Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Jednostka Inspekcyjna TDT Uprawnienia Uprawnienia zakładów krajowych

Uprawnienia zakładów krajowych

Nazwa firmy Firma Usługowo-Techniczna "WAPO-TECH" s.c. Włodzimierz Pokorski, Wojciech Wachol
Adres ul. Łąkowa 4, Bulkowo-Kolonia
09-454 Bulkowo
Nr uprawnienia TDT-W-66/15
Data uprawnienia 2028-08-20
Opis

wytwarzanie elementów wyciągów nart wodnych


Nazwa firmy „EL-HYD” Sp. z o.o.
Adres ul. Długa 41, Borowo
83-332 Dzierżążno
Nr uprawnienia TDT-M/N-76/16
Data uprawnienia 2016-09-14
Opis

do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych, w tym hydroakumualtorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie tych urządzeń

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Nowowiejska 4, 83-330 Borkowo

 

 

 

 

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Nowowiejska 4, 83-330 Borkowo


Nazwa firmy PROTEA Sp. z o.o.
Adres ul. Galaktyczna 30A
80-299 Gdańsk
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-71/16
Data uprawnienia 2016-08-26
Opis

do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów  wciągarek, wciągników, suwnic, żurawi, wyciągów towarowych, dźwigów, z wyłączeniem modernizacji i wytwarzania elementów wymagających oceny zgodności wg dyrektywy 2006/42/WE,

 w miejscu prowadzenia działalności

 PROTEA Sp. z o.o.

 ul. Gorzowska 18, Ligota Górna

 46-200 Kluczbork

 


Nazwa firmy Zaklad Urządzeń Przemysłowych ZAM Kęty Sp. z o.o.
Adres ul. Kościuszki 115
32-650 Kęty
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-69/16
Data uprawnienia 2016-08-24
Opis

wytwarzanie, modernizacja i naprawa dużych pojemników do przewozu luzem  towarów niebezpiecznych (DPPL) kl. 3, 4.2, 6.1 oraz 9 wg ADR/RID oraz wytwarzania ich elementów


Nazwa firmy PALMARK Marek Płończak Sp. k.
Adres ul. Fabryczna 2A
62-010 Pobiedziska
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-66/16
Data uprawnienia 2016-08-19
Opis

1.  do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:

-    zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR oraz cystern drogowych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych napełnianych podciśnieniowo, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

-    instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

2.  do modernizacji i naprawy:

-    zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

-    urządzeń transportu bliskiego: podestów ruchomych, żurawi: stałych, samojezdnych, przewoźnych i przenośnych, żurawi kolejowych i na podwoziach kolejowych, dźwigników, wózków podnośnikowych jezdniowych, podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych,

-    zbiorników cystern drogowych do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone,

-   do modernizacji i naprawy urządzeń technicznych służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz wytwarzania ich elementów do podtrzymania stanu technicznego,

-  urządzeń do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych

3. do naprawy metalowych dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL).


Nazwa firmy BLS Engineering Sp. z o.o.
Adres ul. Perkusyjna 19A/6
51-531 Wrocław
Nr uprawnienia TDT- M-65/16
Data uprawnienia 2016-08-11
Opis

do modernizacji:

-    specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego, służących do przemieszczania materiałów masowych lub jednostkowych w sposób ciągły, po określonym torze lub trasie, instalowanych w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych lub stanowiących wyposażenie innych stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym dla prac przeładunkowych i innych czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi morskiej, śródlądowej, transportu kolejowego i drogowego: wyładowarek wagonów, wyładowarek okrętowych, wywrotnic wagonów, ładowarek (w tym okrętowych), ładowarko-zwałowarek, zwałowarek, przenośników taśmowych podwieszonych, podajników, przenośników, wyciągów skipowych, pneumatycznych urządzeń transportowych dla materiałów masowych luzem, 

-    specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego, służących do przemieszczania ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu, w pionie, poziomie lub pod kątem: żurawi kolejowych, żurawi na pojazdach kolejowych, żurawi pływających i pokładowych, wyciągów statków,  dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, podestów na pojazdach kolejowych, układarek do układania torów, wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej,

-   urządzeń transportu bliskiego: suwnic, wciągników, wciągarek,

w miejscu prowadzenia działalności:

BLS Engineering  Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 22/4

46-200 Kluczbork 


Nazwa firmy ELPIGAZ Sp. z o.o.
Adres ul. Perseusza 9
80-299 Gdańsk
Nr uprawnienia TDT-W- 63/16
Data uprawnienia 2016-08-05
Opis

do wytwarzania cylindrycznych i toroidalnych stalowych zbiorników na gaz skroplony (LPG) do zasilania silników spalinowych w pojazdach

w miejscu prowadzenia działalności:

Zakład Produkcji Zbiorników PolmoCon

ul. Korczaka 11

38-300 Gorlice


Nazwa firmy PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE PROHAMAT SERVICE JACEK PRZYBYLSKI
Adres ul. Kruszcowa 4
41-902  Bytom
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-57/16
Data uprawnienia 2016-07-29
Opis

do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów: podestów ruchomych, suwnic, wózków jezdniowych, wciągników i wciągarek, żurawi (przenośnych, przewoźnych, samojezdnych, stacjonarnych, wieżowych), z wyłączeniem modernizacji i wytwarzania elementów wymagających oceny zgodności wg dyrektywy 2006/42/WE


Nazwa firmy FAMAS S.A.
Adres ul. Kopernika 36
90-552 Łódź
Nr uprawnienia TDT-W-54/16
Data uprawnienia 2016-07-18
Opis

do wytwarzania węży elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych lub wyposażenie urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 

 


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich RIALEX Spółka z o.o.
Adres ul. Ossowskiego 55
46-203 Kluczbork
Nr uprawnienia TDT-M/N-49/16
Data uprawnienia 2016-07-01
Opis

do modernizacji i naprawy:

-    specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego: wyładowarek wagonów, wywrotnic wagonów, ładowarek (tym okrętowych), zwałowarek, przenośników taśmowych podwieszonych, podajników, przenośników,

 - specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego: żurawi kolejowych, żurawi na pojazdach kolejowych, żurawi pływających i pokładowych, wyciągów statków, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach,

-  urządzeń transportu bliskiego: suwnic, żurawi stałych, żurawi szynowych, wciągników, wciągarek, dźwigów osobowych, dźwigów towarowych, dźwigów towarowych małych, podestów ruchomych.


Nazwa firmy GAZ PETROL Sp. z o.o.
Adres ul. 1 Maja 90
55-080 Kąty Wrocławskie
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-47/16
Data uprawnienia 2016-06-27
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:

-   zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym  przeznaczonych  do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych  kl. 5.1, 6.1 i 8 wg ADR, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-   zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych  do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych  kl. 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR napełnianych podciśnieniowo, 

-   zbiorników, w tym cystern,  do przewozu materiałów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar. 


Nazwa firmy Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych „ORWO” Andrzej Wolański, Franciszek Orliński, Stefan Rembelski Spółka Jawna
Adres ul. Konopnickiej 7
14-400 Pasłęk
Nr uprawnienia TDT-W-45/16
Data uprawnienia 2016-06-24
Opis

wytwarzanie odlewów nakrętek z metali nieżelaznych do urządzeń dźwignicowych podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu


Nazwa firmy HYDROMEGA Sp. z o.o.
Adres ul. Czechosłowacka 3
81-969 Gdynia
Nr uprawnienia TDT-M/N-44/16
Data uprawnienia 2016-06-20
Opis

modernizacji i naprawy:
-  urządzeń technicznych służących do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu,

-  urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,

- urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych 


Nazwa firmy Warsztaty Mechaniczne „WISŁOUJŚCIE” Jerzy Świergiel, Jan Górczyński Spółka Jawna
Adres ul. Wielopole 6
80 - 55 Gdańsk
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-43/16
Data uprawnienia 2016-06-20
Opis

do modernizacji i naprawy:

-       wciągarek i wciągników,

-       wciągarek statków,

-       suwnic,

-       żurawi,

-       podestów ruchomych,

-       przenośników,

-       urządzeń służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,

-       urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych,

-       wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem podnoszenia,

-       podnośników pojazdów kolejowych,

do wytwarzania:

-  elementów urządzeń transportu bliskiego oraz specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego i ciągłego w celu podtrzymania ich stanu technicznego. 


Nazwa firmy ASCO RAIL Sp. z o.o.
Adres ul. Wielowiejska 53
44-120 Pyskowice
Nr uprawnienia TDT- M/N-42/16
Data uprawnienia 2016-06-14
Opis

do modernizacji i naprawy żurawi kolejowych, żurawi na pojazdach kolejowych, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, podestów ruchomych zainstalowanych na pojazdach kolejowych, wypornic, żurawi i korektorów służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej

w miejscu prowadzenia działalności:

 MTL ASCO RAIL Sp. z o.o.

ul. Piaskowa 2

44-120 Pyskowice


Nazwa firmy PRO-WAM sp. z o.o.
Adres ul. Zwycięstwa 278
75-671 Koszalin
Nr uprawnienia TDT- W/M/N-39/16
Data uprawnienia 2016-06-07
Opis

- do wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym,  do przewozu towarów niebezpiecznych  kl. 3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1, i 8 wg ADR, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-   do modernizacji i naprawy zbiorników ciśnieniowych stosowanych w ruchu drogowym, wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane, lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar, z wyłączeniem modernizacji powodujących zmiany zasadniczych parametrów technicznych, przeznaczenia i/lub typu wymagających oceny zgodności wg dyrektywy 97/23/WE,

 -  do wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników DPPL wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3 do 9 wg ADR. 


Nazwa firmy PKP CARGO S.A. Zaklad Taboru w Zurawicy
Adres ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa
Nr uprawnienia TDT- N-38/16
Data uprawnienia 2016-05-30
Opis

naprawa zurawi kolejowych

w miejscu wykonywania działalności:

PKP CARGO S.A. Południowy Zakład Spółki

Sekacja Utrzymania Infrastruktury w Dębicy

ul. Kościuszki 50

39-200 Dębica 


Nazwa firmy PCC APAKOR Sp. z o.o.
Adres ul. Henryka Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-36/16
Data uprawnienia 2016-05-30
Opis

-       wytwarzanie, modernizacja i naprawa  urządzeń do napełniania i opróżniania
zbiorników transportowych,

-       modernizacja i naprawa cystern  drogowych i kolejowych,  bębnów ciśnieniowych, dużych pojemników do przewozu luzem  (DPPL) do transportu  towarów niebezpiecznych klasy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2,  6.1, 6.2, 8 oraz 9 wg ADR i RID, z wyłączeniem cystern  drogowych i kolejowych, bębnów ciśnieniowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych klasy  5.1, 6.1 i 8, oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-       modernizacja i naprawa cystern  drogowych i kolejowych do transportu materiałów nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa,

-    naprawa zbiorników ciśnieniowych sprężonego powietrza zainstalowanych w pojazdach szynowych,

-       wytwarzanie i naprawa wewnętrznych wykładzin antykorozyjnych zbiorników oraz wyposażenia obsługowego cystern kolejowych i drogowych.


Nazwa firmy Grupa Azoty „KOLTAR”
Adres ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
Nr uprawnienia TDT- W/M/N-33/16
Data uprawnienia 2016-04-22
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji,  naprawy oraz  wytwarzania elementów:

- zbiorników transportowych  wraz z wyposażeniem do przewozu towarów niebezpiecznych kl.  2, 3, 4.1, 6.1, 8, 9 wg RID/ADR, z wyłączeniem wytwarzania elementów, modernizacji i napraw zbiorników do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych  kl. 6.1 oraz 8  wg RID/ADR, które oznaczone są  znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- zbiorników cystern wraz z wyposażeniem  do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są napełniane, opróżniane lub przewożone pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa, z wyłączeniem wytwarzania elementów, które wymagają  oceny zgodności zgodnie  z dyrektywą 97/23/WE


Nazwa firmy TANK-SERVICE Sp. z o.o.
Adres ul. Zofii Nałkowskiej 51
41-922 Radzionków
Nr uprawnienia TDT- W/M/N-32/16
Data uprawnienia 2016-04-18
Opis

do naprawy, modernizacji i wytwarzania poprzez montaż zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl.  3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR,

 do wytwarzania cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 wg ADR, oznaczonych znakiem π zgodnie z dyrektywa 2010/35/UE, poprzez montaż kompletnych zbiorników cystern, wraz z wyposażeniem obsługowym i zamocowaniem, na podwoziach samochodów ciężarowych

do modernizacji i naprawy:

- zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 kl. wg ADR, nieoznaczonych znakiem π zgodnie z dyrektywa 2010/35/UE,

- zbiorników cystern drogowych do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara 


Nazwa firmy „LOTOS SERWIS” Spółka z o.o.
Adres ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-28/16
Data uprawnienia 2016-03-30
Opis

do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:

- urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

do modernizacji i naprawy:

- przeciągarek wagonów,

do naprawy:

- zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 4.1 wg ADR wraz z wyposażeniem eksploatacyjnym, z wyłączeniem zbiorników i wyposażenia eksploatacyjnego zbiorników do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które są oznakowanie znakiem π wg dyrektywy 1999/36/WE,

- zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem eksploatacyjnym do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone,

- dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL),

w miejscach wykonywania działalności: 1. LOTOS SERWIS Sp. z o.o. ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk 2. LOTOS SERWIS Sp. z o.o. Oddział Jasło ul. 3 Maja 101 38-200 Jasło 3. LOTOS SERWIS Sp. z o.o. Oddział Czechowice-Dziedzice ul. Łukasiewicza 2 43-502 Czechowice Dziedzice


Nazwa firmy EURONAFT TRZEBINIA Sp. z o.o.
Adres ul. Fabryczna 22
32-540 Trzebinia
Nr uprawnienia TDT-W-27/16
Data uprawnienia 2016-03-25
Opis

wytwarzanie w zakresie montażu urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 


Nazwa firmy Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL“ S.A.
Adres Grzybów
28-200 Staszów
Nr uprawnienia TDT-M/N-22/16
Data uprawnienia 2016-03-11
Zmiana uprawnienia
Opis

do modernizacji i naprawy

- zbiorników wagonów cystern do przewozów towarów niebezpiecznych wg RID:

- DISIARCZEK WĘGLA – UN 1131, kl. 3, kod klasyfikacyjny FT1, grupa pakowania I,

- SIARKA STOPIONA – UN 2448, kod klasyfikacyjny F3, grupa pakowania III,

włącznie z montażem tych zbiorników na podwoziach wagonowych oraz montażem wyposażenia.


Nazwa firmy PPHU „OKTAN” Miodek Andrzej, Miodek Małgorzata Spółka Jawna
Adres ul. Tylna 7
90-348 Łódź
Nr uprawnienia TDT-M/N-19/16
Data uprawnienia 2016-03-02
Opis

 - naprawa i modernizacja

zbiorników  cystern drogowych do przewozu materiałów niebezpiecznych kl. 3 wg ADR

- naprawy  zbiorników cystern drogowych, kontenerów cystern  wraz z wyposażeniem i osprzętem eksploatacyjnym, przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych klasy 5.1, 6.1 i 8 wg ADR, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE

 

w miejscu prowadzenia działalności:

ul. Rokicińska 156

92-412 Łódź


Nazwa firmy MOSTOSTAL PŁOCK S.A.
Adres Targowa 12
09-400 Płock
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-20/16
Data uprawnienia 2016-03-02
Opis

do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:

zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,

zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących;

modernizacji i naprawy:

rurociągów parowych, rurociągów technologicznych do gazów, rurociągów technologicznych do cieczy,

kotłów z organicznymi nośnikami ciepła, kotłów parowych, kotłów wodnych;

- urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. 


Nazwa firmy Rail Polska Sp. z o.o.
Adres ul. Willowa 8/10 lok. 11
00-790 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-M/N-18/16
Data uprawnienia 2016-02-29
Opis

do modernizacji i naprawy

- zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem, przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 6.1, 8 wg ADR,  z wyłączeniem zbiorników do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych klasy  6.1 i 8 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- zbiorników cystern drogowych oraz kolejowych wraz z wyposażeniem, przeznaczonych do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x cm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

- zbiorników cystern kolejowych wraz z wyposażeniem, przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2, 3, 6.1, 8 wg RID, z wyłączeniem zbiorników do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych klasy 6.1 i 8 wg RID oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE. 

w miejscu wykonywania działalności:

Zakład Taboru Kolejowego

ul. Długa 1

32-642 Włosienica


Nazwa firmy ZBIKO KONSTRUKCJE-SERWIS Sp. z o.o.
Adres ul. Domeyki 1
80-124 Gdańsk
Nr uprawnienia TDT-M/N-17/16
Data uprawnienia 2016-02-24
Opis

- do modernizacji i naprawy  zbiorników cystern drogowych, kontenerów cystern  wraz z wyposażeniem i osprzętem eksploatacyjnym, przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych klasy 5.1, 6.1 i 8 wg ADR, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

 


Nazwa firmy Mirosław Marzoll prowadzący działalność gospodarczą jako: Transport Towarowy Eksport-Import „MARZOLL” Mirosław Marzoll
Adres ul. Henryka Sienkiewicza 4
43-400 Cieszyn
Nr uprawnienia TDT-M/N-17/16
Data uprawnienia 2016-02-23
Opis

do modernizacji i naprawy  zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem, przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych klasy 5.1, 6.1 i 8 wg ADR, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE

w miejscu prowadzenia działalności:

ul.  Stalmacha 2b

43-417 Kaczyce


Nazwa firmy ARIMET Tomasz Przyłucki
Adres ul. Rapackiego 33
86-300 Grudziądz
Nr uprawnienia TDT-M/N-16/16
Data uprawnienia 2016-02-17
Opis

1) do modernizacji i naprawy:

a) cystern drogowych, kontenerów cystern wraz z wyposażeniem i osprzętem eksploatacyjnym do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2; 3; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2, 8; 9 wg ADR,

z wyłączeniem cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych kl.  5.1, 6.1 i 8, oznaczonych  znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

b) DPPL metalowych wraz z wyposażeniem i osprzętem eksploatacyjnym do przewozu towarów niebezpiecznych,

c)  cystern ciśnieniowych - zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym

i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączonych z podwoziem drogowym, stanowiących nieodłączną część ramy lub umożliwiających transport multimodalny:

- napełnianych podciśnieniowo i opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, do przewozu odpadów, w tym materiałów, roztworów, mieszanin, które nie są przewidziane do bezpośredniego zastosowania i są przewożone w celu ich utylizacji, składowania lub zniszczenia przez spalenie lub inny sposób,

- napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych,

- napełnianych materiałami płynnymi i przewożących te materiały pod ciśnieniem wyższym niż  0,5 bara,

- odejmowalnych (zbiorniki kontenerowe), napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3


Nazwa firmy PETRO ENERGOREM Sp. z o.o.
Adres ul. Witolda Zglenickiego 42G
09-411 Płock
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-9/16
Data uprawnienia 2016-02-09
Opis

do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz wytwarzania ich elementów


Nazwa firmy Jerzy Masewicz prowadzący działalność gospodarczą jako: STRIM Jerzy Masewicz
Adres Kolorowa 5/47
02-495 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-4/16
Data uprawnienia 2016-01-21
Opis

- do modernizacji i naprawy zbiorników transportowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2, kod klasyfikacyjny 2F, które nie są oznaczone znakiem π, a modernizacja nie powoduje zmian zasadniczych parametrów technicznych, przeznaczenia i/lub typu i nie wymaga oceny zgodności wg dyrektywy 2010/35/UE,

-  do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz innych elementów stanowiących stałe lub okresowe wyposażenie zbiorników transportowych (przewodów elastycznych z końcówkami, elementów łącznych) 
 w miejscu prowadzenia działalności: ul. Harcerska 30 05-820 Piastów


Nazwa firmy Janusz Domagała prowadzący działalność gospodarczą jako: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALMA Janusz Domagała
Adres ul. Zaplecze 17
41-303 Dąbrowa Górnicza
Nr uprawnienia TDT-M-3/16
Data uprawnienia 2016-01-15
Opis

modernizacja dźwigników do pojazdów i wagonów, urządzeń technicznych do przemieszczania kontenerów, układarek do układania torów, przeciągarek do pojazdów szynowych, z wyłączeniem modernizacji powodujących zmianę zasadniczych parametrów technicznych i  wymagających  oceny zgodności wg dyrektywy 2006/42/WE

 


Nazwa firmy Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.
Adres ul. Toruńska 155
85-950 Bydgoszcz
Nr uprawnienia TDT-W-2/16
Data uprawnienia 2016-01-13
Opis

 

 

wytwarzanie niewulkanizowanych płyt antykorozyjnych z mieszanek gumowych, przeznaczonych do zabezpieczania wewnętrznych powierzchni zbiorników transportowych do przewozu towarów niebezpiecznych wg ADR i RID


Nazwa firmy TIMEX S.A.
Adres ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-M/N-85/15
Data uprawnienia 2015-12-23
Opis

do modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym, przeznaczonych  do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3  wg ADR,

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Terespolska 58, Konik Nowy

05-074 Halinów.


Nazwa firmy ROMEX Sp. z o.o.
Adres ul. Mieszka I 13
75-124 Koszalin
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-80/15
Data uprawnienia 2015-12-23
Opis

-  do wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych  kl. 3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1, i 8 wg ADR, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-  do modernizacji i naprawy zbiorników ciśnieniowych stosowanych w ruchu drogowym, wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane, lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar,

 -  do wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników DPPL wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3 do 9 wg ADR,


Nazwa firmy KB POMORZE Sp. z o.o.
Adres ul. Sienna 50
80-605 Gdansk
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-84/15
Data uprawnienia 2015-12-15
Opis

- do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

- urządzeń  do napełniania i opróżniania zbiorników  transportowych,

- zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania  materiałów trujących lub żrących,

- zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania  materiałów ciekłych zapalnych,

- rurociągów technologicznych i przesyłowych, w części stanowiącej urządzenia techniczne
 w rozumieniu przepisów ustawy o dozorze technicznym,

- do wytwarzania elementów zbiorników magazynowych LNG,

- do naprawy zbiorników ciśnieniowych.


Nazwa firmy SILO-TECH Sp. z o.o.
Adres ul. Obrońców 36
26-600 Radom
Nr uprawnienia TDT-M-82/15
Data uprawnienia 2015-11-30
Opis

do modernizacji układów wydawczych cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3 wg. ADR


Nazwa firmy GRACO Sp. z o.o.
Adres ul. Żurawia 6/12
00-503 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-M/N-76/15
Data uprawnienia 2015-10-20
Opis

do  modernizacji i naprawy:

 żurawi kolejowych, żurawi na pojazdach kolejowych, żurawi pokładowych, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, podestów na pojazdach kolejowych, układarek do układania torów, wypornic sieci, żurawi i korektorów sieci trakcyjnej.

w miejscach prowadzenia działalności:

1. GRACO Sp. z o.o., ul. Żurawia 8, 05-860 Płochocin

2. GRACO Sp. z o.o., ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice


Nazwa firmy ELDA Sp. z o.o.
Adres ul. Jasna 1
13-100 Nidzica
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-72/15
Data uprawnienia 2015-10-06
Opis

-   do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy zbiorników do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych  kl. 6.1 i 8 wg ADR, które podlegają oznakowaniu znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-   do modernizacji i naprawy zbiorników do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara.


Nazwa firmy WILLIG POLSKA Sp. z o.o.
Adres ul. Jasna 1
13-100 Nidzica
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-73/15
Data uprawnienia 2015-10-06
Opis

-   do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy zbiorników do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych  kl. 6.1 i 8 wg ADR, które podlegają oznakowaniu znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-   do modernizacji i naprawy zbiorników do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara.


Nazwa firmy LUBAU Sp. z o.o. Sp. K.
Adres ul. Przemysłowa 4
21-025 Niemce
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-71/15
Data uprawnienia 2015-10-05
Opis

-   do modernizacji i naprawy:

- cystern drogowych do przewozu  towarów niebezpiecznych kl. 3 wg ADR,

- cystern drogowych do przewozu materiałów  niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

-  do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

- przewodów elastycznych stanowiących stałe wyposażenie zbiorników transportowych służących do przeładunku towarów niebezpiecznych kl. 3 wg ADR oraz materiałów  sypkich rozładowywanych pod ciśnieniem.


Nazwa firmy PORTOWY ZAKLAD TECHNICZNY Sp. z o.o.
Adres ul. Warsztatowa 4
81-341 Gdynia
Nr uprawnienia TDT-M/N-69/15
Data uprawnienia 2015-10-01
Opis

modernizacja i naprawa wciągarek i wciągników, suwnic, żurawi, podestów ruchomych, wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych


Nazwa firmy Radosław Szymanowski
Adres ul. Michała Sobczaka 41
01-492 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-65/14
Data uprawnienia 2015-08-28
Opis

do wytwarzania zakresie montażu, modernizacji i naprawy wyciągów dla narciarzy wodnych

 

 


Nazwa firmy Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
Adres ul. Kuźnicka 1
72-010 Police
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-61/15
Data uprawnienia 2015-08-25
Opis

1. do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

-  zbiorników transportowych, w tym zbiorników cystern drogowych i kolejowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 6.1 i 8 wg ADR/RID, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych klasy 6.1 i 8, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

-    urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych:

-  portowych ramion przeładunkowych,

-  instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania, w tym ramion przeładunkowych dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych,

- instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania opakowań do gazów sprężonych, pojazdów baterii, cystern, cystern przenośnych, wieloelementowych kontenerów do gazu,

-  instalacji  i urządzeń, w tym ramion przeładunkowych, do napełniania i opróżniania  pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zbiorników transportowych dla towarów niebędących towarami niebezpiecznymi,

-    rurociągów parowych, rurociągów przesyłowych i technologicznych do gazów i cieczy  przeznaczonych dla portowych baz przeładunkowych,

2.  do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:

-    urządzeń portowych baz przeładunkowych i specjalistycznych maszyn służących do przemieszczania ładunków w ograniczonym zasięgu  podlegających  Transportowemu  Dozorowi Technicznemu,

3.  do naprawy:

-    wyposażenia obsługowego zbiorników transportowych.


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „SIDUS” s.c. Bogumił Janecki, Wojciech Kowalski, Piotr Płatek, Leszek Stopiński
Adres ul. Grunwaldzka 26
46-203 Kluczbork
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-60/15
Data uprawnienia 2015-08-19
Opis

Wytwarzanie w zakresie  montażu, modernizacja i i naprawa:

a) specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego, służących do przemieszczania materiałów masowych lub jednostkowych w sposób ciągły, po określonym torze lub trasie, instalowanych w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych lub stanowiących wyposażenie innych stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym dla prac przeładunkowych i innych czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi morskiej, śródlądowej, transportu kolejowego i drogowego, w tym:

-    wyładowarek wagonów,

-    wyładowarek okrętowych,

-    wywrotnic wagonów,

-    ładowarek (w tym okrętowych), ładowarko-zwałowarek,

-    zwałowarek,

-    przenośników taśmowych podwieszonych,

-    podajników,

-    przenośników,

-    wyciągów skipowych,

-    pneumatycznych urządzeń transportowych dla materiałów sypkich,

b)  specjalistycznych urządzeń transportu  bliskiego służących do przemieszczania ludzi  lub ładunków w ograniczonym zasięgu, w pionie, w poziomie lub pod kątem, w  tym:

-       żurawi kolejowych,

-    żurawi na pojazdach kolejowych,

-    żurawi pływających i pokładowych,

-    wyciągów statków,

-    dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych,

-    podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,

-    przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach,

-    podestów na pojazdach kolejowych,

-    układarek do układania torów,

-    wypornic,  żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej,

-    podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych,

c)  urządzeń transportu  bliskiego:

-  suwnic,

-  wciągników i wciągarek.

oraz wytwarzania elementów ww. urządzeń dla podtrzymania stanu technicznego.


Nazwa firmy PKS CHEŁM-SERWIS Sp. z o.o.
Adres ul. Hutnicza 3
22-100 Chełm
Nr uprawnienia TDT-M/N-58/15
Data uprawnienia 2015-08-13
Opis

do modernizacji i naprawy cystern stosowanych w ruchu drogowym, do przewozu materiałów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, z wyłączeniem modernizacji, które skutkują zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymagają oceny zgodności zgodnie  z dyrektywą 97/23/WE


Nazwa firmy PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.
Adres ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-59/15
Data uprawnienia 2015-08-12
Opis

-  modernizacja i naprawa:

- zbiorników cystern wagonowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych, w tym zbiorników cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 8 i 9 wg RID, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl.  8 wg RID, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

- zbiorników cystern wagonowych, kontenerów cystern wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych, niezaliczanych do niebezpiecznych, które są napełniane, opróżnianie lub przewożone pod  ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,

-  urządzeń transportu ciągłego i bliskiego:

- wyładowarek wagonów,

- przenośników taśmowych podwieszanych,

- podajników,

- przenośników,

- pneumatycznych urządzeń transportowych do materiałów masowych luzem,

- żurawi kolejowych,

- żurawi na pojazdach kolejowych,

- dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych,

- przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach,

- układarek do układania torów,

- podestów na pojazdach kolejowych,

- podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych.

 - wytwarzanie elementów urządzeń transportu ciągłego i bliskiego,

w miejscu wykonywania działalności:

Zakład Napraw Taboru w Krakowie

ul. Półłanki 1

30-858 Kraków


Nazwa firmy KRÓLMET Sp. z o.o.
Adres ul. Paderewskiego 120
42-400 Zawiercie
Nr uprawnienia TDT-W-56/15
Data uprawnienia 2015-07-24
Opis

wytwarzanie odlewów elementów stosowanych w kolejach linowych i wyciągach  narciarskich

w miejscu wykonywania działalności:

ODLEWNIA PRECYZYJNA

ul. Żelazna 63

42-431 Zawiercie 


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Lucyna Hadaś, Antoni Hadaś Spółka Jawna
Adres ul. Józefa Bema 162
63-400 Ostrów Wielkopolski
Nr uprawnienia TDT- W/M/N-55/15
Data uprawnienia 2015-07-22
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją znak: TDT.T16-5900-8434/16 z dnia 4 kwietnia 2016r.
Opis

-  do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

- cystern do transportu towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADR, z wyłączeniem cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- zbiorników do transportu towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADN, z wyłączeniem zbiorników  do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8 wg ADN oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- cystern drogowych do transportu odpadów towarów niebezpiecznych, napełnianych podciśnieniowo wg ADR,

- dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) wg ADR,

- zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,

-  do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

-  do modernizacji i naprawy cystern do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

-   do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych. 


Nazwa firmy DB Schenker Rail Polska S.A.
Adres ul. Wolności 337
41-800 Zabrze
Nr uprawnienia TDT-M/N-52/15
Data uprawnienia 2015-07-14
Opis

1. do o modernizacji i naprawy:

-   zbiorników cystern kolejowych i drogowych, kontenerów-cystern  wraz z wyposażeniem obsługowym  do przewozu towarów niebezpiecznych kl.: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR/RID,  z wyłączeniem zbiorników oznakowanych znakiem π wg dyrektywy 2010/35/UE przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 oraz niektórych  towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1, 8,

-   zbiorników cystern do przewozu materiałów nie zaliczonych jako  niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone,

-   urządzeń służących do przemieszczania ładunków w ograniczonym zasięgu, podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu: wciągarki i wciągniki, suwnice,  żurawie, dźwigniki, przeciągarki pojazdów szynowych

w miejscu wykonywania działalności:    ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn Koźle

2. do o naprawy:

-   zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl.  3 wg ADR,

-   zbiorników cystern kolejowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl.  3 i 8 wg RID

-   zbiorników, w tym cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone,

-   urządzeń służących do przemieszczania ładunków w ograniczonym zasięgu, podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 

w miejscu wykonywania działalności:    ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik


Następne >>
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny