Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Jednostka Inspekcyjna TDT Uprawnienia Uprawnienia zakładów krajowych

Uprawnienia zakładów krajowych

Nazwa firmy Zbigniew Goczał, Marek Wieloch „Warsztaty Parowozowe” s.c.
Adres ul. Karola Miarki 10c/10
44-100 Gliwice
Nr uprawnienia TDT-N-86/17
Data uprawnienia 2017-09-28
Zmiana uprawnienia zmieniona decyzją nr TDT.T22-5900-170-2/19 z dnia 27.02.2020 r.
Opis


naprawa kotłow parowozowych i kotłow ustawionych w wagonach kolejowych oraz ich osprzętu, kotłow grzewczych stałych, kotłów stałych wodnych i parowych oraz kotłow przepływowych ustawionych w lokomotywach  i wagonach spalinowych


Nazwa firmy Zakład Usług Dźwigowych „REMDŹWIG” M. Bąkowski, M. Gumiński, J. Krężoch Spółka Jawna
Adres ul. Grunwaldzka 205/209
80-266 Gdańsk
Nr uprawnienia TDT-M-84/17
Data uprawnienia 2017-08-31
Opis

do modernizacji dźwigów osobowych i towarowych.


Nazwa firmy PKP CARGO S.A. Sekcja Utrzymania i Napraw Taboru Zabytkowego SKANSEN w Chabówce
Adres Chabówka
34-720 Chabówka
Nr uprawnienia TDT-N-81/17
Data uprawnienia 2017-08-25
Opis

Naprawa kotlów parowych podlegających dozorowi technicznemu wykonywanemu przez TDT


Nazwa firmy Zaklady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" S.A. Paterek,
Adres ul. Przemyslowa 1
89-100 Naklo n. Notecią
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-71/17
Data uprawnienia 2017-08-24
Opis

a) do wytwarzania:

-  elementów stanowiących wyposażenie cystern kolejowych, kontenerów cystern, cystern odejmowalnych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 6.1, 8 , 9 wg RID, z wyłączeniem cystern kl. 2, 6.1 i 8, które są oznaczane znakiem  π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

-  metalowych pojemników do przewozu luzem (DPPL) wraz z wyposażeniem
i osprzętem eksploatacyjnym do przewozu towarów niebezpiecznych.

b) do modernizacji i naprawy:

-   cystern kolejowych, kontenerów cystern, cystern odejmowalnych wraz
z wyposażeniem i osprzętem eksploatacyjnym, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 6.1, 8, 9 wg RID, z wyłączeniem cystern kl. 2, 6.1 i 8 oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

-   metalowych zbiorników do przewozu luzem (DPPL) wraz z wyposażeniem
i osprzętem eksploatacyjnym do przewozu towarów niebezpiecznych,

-   cystern ciśnieniowych - zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączonych z podwoziem, przeznaczonych do przewozu materiałów ciekłych, sproszkowanych nie podlegających przepisom RID:

-   napełnianych podciśnieniowo i opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, do przewozu odpadów, w tym materiałów, roztworów, mieszanin, które nie są przewidziane do bezpośredniego zastosowania i są przewożone w celu ich utylizacji, składowania lub zniszczenia przez spalenie lub inny sposób,

-  napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich i granulowanych),

-  napełnianych materiałami płynnymi i przewożących te materiały pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,

-   odejmowanych (zbiorniki kontenerowe), napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie większe niż 0,5 bara, z wyłączeniem modernizacji zbiorników, które skutkują zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymaga oceny zgodności zgodnie z dyrektywą 97/23/WE,

c) do wytwarzania i naprawy elementów konstrukcji nośnej dźwignic.


Nazwa firmy Zakład Budowy Aparatury Chemicznej „ZBACH“ Sp. z o.o.
Adres ul. E. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-80/17
Data uprawnienia 2017-08-24
Zmiana uprawnienia Zawieszono decyzją nr TDT-Z-68/19 z dnia 11.12.2019 r. do dnia 12.02.2020 r.
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy

- zbiorników cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 6, 8 wg RID/ADR z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1 i 8 wg RID/ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

do modernizacji i naprawy

- zbiorników cystern do przewozu materiałów niezaliczonych do niebezpiecznych, które są napełniane, opróżniane lub przewożone pod ciśnieniem


Nazwa firmy BOLTECH Sp. z o.o.
Adres ul. Kolejowa 37
32-332 Bukowno
Nr uprawnienia TDT-M/N-74/17
Data uprawnienia 2017-08-08
Opis

do modernizacji i naprawy zbiorników cystern kolejowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 8 i 9 wg RID.


Nazwa firmy STARTER Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Adres ul. Przemysłowa 13
35-105 Rzeszów
Nr uprawnienia TDT-N-73/17
Data uprawnienia 2017-08-07
Zmiana uprawnienia Zmienione decyzją nr TDT.T3-5900-36/19 z dnia 6.09.2019 r.
Opis

do naprawy:

-          -cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do transportu  towarów niebezpiecznych klasy 3 oraz klasy 2 (kod 2F) wg ADR, z wyłączeniem cystern przeznaczonych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-          -do naprawy cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych niezaliczonych do niebezpiecznych napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,

-urządzeń służących do podawania płynnego betonu pod ciśnieniem, zamontowanych na pojazdach drogowych.


Nazwa firmy Piotr Wróblewski TRANS-SPEC
Adres ul. Słoneczna 13
87-100 Toruń
Nr uprawnienia TDT-N-90/17
Data uprawnienia 2017-07-27
Opis

do naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych.


Nazwa firmy Jan Zaręba Sp. z o.o.
Adres ul. Polna 11
62-095 Murowana Goślina
Nr uprawnienia TDT-M/N-68/17
Data uprawnienia 2017-07-18
Zmiana uprawnienia Decyzja ważna do dnia 13.06.2020 r.
Opis

do modernizacji i naprawy

urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych


Nazwa firmy Grzegorz Partyka prowadzący działalność gospodarczą jako: Firma Prywatna „VEGA” Grzegorz Partyka
Adres ul. I Dywizji Wojska Polskiego 110
84-230 Rumia
Nr uprawnienia TDT-W/N-65/17
Data uprawnienia 2017-06-28
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu oraz  naprawy elastycznych przewodów przeładunkowych do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych


Nazwa firmy Jerzy Staniewicz prowadzący działalność gospodarczą jako: Przedsiebiorstwo Usługowo -Handlowe Jerzy Staniewicz
Adres Zielęcice, ul. Klonowa 22
49-318 Skarbimierz
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-64/17
Data uprawnienia 2017-06-21
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:

- cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADR, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl.  5.1, 6.1 i 8, oznaczonych  znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

- cystern drogowych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 oraz 9 wg ADR, napełnianych podciśnieniowo,

- cystern drogowych do przewozu towarów niezaliczonych do niebezpiecznych, napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem większym niż 0,5 bara, z wyłączeniem wytwarzania elementów cystern, które podlegają ocenie zgodności zgodnie
z dyrektywą 2014/68/UE.


Nazwa firmy SILO-TECH Sp. z o.o.
Adres ul. Obrońców 36
26-600 Radom
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-62/17
Data uprawnienia 2017-06-19
Opis

1.      do modernizacji układów wydawczych cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych  klasy 3 wg. ADR.

 

2.      do modernizacji i naprawy:

a)        zbiorników transportowych (cystern) wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR,

b)        cystern ciśnieniowych – zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączonych z podwoziem drogowym, stanowiących nieodłączną część ramy lub umożliwiających transport multimodalny:

-   napełnianych lub opóźnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,
w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych,

-  napełnianych materiałami płynnymi i przewożących te materiały pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,

-   odejmowalnych (zbiorniki kontenerowe), napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem, dla których iloczyn nadciśnienia
i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

stosowanych w ruchu drogowym, do przewozu towarów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych.

 

3.      do wytwarzania, modernizacji i naprawy przewodów elastycznych stanowiących stałe wyposażenie zbiorników transportowych, służących do przeładunku materiałów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR oraz materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara.

 


Nazwa firmy PALSERWIS Sp. z o.o.
Adres ul. Towarowa 11
43-190 Mikołów
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-61/17
Data uprawnienia 2017-06-14
Opis

do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach.


Nazwa firmy MAVEX-REKORD VASUTI JARMU ES ALKATRESZ GYARTO, FORGALMAZO ES INGATLANFORGALMAZO KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Adres ul. Piaskowa 7
47-400 Racibórz
Nr uprawnienia TDT-M/N-59/17
Data uprawnienia 2017-06-12
Opis

do modernizacji i naprawy: - specjalistycznych urządzeń dźwignicowych, służących do podnoszenia taboru kolejowego; - żurawi kolejowych; - urządzeń dźwignicowych zabudowanych na taborze kolejowym, a w szczególności: -żurawi hydraulicznych, -podnośników montażowych, podestów ruchomych i pomostów roboczych, -korektorów położenia, wypornic i nasuwarek kolejowej sieci trakcyjnej, -wciągników i wciągarek zamontowywanych na wózkach motorowych, samobieżnych pociągach sieciowych, wagonach pociągów remontowych i innych pojazdach kolejowych; - suwnic, wciągarek, żurawi i innych urządzeń transportu bliskiego użytkowanych w procesach produkcyjnych, na placach magazynowych itp.; - urządzeń transportu bliskiego zabudowywanych na wózkach jezdniowych, platformach i innych pojazdach; do naprawy: - zbiorników ciśnieniowych.


Nazwa firmy „LIQUIP POLSKA” Sp. z o.o.
Adres ul. Dworcowa 26
55-050 Sobótka
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-60/17
Data uprawnienia 2017-06-12
Opis

wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 


Nazwa firmy Financing & Manufacturing & Know-How Sp. z o.o
Adres Krasków 80
46-200 Kluczbork
Nr uprawnienia TDT-M/N-57/17
Data uprawnienia 2017-06-08
Opis

modernizacja i naprawa specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego i ciągłego oraz urządzeń transportu bliskiego: wywrotnic wagonów, ładowarek, zwałowarek, ładowarko-zwałowarek, urządzeń wygarniających, przenośników taśmowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów, suwnic, żurawi i dźwigników 


Nazwa firmy Inss-Pol Sp. z o.o.
Adres ul. Międzyleska 6A
50-514 Wrocław
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-55/17
Data uprawnienia 2017-06-05
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy

-zbiorników transportowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1 i 8 wg ADR, które podlegają oznakowaniu znakiem π zgodnie z dyrektywą 1999/36/WE;

-urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych;

do modernizacji i naprawy:

-zbiorników transportowych do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara


Nazwa firmy Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BORMECH” Sp. z o.o.
Adres Charnowo 3
76-270 Ustka
Nr uprawnienia TDT-W-50/17
Data uprawnienia 2017-05-24
Opis

wytwarzanie stalowych zbiorników stanowiących wyposażenie pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym LPG


Nazwa firmy Edward Prósiński prowadzący działalność gospodarczą jako: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ELDA” Zakład Naprawy Autocystern Edward Prósiński
Adres ul. Jasna 1
13-100 Nidzica
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-49/17
Data uprawnienia 2017-05-19
Opis

1. do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:

-   zbiorników do transportu drogowego towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników do transportu niektórych towarów niebezpiecznych  kl. 6.1 i 8 wg ADR, które podlegają oznakowaniu znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-   zbiorników do przewozu kolejowego towarów niebezpiecznych klasy 3 wg RID,

- elastycznych przewodów stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania tych zbiorników,

 

2. do modernizacji i naprawy:

-  zbiorników transportowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE;

-   zbiorników do transportu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia
i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara.


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Kolejnictwa „Transkol” Sp. z o.o.
Adres ul. Głogowska 14
63-400 Ostrów Wielkopolski
Nr uprawnienia TDT-M/N-41/17
Data uprawnienia 2017-05-15
Opis
 do modernizacji i naprawy:
- przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach,
- dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych 

Nazwa firmy Dominik Pater Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe STAR-SAN-DUO
Adres ul. Kanałowa 3c
27-200 Starachowice
Nr uprawnienia TDT-M/N-42/17
Data uprawnienia 2017-05-15
Opis

1.  do modernizacji i naprawy zbiorników transportowych do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR,

2.  do naprawy przewodów elastycznych stanowiących stałe wyposażenie zbiorników transportowych służących do przeładunku materiałów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR,

 

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Krańcowa 4

27-200 Starachowice


Nazwa firmy JUNJIN Polska Sp. z o.o.
Adres ul. Konecznego 6/33
31-216 Kraków
Nr uprawnienia TDT-N-36/17
Data uprawnienia 2017-04-24
Opis

do naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Żwirowa 40

32-050 Skawina


Nazwa firmy Zakład Naprawy Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.
Adres ul. Dworcowa 1
82-200 Malbork
Nr uprawnienia TDT-N-33/17
Data uprawnienia 2017-04-20
Zmiana uprawnienia Zawieszono decyzją nr TDT-Z-70/19 z dnia 12.12.2019 r. do dnia 12.02.2020 r.
Opis

do naprawy:

-   zbiorników cystern kolejowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 8 wg RID, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 8 wg RID, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/ UE,

-  zbiorników cystern ciśnieniowych napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bar wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem, stosowanych w ruchu kolejowym i przeznaczonych do transportu towarów niezaliczonych do niebezpiecznych.


Nazwa firmy Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Spółka Akcyjna
Adres ul. Mrozowa 9
31-752 Kraków
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-31/17
Data uprawnienia 2017-04-04
Zmiana uprawnienia Zmieniono decyzją znak TDT.T22-5900-37980/17 z dnia 14.12.2017 r. w zakresie warunków uprawnienia (uznano laboratorium zakłaodwe).
Opis

do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów wywrotnic wagonów, przenośników taśmowych podwieszonych, podajników, przenośników i wyciągów skipowych.


Nazwa firmy PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.
Adres ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-M/N-27/17
Data uprawnienia 2017-03-27
Opis

do modernizacji i naprawy:

-    zbiorników cystern wagonowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych, w tym zbiorników cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 8 i 9 wg RID, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl.  8 wg RID, które są oznaczone znakiem π zgodnie
z dyrektywą 2010/35/WE,

 -    zbiorników cystern wagonowych, kontenerów cystern wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych, niezaliczanych do niebezpiecznych, które są napełniane, opróżnianie lub przewożone pod  ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,

w miejscu wykonywania działalności:

 Zakład Napraw Taboru w Tczewie

Al. Solidarności 16

83-110 Tczew


Nazwa firmy Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
Adres ul. Kuźnicka 1
72-010 Police
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-25/17
Data uprawnienia 2017-03-23
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją nr TDT.T22-5900-75/19 z dnia 20.09.2019 r. w zakresie WPQR
Opis

1. do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

-  zbiorników transportowych, w tym zbiorników cystern drogowych i kolejowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 6.1 i 8 wg ADR/RID, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych klasy 6.1 i 8, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

-    urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych:

-  portowych ramion przeładunkowych,

-  instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania, w tym ramion przeładunkowych dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych,

- instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania opakowań do gazów sprężonych, pojazdów baterii, cystern, cystern przenośnych, wieloelementowych kontenerów do gazu,

-  instalacji  i urządzeń, w tym ramion przeładunkowych, do napełniania i opróżniania  pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zbiorników transportowych dla towarów niebędących towarami niebezpiecznymi,

-    rurociągów parowych, rurociągów przesyłowych i technologicznych do gazów i cieczy  przeznaczonych dla portowych baz przeładunkowych,

 -   zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących i żrących,

 -  zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zaplanych,

 -   zbiorników magazynowych LNG znajdujących się na obszarze kolejowym, na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej.

2.  do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:

-    urządzeń portowych baz przeładunkowych i specjalistycznych maszyn służących do przemieszczania ładunków w ograniczonym zasięgu  podlegających  Transportowemu  Dozorowi Technicznemu,

3.  do naprawy:

-    wyposażenia obsługowego zbiorników transportowych.


Nazwa firmy WAKRO Sp. z o.o.
Adres ul. Zdzieszowicka 51, Krępna
47-330 Zdzieszowice
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-22/17
Data uprawnienia 2017-03-15
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:

- elastycznych przewodów przeładunkowych do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz statków żeglugi morskiej i śródlądowej,

- elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń i instalacji do ich napełniania i opróżniania.


Nazwa firmy Bartholet Koleje Linowe Sp. z o. o.
Adres Wola Dalsza 369
37-100 Łańcut
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-20/17
Data uprawnienia 2017-03-08
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów urządzeń transportu linowego w tym kolei linowych, kolei linowo-terenowych, wyciągów narciarskich, przenośników transportu ludzi, zjeżdżalni grawitacyjnych oraz wytwarzania ich elementów dla podtrzymania stanu technicznego i elementów towarzyszących, takich jak taśmy rozbiegowe.


Nazwa firmy Śląskie Zaplecze Remontowe Sp. z o.o.
Adres Dworcowa 2
42-675 Przezchlebie
Nr uprawnienia TDT-M/N-21/17
Data uprawnienia 2017-03-08
Opis

do modernizacji i naprawy zbiorników ciśnieniowych do transportu materiałów sypkich nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa, zainstalowanych na wagonach kolejowych wraz z ich wyposażeniem


Nazwa firmy ENERGOP Sp. z o.o.
Adres ul. Inżynierska 32
96-502 Sochaczew
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-19/17
Data uprawnienia 2017-02-27
Opis

do wytwarzania

-          zbiorników bezciśnieniowych, niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących i ciekłych zapalnych,

-          rurociągów technologicznych stanowiących wyposażenie zbiorników magazynowych LNG

do wytwarzania, modernizacji i naprawy

-          rurociągów technologicznych i przesyłowych do materiałów trujących lub żrących i ciekłych zapalnych

do modernizacji i naprawy

-          zbiorników ciśnieniowych, bezciśnieniowych do magazynowania materiałów trujących lub żrących i ciekłych zapalnych,


Nazwa firmy PAWTRANS Holding Sp. z o. o.
Adres ul. Czereśniowa 98/334
02-456 Warszawa
Nr uprawnienia DECYZJA NR TDT-M/N-18/17
Data uprawnienia 2017-02-16
Opis

1. do modernizacji i naprawy:

-   zbiorników transportowych (cysterny, silosy, kontenery drogowe) do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR z wyłączeniem zbiorników posiadających wewnętrze powłoki ochronne,

-   zbiorników transportowych (cysterny, silosy, kontenery drogowe) wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym do przewozu materiałów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem opróżniane, napełniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar
x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

2. do naprawy:

-   przewodów elastycznych stanowiących stałe wyposażenie zbiorników transportowych służących do przeładunku: materiałów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 8
i 9 wg ADR oraz materiałów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem opróżniane, napełniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia
i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

 w miejscu wykonywania działalności:

ul. Kraczewicka 198

24-320 Poniatowa


Nazwa firmy UNO-TECH s.c. K. Hetmańczyk – J. Adamski
Adres ul. Długa 31
62-021 Sarbinowo
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-13/17
Data uprawnienia 2017-02-03
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją nr TDT.T22-5900-12621/17 w zakresie adresu.
Opis

do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:

-  urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz ich elementów,

- przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń i instalacji do ich napełniania i opróżniania 


Nazwa firmy Andrzej Fabisiak Zakład Remontowy Kotłów Centralnego Ogrzewania i Urządzeń Kotłowych
Adres ul. Sycowska 54
02-266 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-12/17
Data uprawnienia 2017-01-30
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy kotłów wodnych i parowych.


Nazwa firmy LEMAR L. M. D. T. Baranowscy Spółka Jawna
Adres ul. Boruty 11
95 -100 Zgierz
Nr uprawnienia TDT-N-9/17
Data uprawnienia 2017-01-23
Opis

do naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych


Nazwa firmy Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Uslugowe „Szumlakowski” Sp. z o.o.
Adres ul. Starobrzeska 34 L
49-305 Brzeg
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-7/17
Data uprawnienia 2017-01-19
Zmiana uprawnienia
Opis

uprawnienie do wytwarzania, modernizacji i naprawy - zbiorników cystern drogowych wraz z wyposazeniem obslugowym przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klas: 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 8 i 9 wg ADR, - zbiorników cystern drogowych wraz z wyposazeniem obslugowym przeznaczonych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klas: 3 i 6.2 wg ADR napelnianych podciśnieniowo oraz do modernizacji i naprawy: - zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem "PI", - zbiorników, w tym cystern do przewozu materialów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napelniane, oprózniane lub przewozone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest wiekszy niz 50 bar  dm3, a nadciśnienie jest wyzsze niz 0,5 bara.


Nazwa firmy Glibowska Pompy Spółka Jawna
Adres ul. Osiniecka 124
54 -530 Wrocław
Nr uprawnienia TDT-N-5/17
Data uprawnienia 2017-01-16
Opis

naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych

w miejscu prowadzenia działalności: ul. Jarnołtowska 15; 54-530 Wrocław


Nazwa firmy Systemy Transportu Bliskiego „PANDA” Sp. z o.o.
Adres ul. Glinki 144
85-861 Bydgoszcz
Nr uprawnienia TDT-M/N-112/16
Data uprawnienia 2016-12-22
Opis

do modernizacji i naprawy wciągarek i wciągników, suwnic, żurawi, układnic, dźwigników, wyciągów towarowych, podestów ruchomych, wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia, dźwigów do transportu towarów, przeciągarek pojazdów szynowych.


Nazwa firmy KRIO-SERWIS Sp. z o.o.
Adres ul. Krotoszyńska 148
63-430 Odolanów
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-114/16
Data uprawnienia 2016-12-20
Opis

modernizacja i naprawa:

- wyposażenia konstrukcyjnego i obsługowego (z wyłączeniem zbiorników) cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 wg ADR, z wyjątkiem wyposażenia konstrukcyjnego i obsługowego cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

wytwarzanie, modernizacja i naprawa:

- urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz ich elementów.

 

 


Nazwa firmy Dolnośląskie Zakłady Usługowo – Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o.o.
Adres ul. Fabryczna 10
53-609 Wrocław
Nr uprawnienia TDT-M/N-111/16
Data uprawnienia 2016-12-15
Opis

do modernizacji i naprawy urządzeń transportu bliskiego: cięgników, suwnic i żurawi stacjonarnych.


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe
Adres ul. Przemysłowa 30
88-160 Janikowo
Nr uprawnienia TDT-W/ N-110/16
Data uprawnienia 2016-12-14
Opis

- do wytwarzania w zakresie montażu, naprawy oraz wytwarzania elementów
i podzespołów kolei linowych,

- do wytwarzania w zakresie montażu i naprawy wyciągów narciarskich.


Nazwa firmy ANDREX-DĄBROWSKI Spółka Jawna
Adres Brzeście 35
39-307 Gawłuszowice
Nr uprawnienia TDT-W/N-107/16
Data uprawnienia 2016-12-13
Opis

do wytwarzania i naprawy stalowych zaworów (kurków) kulowych i motylkowych (przepustnic) oraz elementów wyposażenia obsługowego zbiorników transportowych


Nazwa firmy OTIS Sp. z o.o.
Adres ul. Konstruktorska 13
02-673 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-M/N-104/16
Data uprawnienia 2016-12-06
Opis

do modernizacji i naprawy dźwigów osobowych, towarowo-osobowych, schodów
i chodników ruchomych


Nazwa firmy Gliwicka Fabryka Wagonów Holding S.A.
Adres ul. Błogosławionego Czesława 13
44-100 Gliwice
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-103/16
Data uprawnienia 2016-12-05
Opis

1. do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:

- zbiorników cystern kolejowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1 i 8 wg RID,

- zbiorników cystern do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, do przewozu materiałów sypkich, które są pod ciśnieniem opróżniane, napełniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i objętości jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie wyższe niż 0,5 bara,

2. do naprawy i wytwarzania elementów:

-  zbiorników ciśnieniowych, o iloczynie nadciśnienia (PS) i pojemności (V) większym niż 50 bar × dm3 i nadciśnieniu (PS) wyższym niż 0,5 bara zamontowanych w układzie hamulcowym pojazdu kolejowego, metra i tramwaju lub w układzie sterującym elementami za- i wyładowczymi pojazdu kolejowego i metra lub w urządzeniu przeciwpożarowym pojazdu kolejowego, metra i tramwaju lub w innych układach tych pojazdów.


Nazwa firmy ADON Sp. z o.o.
Adres Rolna 14
85-845 Bydgoszcz
Nr uprawnienia TDT-M/N-102/16
Data uprawnienia 2016-12-01
Opis

1. do modernizacji i naprawy:

-       cystern kolejowych i drogowych oraz kontenerów cystern  wraz z wyposażeniem do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg
ADR/RID, z wyłączeniem cystern kolejowych i drogowych oraz kontenerów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1, 8 oznaczonych znakiem π i podlegających dyrektywie 2010/35/UE,

-    zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

-       dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) metalowych,

2. do naprawy wewnętrznych, gumowych i ebonitowych wykładzin chemoodpornych oraz wewnętrznych ochronnych powłok malarskich termo- i chemoutwardzalnych stosowanych w zbiornikach przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych wg ADR/RID.

w miejscu wykonywania działalności:

 ul. Topolowa 1

88-160 Janikowo


Nazwa firmy Zaklad Produkcyjno Naprawczy A. Skrudlik, P. Sowiński Sp. J.
Adres Kolejowa 9
38-200 Jasło
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-85/16
Data uprawnienia 2016-11-29
Opis

- zbiorników cystern wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 8 i 9 wg ADR/RID, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 8 wg ADR/RID, które są oznakowane znakiem π zgodnie
z dyrektywą 2010/35/UE,

-  zbiorników cystern wagonowych, kontenerów cystern wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych niezaliczonych do niebezpiecznych, które są napełniane, opróżniane lub przewożone pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara.

 


Nazwa firmy Tadeusz Bąk prowadzący działalność gospodarczą jako: Zaklad Produkcji i Uslug Technicznych
Adres ul. Staszica 11
83-110 Tczew
Nr uprawnienia TDT-N-100/16
Data uprawnienia 2016-11-25
Opis

Naprawa wyciągów statków podlegających TDT.

W miejscu wykonywania działaności:

ul. 10 Marca 18

82- 224 Lisewo Malborskie


Nazwa firmy DŹWIGAR Brogul i Stępień Spółka Jawna
Adres ul. Chodzieska 24
60-418 Poznań
Nr uprawnienia TDT-M/N-90/16
Data uprawnienia 2016-11-24
Opis

do modernizacji i naprawy:

a)  urządzeń transportu bliskiego: dźwigów osobowych, dźwigów towarowych, dźwigów towarowych małych, podestów ruchomych, suwnic, układnic magazynowych, urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych, wózków jezdniowych, wciągników i wciągarek, wyciągów towarowych, żurawi przenośnych, żurawi samojezdnych, żurawi stacjonarnych, żurawi przewoźnych oraz dźwigników,

b) specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego: żurawi kolejowych i żurawi na pojazdach kolejowych, żurawi pływających i pokładowych, wyciągów statków, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, podestów na pojazdach kolejowych, układarek do układania torów, wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej, przeciągarek pojazdów kolejowych, podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych,

w miejscu wykonywania działalności:

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229

61-485 Poznań


Nazwa firmy LAG Service Polska Sp. z o.o.
Adres ul. Rabowicka 9A
62-020 Jasin
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-99/16
Data uprawnienia 2016-11-24
Opis

-   do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych  do przewozu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR
i zbiorników cystern drogowych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych napełnianych podciśnieniowo wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych klas 6.1 i 8, które są oznakowane znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

-   do modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

‑   do naprawy zbiorników cystern do przewozu towarów niezaliczonych do niebezpiecznych, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i objętości jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie wyższe niż 0,5 bara,

 

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Zofii Nałkowskiej 32

41-922 Radzionków

 


Nazwa firmy TTM Sp. z o.o.
Adres Warzywna 14
62-025 Kostrzyn
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-92/16
Data uprawnienia 2016-11-23
Opis

do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:

-         urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz ich elementów,

-         przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Poznańska 34

62-006 Kobylnica

 


Nazwa firmy Zakład Transportu Kolejowego „Siarkopol” Sp. z o.o.
Adres ul. Chmielowska 18
39-400 Tarnobrzeg
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-96/16
Data uprawnienia 2016-11-21
Opis

a) wytwarzanie w zakresie montażu zbiorników cystern kolejowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 4.1 (siarka stopiona) i klasy 8 wg RID oraz wytwarzania ich elementów,

b) modernizacje i naprawy:

- zbiorników cystern kolejowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 4.1 (siarka stopiona) oraz klasy 8 wg RID, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych klasy 8 wg RID, oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- zbiorników cystern wagonowych do przewozu towarów niezaliczonych do niebezpiecznych, które są napełniane, opróżniane lub przewożone pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara.

 


<< Poprzednie Następne >>
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny