Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Jednostka Inspekcyjna TDT Uprawnienia Uprawnienia zakładów krajowych

Uprawnienia zakładów krajowych

Nazwa firmy PUMECH Sp. z o.o.
Adres ul. Siemianowicka 98
41-902 Bytom
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-92/18
Data uprawnienia 2018-08-08
Opis

wytwarzanie, modernizacja i naprawa kontenerów do przewozu luzem towarów niebezpiecznych,  dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL)

 

 


Nazwa firmy TUBES INTERNATIONAL Sp. z o.o.
Adres ul. Bystra 15A
61-366 Poznań
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-93/18
Data uprawnienia 2018-07-27
Opis

 wytwarzanie, modernizacja i naprawa:

-  urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym ramion przeładunkowych,

-  przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych  oraz urządzeń do ich napełniania i opróżniania 

 


Nazwa firmy REMEX Sp. z o.o.
Adres ul. Bitwy Białostockiej 6/1
15-103 Białystok
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-91/18
Data uprawnienia 2018-07-20
Opis

1. do wytwarzania, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz wytwarzania ich elementów,

2. do modernizacji i naprawy:

-  urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na    pojazdach drogowych,

-  stałych zbiorników ciśnieniowych oraz kotłów cieczowych i parowych,

 

3. do modernizacji i naprawy:

a) zbiorników transportowych do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 3 i 9 wg ADR wraz z wyposażeniem obsługowym,

b) cystern ciśnieniowych – zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączonych z podwoziem:

  - napełnianych podciśnieniowo i opróżnianych pod ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara, do przewozu odpadów przewożonych w celu ich utylizacji, składowania lub zniszczenia,

  - napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich i granulowanych), mieszanek paszowych,

  - napełnianych materiałami płynnymi i przewożącymi te materiały pod ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara.

 


Nazwa firmy Gawlas Wojciech prowadzący działalność gospodarczą jako: Nowoczesne Technologie Przemysłowe - Gawlas Wojciech
Adres ul. Wiejska 104
44-293 Gaszowice
Nr uprawnienia TDT-M/N-89/18
Data uprawnienia 2018-07-18
Opis

do modernizacji i naprawy:

suwnic, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi przewoźnych, wciągników, wyciągarek, dźwigników i podestów ruchomych


Nazwa firmy LETANDO Sp. z o.o.
Adres Hola 8
21-500 Biała Podlaska
Nr uprawnienia TDT-M/N-87/18
Data uprawnienia 2018-07-13
Opis

do wykonywania:

-   modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych,

-    naprawy hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania płynnego betonu pod ciśnieniem zamontowanych na pojazdach drogowych,

 w miejscu wykonywania działalności:

ul. Sidorska 117D, 21-500 Biała Podlaska


Nazwa firmy COMETTO Z. Ciszewski i W. Ciszewski Sp. J.
Adres Wolice 20/2
88-190 Barcin
Nr uprawnienia TDT-M/N-86/18
Data uprawnienia 2018-07-12
Opis

do modernizacji i naprawy:

a) zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klas: 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 6.1; 8 i 9 wg ADR
z wyłączeniem cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych klas: 5.1; 6.1 i 8, oznaczonych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

b) zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klas: 3 i 6.2 wg ADR napełnianych podciśnieniowo,

c) DPPL metalowych wraz z wyposażeniem i osprzętem eksploatacyjnym do przewozu towarów niebezpiecznych,

d) cystern ciśnieniowych – zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym
i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączonych z podwoziem drogowym, stanowiących nieodłączną część ram lub umożliwiających transport multimodalny:

- napełnianych podciśnieniowo i opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, do przewozu odpadów, w tym materiałów, roztworów, mieszanin, które nie są przewidziane do bezpośredniego zastosowania i są przewożone w celu ich utylizacji, składowania lub zniszczenia przez spalanie lub inny sposób,

- napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych,

- napełnianych materiałami płynnymi i przewożących te materiały pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,

- odejmowalnych (zbiorniki kontenerowe) napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3.


Nazwa firmy Mirosław Marzoll prowadzący działalność gospodarczą jako: Transport Towarowy Eksport-Import „MARZOLL” Mirosław Marzoll
Adres ul. Henryka Sienkiewicza 4
43-400 Cieszyn
Nr uprawnienia TDT-M/N-81/18
Data uprawnienia 2018-07-11
Opis

do modernizacji i naprawy:

- zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem, przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych klasy 5.1, 6.1 i 8 wg ADR, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- zbiorników cystern drogowych wraz z osprzętem do przewozu materiałów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone.

w miejscu wykonywania działalności:

ul.  Pawła Stalmacha 2b

43-417 Kaczyce


Nazwa firmy Katarzyna Wachnik, FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "COMPLEX" KATARZYNA WACHNIK
Adres Majnusza 1
41-800 Zabrze
Nr uprawnienia TDT-N-80/18
Data uprawnienia 2018-07-09
Opis

do naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych.


Nazwa firmy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Adres ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-N-79/18
Data uprawnienia 2018-07-02
Opis

do naprawy

wyciągów statków usytuowanych na Kanale Elbląskim, podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

w miejscu wykonywania działalności:

Zarząd Zlewni z siedzibą w Elblągu

ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg

Zespół Wsparcia Technicznego

ul. Warszawska 129, 82-300 Elbląg


Nazwa firmy ZRT Sp. z o.o.
Adres ul. Laski 125a
41-303 Dąbrowa Górnicza
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-74/18
Data uprawnienia 2018-06-19
Opis

- wytwarzanie poprzez montaż, naprawa i modernizacja oraz wytwarzanie elementów urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników ransportowych,

- modernizacja i naprawa wywrotnic wagonowych, 

 

 


Nazwa firmy Zygmunt Pranczk Międzynarodowy Transport Drogowy
Adres Korne 75/1
83-407 Łubiana
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-75/18
Data uprawnienia 2018-06-19
Opis

1. do wytwarzania, modernizacji i naprawy urządzeń służących do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w zakresie montażu osprzętu elastycznych przewodów stanowiących wyposażenie tych urządzeń,

 

2. do modernizacji i naprawy:

- zbiorników, w tym cystern, do przewozu materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar,

- zbiorników, w tym cystern, do przewozu materiałów niebezpiecznych kl. 3, 4, 5, 6, 8 oraz 9 wg ADR.


Nazwa firmy BOTA Technik Sp. z o.o. Sp. k.
Adres ul. Nowy Świat 38C
80-299 Gdańsk
Nr uprawnienia TDT-N-73-18
Data uprawnienia 2018-06-18
Opis

do naprawy wyciagów statków


Nazwa firmy OTP S.A.
Adres ul. Chemików 7
09-411 Płock
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-72/18
Data uprawnienia 2018-06-12
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy cystern drogowych przeznaczonych  do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR


Nazwa firmy T.R.E. Industry Sp. z o.o.
Adres ul. Ofiar Stutthofu 56
72-010 Police
Nr uprawnienia TDT-M/N-69/18
Data uprawnienia 2018-06-06
Opis

modernizacja i naprawa:

 - pomostów ruchomych,

- urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych 


Nazwa firmy SPAW POMP Sp. z o.o.
Adres ul. Hola 8
21-500 Biała Podlaska
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-67/18
Data uprawnienia 2018-06-01
Opis

do modernizacji i naprawy:

-   urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych,

-   cystern do przewozu materiałów sypkich niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia
i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

 

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:

-   przewodów elastycznych służących do przeładunku materiałów sypkich rozładowywanych pod ciśnieniem,

-   hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych,

 

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Doktora Huberta 11B

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

do modernizacji i naprawy:

-   urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych,

- hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych,

-   cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR,

- cystern do przewozu materiałów sypkich nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych i opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,

 

wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:

-   przewodów elastycznych służących do przeładunku materiałów niebezpiecznych klasy 3 oraz sypkich rozładowywanych pod ciśnieniem,

 

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Wesoła 2

18-400 Wygoda


Nazwa firmy TRANSPORT BLISKI s.c.
Adres ul. Nałkowskiej 16
44-240  Żory
Nr uprawnienia TDT-M-66/18
Data uprawnienia 2018-06-01
Opis

do modernizacji: suwnic, wciągników, wciągarek, żurawi stacjonarnych, żurawi samojezdnych, żurawi szynowych, żurawi wieżowych, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, podestów ruchomych (w tym zainstalowanych na pojazdach kolejowych), dźwigników (w tym do podnoszenia pojazdów kolejowych), wózków jezdniowych podnośnikowych, żurawi kolejowych, żurawi na pojazdach kolejowych, urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, wciągników elektrycznych zabudowanych na taborze kolejowym, wywrotnic wagonów, wyładowarek wagonów, podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych, dźwigów osobowych, dźwigów towarowych, dźwigów towarowych małych.

 

w miejscu prowadzenia działalności:

ul. Folwarecka 118

44-240 Żory

 


Nazwa firmy STAR-KOP STAL Sp. z o.o.
Adres ul. Przemysłowa 7
32-070 Czernichów
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-61/18
Data uprawnienia 2018-05-23
Opis

do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych.

 


Nazwa firmy PREWENT Sprzęt ppoż. i BHP M. Kiełczewski i Wspólnicy Sp. J.
Adres ul. Słowiańska 1a
74-100 Gryfino
Nr uprawnienia TDT-M/N-59/18
Data uprawnienia 2018-05-17
Opis

modernizacja i naprawa butli i bębnów ciśnieniowych wg ADR, z wyłączeniem butli i bębnów ciśnieniowych oznakowanych znakiem π wg dyrektywy 2010/35/UE, zbiorników agregatów gaśniczych, zbiorników ciśnieniowych w urządzeniach przeciwpożarowych pojazdów kolejowych, metra i tramwajów, zbiorników ciśnieniowych zamontowanych na stałe w agregatach proszkowych gaśniczych pojazdów drogowych

w miejscu prowadzenia działalności:

ul. Kasztanowa 26

74-100 Pniewo 


Nazwa firmy TABOR Dębica Sp. z o.o.
Adres ul. Sandomierska 39
39-200 Dębica
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-58/18
Data uprawnienia 2018-05-14
Zmiana uprawnienia Decyzja na podstawie certyfikatu - ważna do dnia 22.04.2021 r.
Opis

do wytwarzania:

-  wagonów cystern do transportu towarów niebezpiecznych kl.: 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 8 i 9 według RID, z wyłączeniem cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych
kl. 5.1, 6.1 i 8, oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- nakrętek do dźwigników śrubowych, stosowanych do podtrzymania stanu technicznego tych urządzeń,

do modernizacji i naprawy:

- wagonów cystern i cystern drogowych do transportu towarów niebezpiecznych kl.: 2, 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 8 i 9 według ADR/RID, z wyłączeniem cystern do transportu towarów niebezpiecznych kl. 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8, oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- urządzeń transportu bliskiego, w tym specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego (UTB oraz SUTB),

- wagonów cystern i cystern drogowych, kontenerów cystern do transportu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych niezaliczonych do niebezpiecznych, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, z wyłączeniem modernizacji, które skutkują zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymagają oceny zgodności zgodnie z dyrektywą 97/23/WE,

do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:

- urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych,

do naprawy:

- zbiorników ciśnieniowych pracujących w układach pneumatycznych hamulca.


Nazwa firmy METRIA Yuriy Ardashev
Adres ul. Pruszkowska 29B/146
02-119 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W-54/18
Data uprawnienia 2018-05-08
Opis

do wytwarzania dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) wg ADR
oraz zbiorników stacjonarnych

 

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Zakładowa 22

39-400 Tarnobrzeg


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOMEX Spółka z o.o.
Adres ul. Dąbrowskiego 41A
32-540 Trzebinia
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-52/18
Data uprawnienia 2018-05-07
Opis

1. do modernizacji i naprawy:

- dużych pojemników do przewozu luzem DPPL wraz z wyposażeniem obsługowym do transportu towarów niebezpiecznych klasy: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR/RID,

- wyposażenia obsługowego zbiorników cystern do transportu towarów niebezpiecznych klasy: 2,3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR/RID i wyposażenia obsługowego zbiorników do transportu odpadów towarów niebezpiecznych napełnianych podciśnieniowo wg ADR/RID, z wyłączeniem wyposażenia obsługowego zbiorników cystern do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2, 6.1 i 8, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

 

2. do naprawy wyposażenia obsługowego zbiorników cystern drogowych i kolejowych do transportu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie większe niż 0,5 bara,

 

w miejscu wykonywania działalności:

Polski Koncern Naftowy

ORLEN S.A.

ul. Chemików 7

09-411 Płock

 

3.  do wytwarzania, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania  zbiorników transportowych,

 

w miejscu wykonywania działalności:

 ul. Dąbrowskiego 41A, 32-540 Trzebinia oraz w miejscu instalacji urządzeń

 


Nazwa firmy Jacek Tabatowski DEM TECHNIKA
Adres ul. Chełmońskiego 30
76-100 Sławno
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-51/18
Data uprawnienia 2018-04-30
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania
i opróżniania zbiorników transportowych.


Nazwa firmy VEIN Żyła Spółka Jawna
Adres ul. Św. Jana Pawła II 3a
43-215 Jankowice
Nr uprawnienia TDT-M/N-49/18
Data uprawnienia 2018-04-26
Opis

do modernizacji, naprawy:

- cystern drogowych (cysterny stałe, cysterny odejmowalne, kontenery-cysterny, cysterny typu nadwozie wymienne, pojazdy baterie) do transportu towarów niebezpiecznych klas 2; 3; 5.1; 5.2, 6.1; 8 i 9 wg ADR (w tym cystern kriogenicznych), z wyłączeniem cystern kl. 2, 6.1 i 8, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-  cystern drogowych do transportu odpadów towarów niebezpiecznych napełnianych podciśnieniowo,

-  cystern przenośnych, zbiorników przenośnych oraz naczyń kriogenicznych,

-  dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL),

-  ciśnieniowych zbiorników transportowych do transportu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełnianie, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3,
a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara.


Nazwa firmy Jarosław Werner prowadzący działalność gospodarczą jako: WERMAX Jarosław Werner
Adres Złotopolice 52A
09-142 Załuski
Nr uprawnienia TDT-M/N-48/18
Data uprawnienia 2018-04-24
Opis

do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych,


Nazwa firmy ARC-Heat sp. z o.o.
Adres ul. Dolomitowa 6
41-935 Bytom
Nr uprawnienia TDT-W-47/18
Data uprawnienia 2018-04-23
Opis

 do wytwarzania elementów urządzeń bezciśnieniowych i ciśnieniowych nie podlegających dyrektywie 2010/68/UE

w miejscach prowadzenia działalności:

1.       ul. Chorzowska 60

         41-709 Ruda Śląska

2.       ul. Partyzantów 21

            42-300 Myszków


Nazwa firmy GASSO POLSKA Sp. z o.o. sp.k
Adres ul. Więźniów Oświęcimia 38
43-330 Wilamowice
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-45/18
Data uprawnienia 2018-04-19
Opis

wytwarzanie  poprzez montaż, modernizacja i naprawa:

-  systemów ramion przeładunkowych, urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz statków żeglugi morskiej i śródlądowej i ich elementów,

- przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń i instalacji do ich napełniania i opróżniania,

- wyposażenia obsługowego cystern transportowych oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.


Nazwa firmy STAKO Sp. z o.o.
Adres ul. Poznańska 54
76-200 Słupsk
Nr uprawnienia TDT-W-35/18
Data uprawnienia 2018-04-18
Opis

do wytwarzania zbiorników na gaz skroplony (LPG) do zasilania silników spalinowych w pojazdach oraz zaworów bezpieczeństwa stanowiących ich wyposażenie


Nazwa firmy Jan Zaręba Sp. z o.o.
Adres ul. Polna 11
62-095  Murowana Goślina
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-41/18
Data uprawnienia 2018-04-12
Opis

1. do modernizacji i naprawy oraz wytwarzania elementów:

a)  specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego: wyładowarek wagonów, wyładowarek okrętowych, wywrotnic wagonów, ładowarek (w tym okrętowych), zwałowarek, przenośników taśmowych podwieszanych, podajników, przenośników, wyciągów skipowych, pneumatycznych urządzeń transportowych dla materiałów masowych luzem, żurawi kolejowych, żurawi na pojazdach kolejowych, żurawi pływających i pokładowych, wyciągów statków, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi
w przystaniach promowych, podestów na pojazdach kolejowych, układarek do układania torów, wypornic, żurawi i kolektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych.

b) urządzeń transportu bliskiego: wciągarek i wciągników, suwnic, żurawi, układnic, wyciągów towarowych, podestów ruchomych, urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych, schodów i chodników ruchomych, przenośników okrężnych kabinowych i platformowych, dźwigów - w szczególności do transportu osób lub ładunków, dźwigów budowlanych i dźwigów towarowych małych, dźwignic linotorowych, urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, dźwigników przeznaczonych do przemieszczania ładunków nieprostoliniowo w tym systemów do parkowania samochodów, wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

 

2. do wytwarzania, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

 

3. do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:

a) zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR,

b) zbiorników cystern drogowych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych napełnianych podciśnieniowo wg ADR,

 

4. do naprawy:

a) zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π,

b) zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie  jest wyższe niż 0,5 bara,

 

5. do wytwarzania elementów urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych. 

 


Nazwa firmy LETANDO Jarosław Buczyło
Adres Hola 8
21-500 Biała Podlaska
Nr uprawnienia TDT-M/N-42/18
Data uprawnienia 2018-04-12
Opis

1.  do wykonywania:

-  modernizacji i naprawy:

-   urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych

-   niektórych urządzeń transportu bliskiego: suwnic, żurawi, wciągników, wciągarek, układnic magazynowych, podestów ruchomych, wózków jezdniowych, wyładowarek, wywrotnic, podajników, przenośników, wypornic i przeciągarek,

-  naprawy hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania płynnego betonu pod ciśnieniem zamontowanych na pojazdach drogowych,

w miejscach  prowadzenia działalności:

1. Zalesie 53, 08-500 Ryki

2. Bilcza, ul. Kielecka 17, 08-26 Morawica

 

2. do wykonywania naprawy:

-  urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych,

-  hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania płynnego betonu pod ciśnieniem zamontowanych na pojazdach drogowych.

w miejscu prowadzenia działalności:

1. ul. Mazowiecka 57, 18-300 Zambrów


Nazwa firmy AUREX LPG Sp. z o.o.
Adres ul. Ogrodowa 34
05-552 Kolonia Mrokowska
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-38/18
Data uprawnienia 2018-04-06
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją nr TDT.T22-5900-1/19 z dnia 03.07.2019 r. w zakresie adresu.
Opis

-wytwarzanie, naprawa i modernizacja zbiorników cystern drogowych, kontenerów cystern wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3 wg ADR,

-naprawa zbiorników cystern drogowych i kontenerów cystern wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

-modernizacja zbiorników cystern drogowych i kontenerów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR wraz z wyposażeniem obsługowym, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE, nie powodująca zmiany zasadniczych parametrów technicznych, przeznaczenia i/lub typu i nie wymagająca oceny zgodności wg dyrektywy 2010/35/WE,

-naprawa zbiorników ciśnieniowych stosowanych w ruchu drogowym, kontenerów cystern wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie zaliczonych do towarów  niebezpiecznych,

-modernizacja zbiorników ciśnieniowych cystern drogowych wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych, nie powodująca zmiany zasadniczych parametrów technicznych, przeznaczenia i/lub typu i nie wymagająca oceny zgodności wg dyrektywy 2010/35/WE

-wytwarzanie, modernizacja i naprawa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych:

  -instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania, w tym ramion przeładunkowych do stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych,

  -instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania opakowań do gazów sprężonych, pojazdów baterii, wagonów baterii, cystern i cystern przenośnych,

  -instalacji i urządzeń, w tym ramion przeładunkowych, do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zbiorników transportowych do towarów niebędących towarami niebezpiecznymi oraz elastycznych przewodów przeładunkowych, stanowiących stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, składające się z węży elastycznych z odpowiednimi końcówkami do podłączenia do odpowiednich króćców.

w miejscu wykonywania działalności:

AUREX LPG Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 34

05-552 Kolonia Mrokowska


Nazwa firmy Zbigniew Rokosz, Halina Rokosz Firma Usługowo Handlowa „TRANS-STAR” s.c. Zbigniew, Halina Rokosz
Adres Ocieka 223
39-104 Ocieka
Nr uprawnienia TDT-N-34/18
Data uprawnienia 2018-03-27
Opis

do naprawy:

-  zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR z wyłączeniem zbiorników cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych klas 5.1, 6.1, 8 wg ADR, które oznakowane są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-    zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar,

w miejscu wykonywania działalności:

39-206 Pustków – Osiedle 59D


Nazwa firmy IZOTECHNIK Sp. z o.o.
Adres ul. Zglenickiego 44E
09-411 Płock
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-30/18
Data uprawnienia 2018-03-22
Opis

- do wytwarzania, w tym wytwarzania w zakresie montażu oraz wytwarzania elementów, modernizacji i naprawy:

 - zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania  materiałów trujących lub żrących,

-  zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania  materiałów ciekłych zapalnych,

-  urządzeń  do napełniania i opróżniania zbiorników  transportowych,

-  zbiorników magazynowych LNG,

- do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:

-  stałych zbiorników ciśnieniowych,

-  rurociągów parowych, rurociągów technologicznych do gazów, rurociągów  technologicznych do cieczy,

-  kotłów parowych, kotłów wodnych, kotłów z organicznymi nośnikami ciepła,

-  cystern drogowych do przewozu materiałów niezaliczonych do niebezpiecznych, które są napełniane, opróżnianie lub przewożone pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, z wyłączeniem modernizacji, które skutkują zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymagają oceny zgodności według dyrektywy 2014/68/UE,

-  zbiorników zamontowanych w instalacjach zasilania statków żeglugi śródlądowej, napełnianych;

-  skroplonym gazem węglowodorowym LPG stanowiącym mieszaninę węglowodorów,

-  sprężonym gazem ziemnym CNG,

-  skroplonym schłodzonym gazem ziemnym LNG,

 -  wodorem

 

 


Nazwa firmy REM Serwis Czechowice-Dziedzice Sp. z o.o.
Adres ul. Ignacego Łukasiewicza 2
43-502 Czechowice-Dziedzice
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-32/18
Data uprawnienia 2018-03-21
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania
i opróżniania zbiorników transportowych


Nazwa firmy Wiesław Techmański TECH-GAZ
Adres Gołębia 19
81-185 Gdynia
Nr uprawnienia TDT-N-23/18
Data uprawnienia 2018-03-09
Opis

do naprawy w zakresie wymiany elementów: butli, zbiorników rurowych, bębnów ciśnieniowych, naczyń kriogenicznych zamkniętych, wiązek butli, nieoznakowanych znakiem π wg dyrektywy 2010/35/UE


Nazwa firmy STAKO Sp. z o.o.
Adres ul. Poznańska 54
76-200 Słupsk
Nr uprawnienia TDT-W/N-13/18
Data uprawnienia 2018-02-16
Opis

do wytwarzania zbiorników kompozytowych do sprężonego gazu ziemnego oraz zbiorników kompozytowych do sprężonego wodoru

w miejscu wykonywania działalnośći:  STAKO Sp. z o.o., ul. Portowa 16B, 76-200 Słupsk


Nazwa firmy Renata Skrzyńska prowadząca działalność gospodarczą jako: „SAP SERWIS” Renata Skrzyńska
Adres Kamień Kotowy 1A
87-605 Tłuchowo
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-17/18
Data uprawnienia 2018-02-14
Opis

do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:

- urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

- zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, podlegających dozorowi technicznemu sprawowanemu przez Transportowy Dozór Techniczny, przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, których prężność pary w temperaturze 50°C nie jest większa niż 3 bary, a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 61°C,

do modernizacji i naprawy,

- zbiorników stałych, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, podlegających dozorowi technicznemu sprawowanemu przez Transportowy Dozór Techniczny, przeznaczonych do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia w nich procesów technologicznych, z wyłączeniem modernizacji, w wyniku której wymagana jest ocena zgodności zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE,

- zbiorników przenośnych – zmieniających miejsce między napełnianiem a opróżnianiem –
o pojemności większej niż 0,35 dm3 i nadciśnieniu wyższym niż 0,5 bara, przeznaczonych do transportowania cieczy lub gazów, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE, z wyłączeniem modernizacji, w wyniku której wymagana jest ocena zgodności zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- rurociągów przesyłowych i technologicznych, w części stanowiącej urządzenie techniczne w rozumieniu przepisów o dozorze technicznym, podlegających dozorowi technicznemu sprawowanemu przez Transportowy Dozór Techniczny, przeznaczonych do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN 25, przeznaczonych do:

- gazów sprężonych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod nadciśnieniem, par oraz tych cieczy, dla których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest wyższe niż 0,5 bara,

- cieczy, których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest niższe niż 0,5 bara i iloczyn nadciśnienia dopuszczalnego cieczy i średnicy nominalnej rurociągu jest większy niż 2000 barów,

z wyłączeniem modernizacji, w wyniku której wymagana jest ocena zgodności zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE,

w miejscu wykonywania działalności:

Łukoszyn 9

09-215 Bożewo


Nazwa firmy ORLEN SERWIS Spółka Akcyjna
Adres ul. Chemików 7
09-411 Płock
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-19/18
Data uprawnienia 2018-02-14
Opis

-   do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania
i opróżniania zbiorników transportowych,

-   do modernizacji i naprawy przeciągarek wagonowych,

w miejscu wykonywania działalności:

Oddział we Włocławku

ul. Toruńska 222

87-805 Włocławek


Nazwa firmy PETROCRAFT Piotrowski Spółka Jawna
Adres Wola Rędzińska 487D
33-150 Wola Rędzińska
Nr uprawnienia TDT-M/N-16/18
Data uprawnienia 2018-02-12
Opis

do modernizacji i naprawy:

-  zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 i 9 wg ADR z wyłączeniem zbiorników cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych klas: 5.1, 6.1, 8, które oznakowane są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE ,

-    zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia
i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar,

-   zbiorników cystern drogowych do transportu odpadów towarów niebezpiecznych napełnianych podciśnieniowo wg ADR.


Nazwa firmy TarCo Sp. z o. o.
Adres ul. Opolska 99, Kotórz Mały
46-045 Turawa
Nr uprawnienia TDT-M/N-12/18
Data uprawnienia 2018-02-05
Opis

do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących ich wyposażenie.


Nazwa firmy KAEFER S.A.
Adres ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W-11/18
Data uprawnienia 2018-02-01
Opis

do wytwarzania w zakresie prefabrykacji oraz montażu izolacji zimnochronnej
i ciepłochronnej na rurociągach i urządzeniach podlegających dozorowi technicznemu wykonywanemu przez Transportowy Dozór Techniczny


Nazwa firmy Firma Handlowo-Usługowa BJM Sp. z o. o.
Adres ul. Dobropole 8
70-892 Szczecin
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-10/18
Data uprawnienia 2018-01-29
Opis

-  do wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR z wyłączeniem zbiorników cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych klas: 5.1, 6.1, 8, które oznakowane są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE ,

-   do naprawy zbiorników ciśnieniowych stosowanych w ruchu drogowym, wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar,

-  do modernizacji nie powodującej zmiany zasadniczych parametrów technicznych, przeznaczenia i/lub typu i nie wymagającej oceny zgodności wg dyrektywy 2014/68/UE zbiorników ciśnieniowych i cystern drogowych wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemność jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar.

 


Nazwa firmy TICON Sp. z o.o.
Adres Jasin, ul. Poznańska 37
62-020 Swarzędz
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-1/18
Data uprawnienia 2018-01-02
Zmiana uprawnienia Zmieniono decyzją nr TDT.T22-5900-1520/19 z dnia 29.01.2019 r. w zakr. nr certyfikatu ISO.
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy

urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz elastycznych przewodów przeładunkowych


Nazwa firmy Jerzy Wielebski Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „KOMOBEX-PLUS”
Adres os. Bohaterów Września 1F/1
31-620 Kraków
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-124/17
Data uprawnienia 2017-12-20
Opis

do modernizacji i naprawy urządzeń oraz wytwarzania elementów: suwnic, wciągników, wciągarek, wywrotnic wagonów, przenośników taśmowych,

w miejscu prowadzenia działalności:

Arcelor Mittal Poland S.A.

ul. Ujastek 1

30-969 Kraków


Nazwa firmy WINDEX HOLDING Sp. z o. o.
Adres ul. Roosevelta 120b
41-800 Zabrze
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-119/17
Data uprawnienia 2017-12-05
Opis

do modernizacji i naprawy oraz wytwarzania elementów: suwnic, żurawi stacjonarnych, wciągników i wciągarek, układnic magazynowych, dźwigników, przeciagarek do przemieszczania wagonów po torach.

 


Nazwa firmy Petrodom Paliwa Sp. z o.o.
Adres Sidorska 61
21-500 Biała Podlaska
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-118/17
Data uprawnienia 2017-12-04
Opis

1. do modernizacji i naprawy:

- urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych,

- hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych,

- zbiorników cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych kl. 2, 3 i 9 wg ADR
z wyłączeniem cystern kl. 2 oznaczonych znakiem π,

- zbiorników cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

2. do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy przewodów elastycznych stanowiących stałe wyposażenie zbiorników transportowych służących do przeładunku: materiałów niebezpiecznych klasy 2, 3 i 9 wg ADR oraz materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem opróżniane, napełniane lub przewożone dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Sidorska 59G

21-500 Biała Podlaska


Nazwa firmy TIMEX S.A.
Adres ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-112/17
Data uprawnienia 2017-11-28
Opis

1. do modernizacji i naprawy:

- zbiorników cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych kl. 3, 4.1., 5.1, 6.1, 8 i 9 wg ADR,

- zbiorników cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

2. do wytwarzania, naprawy i modernizacji przewodów elastycznych stanowiących stałe wyposażenie:

- zbiorników cystern służących do przeładunku materiałów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 i 9 wg ADR

- zbiorników cystern służących do transportu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem opróżniane, napełniane lub przewożone dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Terespolska 58, Konik Nowy

05-074 Halinów.

 


Nazwa firmy PEGAS GRUPA Sp. z o.o.
Adres ul. Górna 1
26-803 Promna
Nr uprawnienia DECYZJA NR TDT-W/N-111/17
Data uprawnienia 2017-11-24
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, naprawy

elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, składających się z węży elastycznych z odpowiednimi końcówkami dla podłączenia do odpowiednich króćców

naprawy

- cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do transportu towarów niebezpiecznych klas 2 (kod 2F) z wyłączeniem cystern przeznaczonych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE

w miejscu prowadzenia działalaności:

Falęcice 4

26-803 Promna


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.
Adres ul. Jerzmanowska 4d
54-519 Wrocław
Nr uprawnienia TDT-M/N-110/17
Data uprawnienia 2017-11-21
Opis

modernizacja i naprawa suwnic, żurawi, podestów ruchomych, cięgników, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, dźwigników, wózków jezdniowych

 w miejscu wykonywania działalności:

Jerzmanowska 8F;

 54-530 Wrocław 


Nazwa firmy UNIHUT S.A.
Adres ul. Jezierskiego 7
30-969 Kraków
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-103/17
Data uprawnienia 2017-11-13
Opis

do modernizacji i naprawy oraz wytwarzania elementów:

- urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych,

- wywrotnic wagonów,

- zwałowarek,

- wyciągów skipowych,

- przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach,

 

w miejscu wykonywania działalności:                                                         

UNIHUT S.A.

Zakład Produkcyjny

ul. Igołomska 28H

30-969 Kraków


Nazwa firmy Zdzisław Bisewski prowadzący działalność gospodarczą jako: Zakład Usługowo-Handlowy Elektromechaniki i Hydrauliki Siłowej „ELEKTRO-HYD” Zdzisław Bisewski
Adres Sitno 13
83-330 Żukowo
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-101/17
Data uprawnienia 2017-11-08
Opis

modernizacja i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz wytwarzanie elementów do potrzymania stanu technicznego tych urządzeń.

w miejscu prowadzenia działalności: „ELEKTRO-HYD”- Warsztat, ul. Pod Otomino 1, 83-330 Żukowo


<< Poprzednie Następne >>
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny