres Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-38/14
Data uprawnienia 2014-04-01
Opis

uprawnienie:

1.do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

2.do modernizacji i napraw przeciągarek wagonów i wywrotnic wagonów.


Nazwa firmy GASSO POLSKA Sp. z o.o. sp.k
Adres ul. Więźniów Oświęcimia 38
43-330 Wilamowice
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-35/14
Data uprawnienia 2014-03-18
Opis

wytwarzanie  poprzez montaż, modernizacja i naprawa:

-  systemów ramion przeładunkowych, urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz statków żeglugi morskiej i śródlądowej i ich elementów,

- przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń i instalacji do ich napełniania i opróżniania,

- wyposażenia obsługowego cystern transportowych oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.


Nazwa firmy G. Ceglarz, M. Kabat, R. Żbik - Fortech S.C
Adres Żytniów 31
46-325 Rudniki
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-27/14
Data uprawnienia 2014-03-10
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak: TDT.T16-5900-8654/16 z dnia 4 kwietnia 2016r.
Opis

uprawnienie dotyczy modernizacji i naprawy suwnic, żurawi stałych, żurawi przenośnych, wciągników, wciągarek i elementów urządzeń dźwignicowych, podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu oraz wytwarzania elementów urządzeń dźwignicowych nie podlegających ocenie zgodności z Dyrektywą 2006/42/WE


Nazwa firmy „TECH-BUD“ Spółka z o.o.
Adres ul. Glówna 18; Przejazdowo
83-021 Wiślina
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-11/14
Data uprawnienia 2014-03-05
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

-  urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w zakresie montażu   osprzętu elastycznych przewodów, stanowiących wyposażenie tych urządzeń

do modernizacji i naprawy:

- wciągarek i wciągników,

- suwnic,

- żurawi,

- układnic,

- dźwigników (podnośników), w tym systemów do parkowania samochodów,
z wyjątkiem dźwigników stanowiących wyposażenie pojazdów, dźwigników do pochylania stołów technologicznych i dźwigników przenośnych z napędem ręcznym,

- wyciągów towarowych,

- wyciągów statków,

- podestów ruchomych,

- urządzeń dla osób niepełnosprawnych,

- wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,

- urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,

- urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych,

- przeciągarek pojazdów szynowych,

- pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,

- urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych.

 

- zbiorników cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 8 i 9 wg ADR,
z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 2, 6.1 i 8 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE;

- zbiorników cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn  nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe  niż 0,5 bara,

- urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych.


Nazwa firmy Piotr Kawecki prowadzący działalność gospodarczą jako Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „VEGA”
Adres ul. Okrętowa 4D
74-320 Barlinek
Nr uprawnienia TDT-M/N-26/14
Data uprawnienia 2014-03-04
Opis

do modernizacji i naprawy: układów cięgnowych stanowiących integralną część specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego i ciągłego, portowych ramion przeładunkowych oraz urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu wykonywanemu przez Transportowy Dozór Techniczny


Nazwa firmy PKP Cargotabor Sp. z o. o.
Adres Grójecka 17
02-021 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W-23/14
Data uprawnienia 2014-02-24
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak TDT.T3-5900-21579/14 z dnia 8.08.2014 r.
Opis

do wytwarzania nakrętek przeznaczonych do dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, dla podtrzymania stanu technicznego tych urządzeń


Nazwa firmy VAK-POL&GAZ Sp. z o.o.
Adres ul. Czeremchowa 10
53-009 Wrocław
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-22/14
Data uprawnienia 2014-02-21
Opis

wytwarzanie, modernizacja i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz wytwarzanie ich elementów


Nazwa firmy ZARMEN Sp. z o. o.
Adres Chłodna 51
00-867 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-V-21/14
Data uprawnienia 2014-02-21
Opis

do modernizacji i naprawy: urządzeń do przemieszczania wagonów po torach, dźwigników do podnoszenia taboru kolejowego, dźwignic linotorowych, wywrotnic wagonów


Nazwa firmy OTP S.A.
Adres ul. Chemików 7
09-411 Płock
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-20/14
Data uprawnienia 2014-02-18
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją TDT.T3-5900-14393/16 z dnia 10.05.2016 r.
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy cystern drogowych przeznaczonych  do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR


Nazwa firmy Włodzimerz Szarafin prowadzący działalność gospodarczą jako: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SZARAFIN” Włodzimerz Szarafin
Adres ul. Spacerowa 2
83-220 Skórcz
Nr uprawnienia TDT-M/N-17/14
Data uprawnienia 2014-02-11
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu i naprawy zaworów spustowych i  bezpieczeństwa stosowanych w cysternach kolejowych przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3 i 9 wg RID


Nazwa firmy ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.
Adres ul. Wrocławska 58
45-701 Opole
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-4/14
Data uprawnienia 2014-01-16
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy 

urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 

w miejscu prowadzenia działalności:

 

Oddział Katowice

ul. Piotrowicka 94

40-724 Katowice


Nazwa firmy Aneta Malinowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: MAAMUT Aneta Malinowska
Adres ul. Powstania Styczniowego 18/33
16-070  Choroszcz
Nr uprawnienia TDT- N-6/14
Data uprawnienia 2014-01-07
Opis

do naprawy

urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych. 

do naprawy

urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych.


Nazwa firmy PREWENT Sprzęt ppoż. i BHP M. Kiełczewski i Wspólnicy Sp. J.
Adres ul. Słowiańska 1a
74-100 Gryfino
Nr uprawnienia TDT- M/N-2/14
Data uprawnienia 2014-01-02
Opis

modernizacja i naprawa butli i bębnów ciśnieniowych wg ADR, z wyłączeniem butli i bębnów ciśnieniowych oznakowanych znakiem π wg dyrektywy 2010/35/UE, zbiorników agregatów gaśniczych, zbiorników ciśnieniowych w urządzeniach przeciwpożarowych pojazdów kolejowych, metra i tramwajów, zbiorników ciśnieniowych zamontowanych na stałe w agregatach proszkowych gaśniczych pojazdów drogowych

w miejscu prowadzenia działalności:

ul. Kasztanowa 26

74-100 Pniewo 


Nazwa firmy Ryszard Hawryliszyn prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: TRANSPORT CIĘŻAROWY RYSZARD HAWRYLISZYN
Adres ul. Borowska 281/2
50-556 Wrocław
Nr uprawnienia TDT- M/N-3/14
Data uprawnienia 2014-01-02
Opis

do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych,


Nazwa firmy Przemysław Mroszczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: KING MOTORS PRZEMYSŁAW MROSZCZAK
Adres ul. Tadeusza Żeleńskiego-Boya 12A
44-100  Gliwice
Nr uprawnienia NR TDT-M/N-118/13
Data uprawnienia 2013-12-12
Opis

do modernizacji i naprawy

urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu,

zamontowanych na pojazdach drogowych,


<< Poprzednie Następne >>
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny