Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Jednostka Inspekcyjna TDT Uprawnienia Uprawnienia zakładów krajowych

Uprawnienia zakładów krajowych

Nazwa firmy VISTAL EKO sp. z o.o.
Adres Handlowa 21
81-061 Gdynia
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-48/14
Data uprawnienia 2014-04-30
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak TDT.T3-5900-21407-1/14 z dnia 13.08.2014 r.
Opis

1.   do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy oraz wytwarzania elementów:

­      zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,

­      zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących,

­      rurociągów technologicznych i przesyłowych do materiałów trujących, żrących lub ciekłych zapalnych nie podlegających na etapie wytwarzania ocenie zgodności według dyrektywy 97/23/WE.

2.   do modernizacji i naprawy:

­      zbiorników ciśnieniowych.


Nazwa firmy Zakłady Elektroniczne „Micronet” sp. z o.o.
Adres Czyżewskiego 14
80-336 Gdańsk
Nr uprawnienia TDT-M/N-47/14
Data uprawnienia 2014-04-29
Opis

do modernizacji i naprawy zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych


Nazwa firmy ARC-Heat sp. z o.o.
Adres ul. Dolomitowa 6
41-935 Bytom
Nr uprawnienia TDT-W-43/14
Data uprawnienia 2014-04-14
Opis

 do wytwarzania elementów urządzeń bezciśnieniowych i ciśnieniowych nie podlegających dyrektywie 97/23/WE


Nazwa firmy Katarzyna Wachnik, FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "COMPLEX" KATARZYNA WACHNIK
Adres Majnusza 1
41-800 Zabrze
Nr uprawnienia TDT-N-40/14
Data uprawnienia 2014-04-04
Opis

do naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych


Nazwa firmy Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Adres Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-38/14
Data uprawnienia 2014-04-01
Opis

uprawnienie:

1.do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

2.do modernizacji i napraw przeciągarek wagonów i wywrotnic wagonów.


Nazwa firmy GASSO POLSKA Sp. z o.o. sp.k
Adres ul. Więźniów Oświęcimia 38
43-330 Wilamowice
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-35/14
Data uprawnienia 2014-03-18
Opis

wytwarzanie  poprzez montaż, modernizacja i naprawa:

-  systemów ramion przeładunkowych, urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz statków żeglugi morskiej i śródlądowej i ich elementów,

- przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń i instalacji do ich napełniania i opróżniania,

- wyposażenia obsługowego cystern transportowych oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.


Nazwa firmy G. Ceglarz, M. Kabat, R. Żbik - Fortech S.C
Adres Żytniów 31
46-325 Rudniki
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-27/14
Data uprawnienia 2014-03-10
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak: TDT.T16-5900-8654/16 z dnia 4 kwietnia 2016r.
Opis

uprawnienie dotyczy modernizacji i naprawy suwnic, żurawi stałych, żurawi przenośnych, wciągników, wciągarek i elementów urządzeń dźwignicowych, podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu oraz wytwarzania elementów urządzeń dźwignicowych nie podlegających ocenie zgodności z Dyrektywą 2006/42/WE


Nazwa firmy „TECH-BUD“ Spółka z o.o.
Adres ul. Glówna 18; Przejazdowo
83-021 Wiślina
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-11/14
Data uprawnienia 2014-03-05
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

-  urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w zakresie montażu   osprzętu elastycznych przewodów, stanowiących wyposażenie tych urządzeń

do modernizacji i naprawy:

- wciągarek i wciągników,

- suwnic,

- żurawi,

- układnic,

- dźwigników (podnośników), w tym systemów do parkowania samochodów,
z wyjątkiem dźwigników stanowiących wyposażenie pojazdów, dźwigników do pochylania stołów technologicznych i dźwigników przenośnych z napędem ręcznym,

- wyciągów towarowych,

- wyciągów statków,

- podestów ruchomych,

- urządzeń dla osób niepełnosprawnych,

- wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,

- urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,

- urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych,

- przeciągarek pojazdów szynowych,

- pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,

- urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych.

 

- zbiorników cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 8 i 9 wg ADR,
z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 2, 6.1 i 8 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE;

- zbiorników cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn  nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe  niż 0,5 bara,

- urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych.


Nazwa firmy Piotr Kawecki prowadzący działalność gospodarczą jako Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „VEGA”
Adres ul. Okrętowa 4D
74-320 Barlinek
Nr uprawnienia TDT-M/N-26/14
Data uprawnienia 2014-03-04
Opis

do modernizacji i naprawy: układów cięgnowych stanowiących integralną część specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego i ciągłego, portowych ramion przeładunkowych oraz urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu wykonywanemu przez Transportowy Dozór Techniczny


Nazwa firmy Zaklad Urządzeń Przemysłowych "ZAM Kęty" Sp. z o.o.
Adres ul. Kościuszki 115
32-650 Kęty
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-24/14
Data uprawnienia 2014-02-24
Opis

wytwarzanie, modernizacja i naprawa dużych pojemników do przewozu luzem  towarów niebezpiecznych (DPPL) kl. 3, 4.2, 6.1 oraz 9 wg ADR/RID oraz wytwarzania ich elementów


Nazwa firmy PKP Cargotabor Sp. z o. o.
Adres Grójecka 17
02-021 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W-23/14
Data uprawnienia 2014-02-24
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak TDT.T3-5900-21579/14 z dnia 8.08.2014 r.
Opis

do wytwarzania nakrętek przeznaczonych do dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, dla podtrzymania stanu technicznego tych urządzeń


Nazwa firmy VAK-POL&GAZ Sp. z o.o.
Adres ul. Czeremchowa 10
53-009 Wrocław
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-22/14
Data uprawnienia 2014-02-21
Opis

wytwarzanie, modernizacja i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz wytwarzanie ich elementów


Nazwa firmy ZARMEN Sp. z o. o.
Adres Chłodna 51
00-867 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-V-21/14
Data uprawnienia 2014-02-21
Opis

do modernizacji i naprawy: urządzeń do przemieszczania wagonów po torach, dźwigników do podnoszenia taboru kolejowego, dźwignic linotorowych, wywrotnic wagonów


Nazwa firmy OTP S.A.
Adres ul. Chemików 7
09-411 Płock
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-20/14
Data uprawnienia 2014-02-18
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją TDT.T3-5900-14393/16 z dnia 10.05.2016 r.
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy cystern drogowych przeznaczonych  do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR


Nazwa firmy Włodzimerz Szarafin prowadzący działalność gospodarczą jako: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SZARAFIN” Włodzimerz Szarafin
Adres ul. Spacerowa 2
83-220 Skórcz
Nr uprawnienia TDT-M/N-17/14
Data uprawnienia 2014-02-11
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu i naprawy zaworów spustowych i  bezpieczeństwa stosowanych w cysternach kolejowych przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3 i 9 wg RID


Nazwa firmy ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.
Adres ul. Wrocławska 58
45-701 Opole
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-4/14
Data uprawnienia 2014-01-16
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy 

urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 

w miejscu prowadzenia działalności:

 

Oddział Katowice

ul. Piotrowicka 94

40-724 Katowice


Nazwa firmy Aneta Malinowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: MAAMUT Aneta Malinowska
Adres ul. Powstania Styczniowego 18/33
16-070  Choroszcz
Nr uprawnienia TDT- N-6/14
Data uprawnienia 2014-01-07
Opis

do naprawy

urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych. 

do naprawy

urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych.


Nazwa firmy PREWENT Sprzęt ppoż. i BHP M. Kiełczewski i Wspólnicy Sp. J.
Adres ul. Słowiańska 1a
74-100 Gryfino
Nr uprawnienia TDT- M/N-2/14
Data uprawnienia 2014-01-02
Opis

modernizacja i naprawa butli i bębnów ciśnieniowych wg ADR, z wyłączeniem butli i bębnów ciśnieniowych oznakowanych znakiem π wg dyrektywy 2010/35/UE, zbiorników agregatów gaśniczych, zbiorników ciśnieniowych w urządzeniach przeciwpożarowych pojazdów kolejowych, metra i tramwajów, zbiorników ciśnieniowych zamontowanych na stałe w agregatach proszkowych gaśniczych pojazdów drogowych

w miejscu prowadzenia działalności:

ul. Kasztanowa 26

74-100 Pniewo 


Nazwa firmy Ryszard Hawryliszyn prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: TRANSPORT CIĘŻAROWY RYSZARD HAWRYLISZYN
Adres ul. Borowska 281/2
50-556 Wrocław
Nr uprawnienia TDT- M/N-3/14
Data uprawnienia 2014-01-02
Opis

do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych,


Nazwa firmy Przemysław Mroszczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: KING MOTORS PRZEMYSŁAW MROSZCZAK
Adres ul. Tadeusza Żeleńskiego-Boya 12A
44-100  Gliwice
Nr uprawnienia NR TDT-M/N-118/13
Data uprawnienia 2013-12-12
Opis

do modernizacji i naprawy

urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu,

zamontowanych na pojazdach drogowych,


Nazwa firmy Zygmunt Siwak prowadzący działalność gospodarczą jako: Zakład Naprawy Urządzeń Dźwigowych Zygmunt Siwak
Adres ul. Złotoryjska 178-184
59-220  Legnica
Nr uprawnienia TDT- M -114/13
Data uprawnienia 2013-12-05
Opis

modernizacja suwnic, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi przewoźnych, wciągników, wciągarek, dźwigników, żurawi kolejowych, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych


Nazwa firmy MASTMAX Sp. z o.o.
Adres ul. Dąbrowska 71
42-504 Będzin
Nr uprawnienia NR TDT-M/N-112/13
Data uprawnienia 2013-12-05
Opis

do modernizacji i naprawy

urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu,

zamontowanych na pojazdach drogowych,


Nazwa firmy ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE Katowice Sp. z o.o.
Adres ul. Mickiewicza 15
40-951 Katowice
Nr uprawnienia TDT- W/M/N-116/13
Data uprawnienia 2013-12-05
Zmiana uprawnienia nr TDT-W/M/N-27/
Opis

do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:

-          podziemnych i naziemnych zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do magazynowania materiałów trujących,  żrących,  ciekłych zapalnych,

-          kriogenicznych naziemnych zbiorników magazynowych LNG,

-          rurociągów technologicznych i przesyłowych do materiałów trujących, żrących, ciekłych zapalnych,

-          elementów urządzeń ciśnieniowych, niepodlegających ocenie zgodności wg dyrektywy nr 97/23/WE.

 

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:

-          urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.


Nazwa firmy Zaklad Produkcyjno Naprawczy A. Skrudlik, P. Sowiński Sp. J.
Adres Kolejowa 9
38-200 Jasło
Nr uprawnienia TDT-N-104/13
Data uprawnienia 2013-12-02
Opis

do naprawy zbiorników cystern kolejowych i drogowych przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych klas 5.1,  6.1 i 8, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE


Nazwa firmy ENERGOCEM Sp. z o.o.
Adres ul. Fabryczna 6
22-100 Chełm
Nr uprawnienia TDT- M/N-106/13
Data uprawnienia 2013-11-08
Opis

do modernizacji i naprawy:

suwnic, wciągarek, wciągników

w zakresie elektrycznym


Nazwa firmy ZAMET INDUSTRY S.A.
Adres ul. R. Dmowskiego 38b
97-300 Piotrów Trybunalski
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-91/13
Data uprawnienia 2013-10-14
Opis

do modernizacji, naprawy

oraz  wytwarzania elementów dla podtrzymania stanu technicznego:

wywrotnic wagonów, zwałowarek, ładowarek, podajników, wyciągów skipowych,

wyładowarek okrętowych i wyładowarek wagonów


Nazwa firmy BURG WIELKOPOLSKA Sp. z o.o.
Adres ul. Rabowicka 4/5
62-020 Swarzędz
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-95/13
Data uprawnienia 2013-09-25
Opis

do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:

zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do transportu towarów niebezpiecznych klasy: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i  9 wg ADR i zbiorników cystern drogowych do transportu odpadów towarów niebezpiecznych napełnianych podciśnieniowo wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern do transportu towarów niebezpiecznych klasy 6.1 i 8, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

do modernizacji, naprawy:

zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do transportu towarów niebezpiecznych  klasy  2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

do naprawy:

 zbiorników cystern do transportu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone,

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Zofii Nałkowskiej 32

41-922 Radzionków


Nazwa firmy Zdzisław Bisewski prowadzący działalność gospodarczą jako: Zakład Usługowo-Handlowy Elektromechaniki i Hydrauliki Siłowej „ELEKTRO-HYD” Zdzisław Bisewski
Adres Sitno 13
83-330 Żukowo
Nr uprawnienia TDT-M/N-92/13
Data uprawnienia 2013-09-13
Opis

modernizacja i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych

w miejscu prowadzenia działalności: „ELEKTRO-HYD”- Warsztat,  Pod Otomino 1, 83-330 Żukowo


Nazwa firmy Jan Zaręba prowadzący działalność gospodarczą jako: Jan Zaręba Zakład Usługowo – Produkcyjno - Handlowy
Adres Łukowo 40
64-600 Łukowo
Nr uprawnienia TDT-M/N-90/13
Data uprawnienia 2013-09-11
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak TDT.T3-5900-38076/16 z dnia 13.01.2016 r. w
Opis

do modernizacji i naprawy

urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu,

 zamontowanych na pojazdach drogowych

 

w miejscu wykonywania działalności:

Murowana Goślina

ul. Polna 11

62-095 Murowana Goślina 


Nazwa firmy Tomasz Piątek prowadzący działalność gospodarczą jako: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „GOEX”
Adres ul. III Powstania Śląskiego 4/53
41-303 Dąbrowa Górnicza
Nr uprawnienia TDT-M/N-84/13
Data uprawnienia 2013-08-28
Zmiana uprawnienia TDT-M/N-35/12 z dn. 11.05.2012 r.
Opis

do modernizacji i naprawy cystern drogowych do transportu towarów niebezpiecznych kl. 2; 3; 8; 9 wg ADR z wyłączeniem cystern klasy 2, 8, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE;

w miejscu prowadzenia działalności:

ul. Inwalidów Wojennych 5a

43-603 Jaworzno


Nazwa firmy „LIQUIP POLSKA” Sp. z o.o.
Adres ul. Dworcowa 26
55-050 Sobótka
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-82/13
Data uprawnienia 2013-08-26
Opis

wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 


Nazwa firmy KAEFER S.A.
Adres ul. Postępu 21B
02-676 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W-79/13
Data uprawnienia 2013-08-14
Opis

do wytwarzania w zakresie prefabrykacji oraz montażu izolacji zimnochronnej
i ciepłochronnej na rurociągach i urządzeniach podlegających dozorowi technicznemu wykonywanemu przez Transportowy Dozór Techniczny


Nazwa firmy Agnieszka Hoffmann Tomasz Hoffmann prowadzący działalność gospodarczą jako: Zakład Urządzeń Mechanicznych s.c.
Adres Nowy Dwór 39
56-500 Syców
Nr uprawnienia TDT-W/N-71/13
Data uprawnienia 2013-08-02
Opis

- do wytwarzania i naprawy zaworów bezpieczeństwa, z wyłączeniem zaworów podlegających przepisom dyrektywy 97/23/WE oraz 2010/35/UE,

- do naprawy zaworów odcinających.


Nazwa firmy Grzegorz Partyka prowadzący działalność gospodarczą jako: Firma Prywatna „VEGA” Grzegorz Partyka
Adres ul. I Dywizji Wojska Polskiego 110
84-230 Rumia
Nr uprawnienia TDT-W/N-72/13
Data uprawnienia 2013-08-02
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak TDT.T22-5900-1869/15 z dnia 26.01.2015 r.
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu oraz  naprawy elastycznych przewodów przeładunkowych do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych


Nazwa firmy STAKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres ul. Poznańska 54
76-200 Słupsk
Nr uprawnienia TDT-W-69/13
Data uprawnienia 2013-07-29
Zmiana uprawnienia TDT-W-3/13
Opis

do wytwarzania zbiorników na gaz skroplony (LPG) i sprężony (CNG) do zasilania silników spalinowych w pojazdach oraz zaworów bezpieczeństwa stanowiących ich wyposażenie


Nazwa firmy ZAKŁAD NAPRAWCZY TABORU KOLEJOWEGO „OŁAWA” Sp. z o.o.
Adres ul. Sikorskiego 15
55-200 Oława
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-66/13
Data uprawnienia 2013-07-25
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak TDT.T3-5900-13482/15 z dnia 29.05.2015 r.
Opis

do wykonywania  następujących czynności:

-       wytwarzanie zbiorników do transportu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8 oraz 9 wg RID wraz z wyposażeniem, z wyłączeniem zbiorników do transportu niektórych towarów niebezpiecznych klas 6.1 i 8 oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-       modernizacja i naprawa zbiorników transportowych do towarów niebezpiecznych klas 2, 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8 oraz 9 wg RID wraz z wyposażeniem, z wyłączeniem zbiorników do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych klasy 6.1 i 8 oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-       modernizacja i naprawa zbiorników do transportu materiałów nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa wraz z wyposażeniem,

-    naprawa zbiorników ciśnieniowych sprężonego powietrza do układów hamulcowych i sterownia w taborze kolejowym oraz elementów armatury,

-     modernizacja i naprawa urządzeń dźwignicowych podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu 


Nazwa firmy OT Port Świnoujście Sp. z o.o.
Adres ul. Bunkrowa 1
72-602 Świnoujście
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-64/13
Data uprawnienia 2013-07-18
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak: TDT.T22-5900-16686/15 z 17.06.2015
Opis

Uprawnienie do wytwarzania elementów dla podtrzymania stanu technicznego, modernizacji i naprawy:

-    urządzeń transportu bliskiego: wciągarek i wciągników, suwnic, żurawi, podestów ruchomych, urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia;

 -  specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego:  żurawi pływających i pokładowych, podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach;

- specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego: wyładowarek wagonów, wyładowarek okrętowych, wywrotnic wagonów, ładowarek (tym okrętowych), zwałowarek, przenośników taśmowych podwieszonych, podajników, przenośników, wyciągów skipowych


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich RIALEX Spółka z o.o.
Adres ul. Ossowskiego 55
46-203 Kluczbork
Nr uprawnienia TDT-M/N-62/13
Data uprawnienia 2013-07-15
Opis

modernizacja i naprawa:

      specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego: wyładowarek wagonów, wywrotnic wagonów, ładowarek (tym okrętowych), zwałowarek, przenośników taśmowych podwieszonych, podajników, przenośników,

- specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego: żurawi kolejowych, żurawi na pojazdach kolejowych, żurawi pływających i pokładowych, wyciągów statków, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach,

-  urządzeń transportu bliskiego: suwnic, żurawi stałych, żurawi szynowych, wciągników, wciągarek, dźwigów osobowych, dźwigów towarowych, dźwigów towarowych małych, podestów ruchomych.


Nazwa firmy CTL Chemkol Sp. z o.o.
Adres ul. Mostowa 30F
47-223 Kedzierzyn-Koźle
Nr uprawnienia TDT-N-59/13
Data uprawnienia 2013-07-03
Opis

do naprawy

zbiorników cystern kolejowych i drogowych przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 6, 8 i 9 wg RID i ADR z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych klasy 2, 6.1 i 8, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE

 


Nazwa firmy Jarosław Werner prowadzący działalność gospodarczą jako: WERMAX Jarosław Werner
Adres Złotopolice 52A
09-142 Załuski
Nr uprawnienia TDT-M/N-52/13
Data uprawnienia 2013-06-14
Opis

do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych,


Nazwa firmy T.R.E. Industry Sp. z o.o.
Adres ul. Golęcińska 10
71-822 Szczecin
Nr uprawnienia TDT-M/N-51/13
Data uprawnienia 2013-06-06
Opis

modernizacja i naprawa pomostów ruchomych

 


Nazwa firmy G.MAGYAR Sp. z o.o.
Adres ul. Czereśniowa 98
02-456  Warszawa
Nr uprawnienia TDT-M/N-42/13
Data uprawnienia 2013-05-14
Opis

do modernizacji i naprawy:

-          cystern drogowych oraz kontenerów cystern wraz z wyposażeniem do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR,

z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych

kl. 5.1, 6.1, 8 które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-          zbiorników, w tym cystern do przewozu materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne wraz z wyposażeniem, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

 

w miejscu wykonywania działalności:

G.MAGYAR Sp. z o.o. Zakład w Brzegu

ul. Starobrzeska 67 

49-305 Brzeg


Nazwa firmy Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Uslugowe „Szumlakowski” Sp. z o.o.
Adres ul. Starobrzeska 34 L
49-305 Brzeg
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-39/14
Data uprawnienia 2013-04-04
Zmiana uprawnienia
Opis uprawnienie do wytwarzania, modernizacji i naprawy - zbiorników cystern drogowych wraz z wyposazeniem obslugowym przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klas: 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 8 i 9 wg ADR, - zbiorników cystern drogowych wraz z wyposazeniem obslugowym przeznaczonych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klas: 3 i 6.2 wg ADR napelnianych podciśnieniowo oraz do modernizacji i naprawy: - zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem "PI", - zbiorników, w tym cystern do przewozu materialów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napelniane, oprózniane lub przewozone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest wiekszy niz 50 bar  dm3, a nadciśnienie jest wyzsze niz 0,5 bara.

Nazwa firmy Franciszek Orliński Stefan Rembelski Andrzej Wolański ODLEWNIA ZELIWA I METALI NIEZELAZNYCH ORWO s.c.
Adres ul. Konopnickiej 7
14-400 Pasłęk
Nr uprawnienia TDT-W-30/13
Data uprawnienia 2013-04-03
Opis

Wytwarzanie odlewów nakrętek z metali niezelaznych do urządzeń dźwignicowych, podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu


Nazwa firmy DB Schenker Rail Spedkol Sp. z o.o.
Adres ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn Koźle
Nr uprawnienia TDT-N-23/13
Data uprawnienia 2013-03-19
Zmiana uprawnienia TDT-N-28/05, TDT-N-112/09
Opis

do naprawy

- stalowych zbiorników cystern drogowych i wagonów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR/RID, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1, 8 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- stalowych zbiorników cystern do przewozu materiałów nie będących niebezpiecznymi, które są napełniane, przewożone lub rozładowywane pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara.

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn Koźle

 

do naprawy

- wykładzin wewnętrznych antykorozyjnych: zbiorników oraz  wyposażenia obsługowego cystern kolejowych i drogowych,

- zbiorników stacjonarnych,

w miejscu wykonywania działalności:

Oddział Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny


Nazwa firmy Gawlas Wojciech prowadzący działalność gospodarczą jako: Nowoczesne Technologie Przemysłowe - Gawlas Wojciech
Adres ul. Wiejska 104
44-293 Gaszowice
Nr uprawnienia TDT-M/N-26/13
Data uprawnienia 2013-03-18
Opis

do modernizacji i naprawy:

suwnic, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi przewoźnych, wciągników, wyciągarek, dźwigników i podestów ruchomych


Nazwa firmy Financing & Manufacturing & Know-How Sp. z o.o
Adres Krasków 80
46-200 Kluczbork
Nr uprawnienia TDT-M/N-21/13
Data uprawnienia 2013-03-14
Opis

modernizacja i naprawa specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego i ciągłego oraz urządzeń transportu bliskiego: wywrotnic wagonów, ładowarek, zwałowarek, ładowarko-zwałowarek, urządzeń wygarniających, przenośników taśmowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów, suwnic, żurawi i dźwigników 


Nazwa firmy ENERGOP Sp. z o.o.
Adres ul. Inżynierska 32
96-502 Sochaczew
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-20/13
Data uprawnienia 2013-02-27
Opis

do wytwarzania

-          zbiorników bezciśnieniowych, niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących i ciekłych zapalnych,

-          rurociągów technologicznych stanowiących wyposażenie zbiorników magazynowych LNG

do wytwarzania, modernizacji i naprawy

-          rurociągów technologicznych i przesyłowych do materiałów trujących lub żrących i ciekłych zapalnych

do modernizacji i naprawy

-          zbiorników ciśnieniowych, bezciśnieniowych do magazynowania materiałów trujących lub żrących i ciekłych zapalnych,


Nazwa firmy TRANSPORT I SPEDYCJA
Adres ul. Beliny Prazmowskiego 21/1
31-514 Kraków
Nr uprawnienia TDT-N-17/13
Data uprawnienia 2013-02-12
Zmiana uprawnienia Zastąpiona decyzją znak: TDT.T22-5900-3476/15 z dnia 9.02.2015 r.
Opis

do naprawy:

- cystern drogowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3, 8 i 9 wg ADR wraz z wyposażeniem obsługowym, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 8 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara.


Nazwa firmy Leszek Tomaszkiewicz, Józef Mykita prowadzący działalność gospodarczą jako: „KTM” Warsztaty Usługowo – Naprawcze L. Tomaszkiewicz, J. Mykita
Adres ul. Akacjowa 6
55-216 Domaniów
Nr uprawnienia TDT-M/N-15/13
Data uprawnienia 2013-02-05
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak: TDT.T22-5900-16921/15
Opis

do modernizacji i naprawy:

-          zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych klas 5.1, 6.1 i 8, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-          zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klas: 3 i 6.2 wg ADR, napełnianych podciśnieniowo,

-    zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar


<< Poprzednie Następne >>
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny