Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Jednostka Inspekcyjna TDT Uprawnienia Uprawnienia zakładów krajowych

Uprawnienia zakładów krajowych

Nazwa firmy ZPS Sp. z o.o.
Adres ul. Górczewska 228D lok. U2
01-460  Warszawa
Nr uprawnienia TDT-M/N-55/16
Data uprawnienia 2025-07-20
Opis

do modernizacji i naprawy:

- urządzeń transportu bliskiego służących do przemieszczania ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu, w pionie, w poziomie lub pod kątem, w tym: wciągarek
i  wciągników, suwnic, żurawi, żurawi na pojazdach kolejowych, podestów na pojazdach kolejowych, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej,

-wagonów cystern przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 6.1 i 8 wg RID,

- wagonów cystern do przewozu materiałów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i po­jemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

do naprawy:

- wagonów cystern przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg RID, które nie są oznaczone znakiem π,

w miejscu wykonywania działalności:

ZPS Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Stargardzie

ul. Pierwszej Brygady 35

73-110   Stargard Szczeciński


Nazwa firmy PKS CHEŁM-SERWIS Sp. z o.o.
Adres ul. Hutnicza 3
22-100 Chełm
Nr uprawnienia TDT-M/N-52/19
Data uprawnienia 2019-09-02
Opis

do modernizacji i naprawy cystern stosowanych w ruchu drogowym, do przewozu materiałów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, z wyłączeniem modernizacji, które skutkują zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymagają oceny zgodności zgodnie  z dyrektywą 2014/68/UE


Nazwa firmy ELDA Sp. z o.o.
Adres ul. Jasna 1
13-100 Nidzica
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-54/19
Data uprawnienia 2019-09-02
Opis

1. do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy zbiorników do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR,
z wyłączeniem zbiorników do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych 
kl. 6.1 i 8 wg ADR, które podlegają oznakowaniu znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

 

2. do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy elastycznych przewodów stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania tych zbiorników,

 

3.  do modernizacji i naprawy zbiorników do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara.

 


Nazwa firmy DB Cargo Spedkol Sp. z o.o.
Adres ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn Koźle
Nr uprawnienia TDT-N-50/19
Data uprawnienia 2019-08-29
Opis

do naprawy

- stalowych zbiorników cystern drogowych i wagonów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR/RID, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1, 8 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- stalowych zbiorników cystern do przewozu materiałów nie będących niebezpiecznymi, które są napełniane, przewożone lub rozładowywane pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara.


Nazwa firmy „NAFTOSERWIS” Sp. z o.o.
Adres ul. Finlandzka 10
03-903 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-51/19
Data uprawnienia 2019-08-29
Zmiana uprawnienia decyzja ważna do dnia 09.04.2020 r.
Opis

do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

 

 

w miejscach wykonywania działalności przez :

 

 

1. Zespół Serwisowy – Centrum

ul. Naftowa 1

95-040 Koluszki

 

2. Zespół Serwisowy - Północ

ul. Przemysłowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

 

3. Zespół Serwisowy - Południe

ul. Sienkiewicza 12

42-283 Boronów

 

4. Zespół Serwisowy – Wschód

21-540 Małaszewicze

 

5. Zespół Serwisowy – Zachód

62-093 Rejowiec Poznański

 


Nazwa firmy Artur Palmowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „BET-POMPA” Artur Palmowski
Adres Złotopolice 52B
09-142 Załuski
Nr uprawnienia TDT-M/N-42/19
Data uprawnienia 2019-08-27
Opis

do modernizacji i naprawy:

  -  urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych,

 -  hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania płynnego betonu pod ciśnieniem, zamontowanych na pojazdach drogowych,

-   cystern drogowych do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane lub opróżniane, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar × dm3, a nadciśnienie jest większe niż 0,5 bara.

 


 


Nazwa firmy POMBET Ł. Dutkowski, J. Piszczek Spółka Jawna
Adres Masłomiąca, ul. Długa 57
32-091 Michałowice
Nr uprawnienia TDT-N-48/19
Data uprawnienia 2019-08-22
Opis

do naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych


Nazwa firmy SAVI TECHNOLOGIE Sp. z o.o. Sp. k.
Adres ul. Wolności 20, Psary
51-180 Wroclaw
Nr uprawnienia TDT-N-45/19
Data uprawnienia 2019-08-01
Opis

Uprawnienie do naprawy:

a) zbiorników (butli) będących wyposażeniem aparatów oddechowych,

b) zbiorników wchodzących w skład gaśnic przenośnych i przewoźnych,

- na czynnik gaśniczy,

- na czynnik pędny,

c) innych zbiorników stanowiących wyposażenie urządzeń specjalnych lub będących urządzeniami specjalnymi, które nie są przedmiotami lub naczyniami ciśnieniowymi w rozumieniu umowy ADR.


Nazwa firmy UNITOR Stosik Sp. z o.o.
Adres Cieślin 15
88-100  Inowrocław
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-44/19
Data uprawnienia 2019-07-30
Opis

do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, przeciągarek pojazdów szynowych


Nazwa firmy ARGIS Sp. z o.o.
Adres ul. Tartaczna 7/9
26-600 Radom
Nr uprawnienia TDT-W-43/19
Data uprawnienia 2019-07-26
Opis

do wytwarzania uszczelnień gumowych w tym stosowanych w kolejowych pojazdach szynowych oraz cysternach wykorzystywanych w ruchu kolejowym.

 


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne POMOT Sp. z o. o.
Adres ul. Słowiańska 2
74-500 Chojna
Nr uprawnienia TDT-W-38/19
Data uprawnienia 2019-07-09
Opis

do wytwarzania:

- zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3 i 9 wg ADR,

- zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych kl. 3 i 9 wg ADR,

- zbiorników ciśnieniowych stosowanych w ruchu drogowym, wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar.


Nazwa firmy SINKOS Sp. z o.o.
Adres ul. Piotra i Pawła 45d
72-015 Police
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-39/19
Data uprawnienia 2019-07-09
Opis

- do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

- zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania  materiałów ciekłych zapalnych,

- zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania  materiałów trujących lub żrących,

- rurociągów przesyłowych do gazów i cieczy,

- urządzeń  do napełniania i opróżniania zbiorników  transportowych:

- portowych ramion przeładunkowych,

- instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania, w tym ramion przeładunkowych dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych,

- instalacji i urządzeń, w tym ramion do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara zbiorników transportowych dla towarów niebędących towarami niebezpiecznymi,

 

- do modernizacji, naprawy:

- stałych i przenośnych zbiorników ciśnieniowych i elementów ciśnieniowych,

- rurociągów technologicznych do gazów i cieczy,

- rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem

 

 

 


Nazwa firmy Marcin Gryglas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: SILOPET – GRYGLAS Marcin Gryglas
Adres ul. Nadwiślańska 36
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-35/19
Data uprawnienia 2019-06-17
Opis

Nazwa firmy Marcin Gryglas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: SILOPET – GRYGLAS Marcin Gryglas
Adres ul. Nadwiślańska 36
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-35/19
Data uprawnienia 2019-06-17
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:

  -  cystern do przewozu materiałów sypkich nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,

 -  urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych,

 -  hydroakumulatorów stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych,

 -  zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych ciśnieniem,

 w miejscu wykonywania działalności:

ul. Wiosenna 23a

05-152 Cybulice Małe


Nazwa firmy APATOR ELKOMTECH S.A.
Adres ul. Wołowa 2c
93-569  Łódź
Nr uprawnienia TDT-M/N-33/19
Data uprawnienia 2019-06-14
Opis

do modernizacji i naprawy części elektrycznej urządzeń transportu ciągłego i bliskiego podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu,

w miejscu wykonywania działalności:

   ul. Polna 148

    87-100 Toruń


Nazwa firmy Grzegorz Łużny, Zakład Elektromechaniczny, Naprawa Lokomotyw Spalinowych
Adres Al. Niepodległości 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
Nr uprawnienia TDT-N-24/19
Data uprawnienia 2019-04-18
Opis

do naprawy zaworów bezpieczeństwa wchodzących w szczególności w skład instalacji układów pneumatycznych pojazdów szynowych i drogowych z wyłączeniem zaworów podlegających przepisom dyrektywy 2014/68/UE.


Nazwa firmy Stanisław Dropik Zakład Usługowo – Handlowy ELWIKO
Adres ul. Andrzeja Antosiewicza 1
71-642 Szczecin
Nr uprawnienia TDT-M/N-23/19
Data uprawnienia 2019-04-17
Opis

do modernizacji i naprawy

- urządzeń transportu ciągłego: wyładowarek wagonów, wyładowarek okrętowych, wywrotnic wagonów, ładowarek w tym okrętowych, zwałowarek, przenośników taśmowych podwieszanych, podajników, przenośników, wyciągów skipowych, pneumatycznych urządzeń transportowych dla materiałów masowych luzem,

 

- urządzeń transportu bliskiego: wciągarek i wciągników, suwnic, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, żurawi stacjonarnych, żurawi samojezdnych, żurawi szynowych, żurawi na pojazdach kolejowych, żurawi kolejowych, żurawi pływających i pokładowych, wyciągów statków, dźwigników, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, podestów na pojazdach kolejowych, układarek do układania torów, wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych, dźwigów osobowych, dźwigów towarowych, dźwigów towarowych małych, schodów i chodników ruchomych, wózków jezdniowych.

 


Nazwa firmy „LOTOS SERWIS” Spółka z o.o.
Adres ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-4/19
Data uprawnienia 2019-01-18
Opis

1. wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:

- urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

2. modernizacji i naprawy:

- przeciągarek wagonów,

3. naprawy:

- zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 4.1 wg ADR, wraz z wyposażeniem eksploatacyjnym, z wyłączeniem zbiorników i wyposażenia eksploatacyjnego zbiorników do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które są oznakowane znakiem π wg dyrektywy 2010/35/UE,

- zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem eksploatacyjnym do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone,

- dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL),

4. wytwarzania, modernizacji i naprawy:

     - rurociągów przesyłowych i technologicznych do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN25, przeznaczonych do:

           a)  gazów sprężonych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod nadciśnieniem, par oraz tych cieczy, dla których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest wyższe niż 0,5 bara,

           b)  cieczy, których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest niższe niż 0,5 bara i iloczyn nadciśnienia dopuszczalnego cieczy i średnicy nominalnej rurociągu DN jest większy niż 2 000 barów,

- zbiorniki bezciśnieniowe i zbiorniki o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz do magazynowania materiałów ciekłych zapalanych, których prężność pary w temperaturze 50⁰C nie jest większa niż 3 bary, a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 61⁰C, z wyjątkiem zbiorników w instalacjach zasilania silników spalinowych pojazdów i zbiorników o pojemności nie większej niż 1 000 dm3. 


Nazwa firmy Stanisław Mysiak prowadzący działalność gospodarczą jako: Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Mysiak
Adres ul. Macieja Rataja 5
20-270 Lublin
Nr uprawnienia TDT-M/N-1/19
Data uprawnienia 2019-01-03
Opis

modernizacja i naprawa:

-  cystern do przewozu materiałów sypkich nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara

 - urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych i wytwarzania elementów tych urządzeń,

- hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania płynnego betonu pod ciśnieniem, zamontowanych na pojazdach drogowych

 

 


Nazwa firmy Biuro Handlowe RUDA Sp. z o.o. Sp. K.
Adres ul. Zegadłowicza 10
40-555 Katowice
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-139/18
Data uprawnienia 2018-12-20
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

- cystern drogowych wraz z osprzętem i wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych klas 5.1 wg ADR z wyłączeniem niektórych towarów klas 5.1 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- ruchomych jednostek do wytwarzania materiałów wybuchowych (MEMU) 

w miejscu prowadzenia działalności: Oddział Produkcyjno-Remontowy, ul. Strefowa 8, 59-101 Polkowice


Nazwa firmy ZAKLAD MECHANIKI SPECJALISTYCZNEJ ANDRZEJ MUCHA
Adres Wola Rebkowska ul. Przemyslowa 54/7
08-400 Garwolin
Nr uprawnienia TDT-M/N-138/18
Data uprawnienia 2018-12-19
Zmiana uprawnienia Decyzja ważna do dnia 12.05.2019 r.
Opis

do naprawy i modernizacji - zbiorników cystern drogowych wraz z wyposazeniem obslugowym do przewozu towarów niebezpiecznych klas: 3; 4.1; 5.1; 5.2; 6.1; 8 i 9 wg ADR, - zbiorników cystern drogowych wraz z wyposazeniem obslugowym przeznaczonych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klas: 3 i 6.2 wg ADR napelnianych podciśnieniowo, - zbiorników, w tym cystern do przewozu materialów niezaliczonych jako niebezpieczne wraz z wyposazeniem obslugowym, które są pod ciśnieniem napelniane, oprózniane lub przewozone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest wiekszy niz 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyzsze niz 0,5 bara, - przewodów elastycznych do rozladunku i zaladunku w/w zbiorników.


Nazwa firmy ZYGSZYM Sp. z o. o.
Adres Gnojnik 528
32-864 Gnojnik
Nr uprawnienia TDT-M/N-137/18
Data uprawnienia 2018-12-18
Opis

 

do modernizacji i naprawy:

- cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 oraz 9 wg ADR, z wyłączeniem cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych klasy 5.1, 6.1 i 8 oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

 

- cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3,
a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar,

 

- urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych.

 


Nazwa firmy Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Adres Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-136/18
Data uprawnienia 2018-12-12
Zmiana uprawnienia Zmieniono decyzją nr TDT.T22-5900-933/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. w zakresie WPQR
Opis

uprawnienie:

1.do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

2.do modernizacji i napraw przeciągarek wagonów i wywrotnic wagonów.


Nazwa firmy BC-LDS Sp. z o.o.
Adres ul. Antoniego Hedy ps. Szary 23
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-135/18
Data uprawnienia 2018-12-10
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

-    cystern drogowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy: 3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych klas: 5.1, 6.1 i 8, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

do modernizacji i naprawy:

-    cystern drogowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-    cystern drogowych do przewozu materiałów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem opróżniane, napełniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i objętości jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie wyższe niż 0,5 bara.


Nazwa firmy ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.
Adres ul. Wrocławska 58
45-701 Opole
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-133/18
Data uprawnienia 2018-12-04
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy 

urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

w miejscu prowadzenia działalności:

Oddział Płock

ul. W. Zglenickiego 42

09-411 Płock


Nazwa firmy Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A.
Adres ul. S. Dubois 16
44-100 Gliwice
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-129/18
Data uprawnienia 2018-11-29
Opis

do wytwarzania, w tym wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz wytwarzania ich elementów dla podtrzymania stanu technicznego

w miejscu prowadzenia działalności:

Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A.

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych i Rurociągów

ul. Dąbrowa Leśna 6

47-223 Kędzierzyn-Koźle


Nazwa firmy „LENA Wilków” Sp. z o.o.
Adres ul. Fabryczna 21, Nowy Kościół
59-540 Świerzawa
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-130/18
Data uprawnienia 2018-11-29
Opis

1. do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy oraz wytwarzania elementów:

- ruchomych jednostek do wytwarzania materiałów wybuchowych (MEMU) wraz
z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do wytwarzania materiałów wybuchowych i przewozu towarów niebezpiecznych,

-  dużych pojemników do przewozu luzem materiałów niebezpiecznych (DPPL) wraz
z wyposażeniem obsługowym, zgodnie z ADR/RID, wykonanych ze stali, przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych,

-   kontenerów do przewozu luzem przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych z wyposażeniem obsługowym,

-  zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym, przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klas: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9
z wyłączeniem cystern oznaczonych znakiem „π” zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-   kontenerów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych wraz z wyposażeniem obsługowym wg ADR/RID/ADN z wyłączeniem kontenerów cystern do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych klasy 6.1 i 8 oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-   zaworów wentylacyjnych.

 

2.    do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy oraz wytwarzania elementów:

   -  urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych.

 


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WAR-NO” Sp. z o.o.
Adres ul. Ciepłownicza 26
31-587 Kraków
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-125/18
Data uprawnienia 2018-11-22
Opis

do modernizacji i naprawy urządzeń oraz wytwarzania elementów: wywrotnic wagonów, ładowarek, zwałowarek, przenośników


Nazwa firmy JFC Polska sp. z o.o.
Adres ul. Białostocka 1, Karpin
05-252 Dąbrówka
Nr uprawnienia TDT-W/N-124/18
Data uprawnienia 2018-11-22
Opis

do wytwarzania i naprawy dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) towarów niebezpiecznych ciekłych zapalnych, wykonanych z tworzyw sztucznych


Nazwa firmy SERWIS-GAZ Sp. z o.o.
Adres ul. Kościuszki 1 m 7
05-840 BRWINÓW
Nr uprawnienia TDT-M/N-121/18
Data uprawnienia 2018-11-14
Opis

do modernizacji i naprawy cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do transportu towarów niebezpiecznych kl. 2 oraz kl. 3 wg ADR,  z wyłączeniem cystern kl. 2, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE;

w miejscu prowadzenia działalności:

 ul. Wspólna 2

05-600 Mirowice


Nazwa firmy Zdzisław Sztokfisz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Sztokfisz Zdzisław Zakład Produkcji Wyciągów Narciarskich
Adres ul. Kościuszki 173a
34-530 Bukowina Tatrzanska
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-115/18
Data uprawnienia 2018-11-02
Opis

wytwarzanie w zakresie  montażu, modernizacji i  i naprawy  kolei linowych i wyciągów narciarskich , w tym wodnych, wyciągów pojazdów dla zjeżdżalni grawitacyjnych z z\infrastrukturą toru zjazdowego, przenośników o ruchu ciągłym do przemieszczania osób oraz wytwarzanie ich elementów dla do wytwarzania elementów ww urządzeń w celu podtrzymania stanu technicznego


Nazwa firmy WICHARY TECHNOLOGIES Sp. z o.o.
Adres ul. Centralna 6
42-625 Pyrzowice
Nr uprawnienia TDT- M/N-116/18
Data uprawnienia 2018-10-29
Opis

do modernizacji i naprawy przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach oraz wytwarzania ich elementów

 

 


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Budowlanych SERWIS UTRZYMANIA RUCHU Sp. z o.o.
Adres ul. Naftowa 43, Garki
63-430 Odolanów
Nr uprawnienia Nr TDT-M/N-113/18
Data uprawnienia 2018-10-08
Opis

do modernizacji i naprawy:

- urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 


Nazwa firmy PALMARK Marek Płończak Sp. k.
Adres ul. Fabryczna 2A
62-010 Pobiedziska
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-112/18
Data uprawnienia 2018-10-04
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją nr TDT.T22-5900-18791/19 z dnia 23.08.2019 r. w zakresie certyfikatu ISO
Opis

1.  do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:

-  zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR oraz cystern drogowych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych napełnianych podciśnieniowo, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

-  instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

2.  do modernizacji i naprawy:

-  zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

-  urządzeń transportu bliskiego: podestów ruchomych, schodów i chodników ruchomych, dźwigów budowlanych, dźwigów teatralnych, suwnic, układnic magazynowych, wciągników, wciągarek, wyciągów towarowych, dźwignic linotorowych, urządzeń do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych, przeciągarek pojazdów szynowych, wyciągów statków, układarek do układania torów, wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszenia i regulacji sieci trakcyjnej, pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, żurawi: stałych, samojezdnych, przewoźnych i przenośnych, żurawi kolejowych i na podwoziach kolejowych, dźwigników, wózków podnośnikowych jezdniowych, podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych,

-  zbiorników cystern drogowych do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone,

-  urządzeń technicznych służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz wytwarzania ich elementów do podtrzymania stanu technicznego,

-  urządzeń do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,

3.  do naprawy metalowych dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL)


Nazwa firmy TAKO- SERWIS STACJI PALIW Sp. z o.o.
Adres ul. Stefana Żeromskiego 110 B/2
42-603 Tarnowskie Góry
Nr uprawnienia TDT-M/N-111/18
Data uprawnienia 2018-09-28
Opis

do modernizacji i naprawy:

- zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania  materiałów ciekłych zapalnych,

-  zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania  materiałów trujących lub żrących.

 


Nazwa firmy Wojciech Kardasa TRANSPORT I SPEDYCJA WO-KAR
Adres ul. Beliny Prazmowskiego 21/1
31-514 Kraków
Nr uprawnienia TDT-N-110/18
Data uprawnienia 2018-09-27
Opis

do naprawy:

- cystern drogowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3, 8 i 9 wg ADR wraz z wyposażeniem obsługowym, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 8 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara.

w miejscu wykonywania działalności: ul. Mysliwska 55, 30-718 Kraków


Nazwa firmy Truck-Service” Musiał, Bizak Sp. J.
Adres ul. Mikołajczyka 86
41-204 Sosnowiec
Nr uprawnienia TDT-N-109/18
Data uprawnienia 2018-09-24
Opis

do naprawy zbiorników cystern do przewozu materiałów sypkich i granulowanych nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa


Nazwa firmy M&MR Trading Polska Sp. z o.o.
Adres ul. Hutnicza 25 DE
81-061 Gdynia
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-105/18
Data uprawnienia 2018-09-17
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:

- urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

- przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń do ich napełniania i opróżniania.


Nazwa firmy Wagony Świdnica Sp. z o.o.
Adres ul. Strzelińska 35
58-100 Świdnica
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-103/18
Data uprawnienia 2018-09-13
Opis

do wykonywania  następujących czynności:

-       wytwarzanie zbiorników do transportu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8 oraz 9 wg RID wraz z wyposażeniem, z wyłączeniem zbiorników do transportu niektórych towarów niebezpiecznych klas 6.1 i 8 oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-       modernizacja i naprawa zbiorników transportowych do towarów niebezpiecznych klas 2, 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8 oraz 9 wg RID wraz z wyposażeniem, z wyłączeniem zbiorników do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych klasy 6.1 i 8 oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-       modernizacja i naprawa zbiorników do transportu materiałów nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa wraz z wyposażeniem,

-    naprawa zbiorników ciśnieniowych sprężonego powietrza do układów hamulcowych i sterownia w taborze kolejowym oraz elementów armatury,

-     modernizacja i naprawa urządzeń dźwignicowych podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Sikorskiego 15

55-200 Oława


Nazwa firmy Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o.
Adres ul. E. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
Nr uprawnienia TDT-N-101/18
Data uprawnienia 2018-09-05
Opis

do naprawy:

-  zbiorników cystern kolejowych i drogowych przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 6, 8 i 9 wg RID i ADR z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych klasy 2, 6.1 i 8, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-   zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym, trwale połączonych
z podwoziem kolejowym, napełniane lub opróżniane ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara, do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych) stosowanych w ruchu kolejowym do przewozu towarów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych,

w miejscu wykonywania działalności:

Oddział w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Mostowa 30F

47-223 Kędzierzyn-Koźle

 


Nazwa firmy LAG Service Polska Sp. z o.o.
Adres ul. Rabowicka 9A
62-020 Jasin
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-97/18
Data uprawnienia 2018-08-22
Opis

-   do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych  do przewozu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR
i zbiorników cystern drogowych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych napełnianych podciśnieniowo wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych klas 5.1, 6.1 i 8, które są oznakowane znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

-   do modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

‑   do naprawy zbiorników cystern do przewozu towarów niezaliczonych do niebezpiecznych, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i objętości jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie wyższe niż 0,5 bara.


Nazwa firmy PUMECH Sp. z o.o.
Adres ul. Siemianowicka 98
41-902 Bytom
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-92/18
Data uprawnienia 2018-08-08
Opis

wytwarzanie, modernizacja i naprawa kontenerów do przewozu luzem towarów niebezpiecznych,  dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL)

 

 


Nazwa firmy TUBES INTERNATIONAL Sp. z o.o.
Adres ul. Bystra 15A
61-366 Poznań
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-93/18
Data uprawnienia 2018-07-27
Opis

 wytwarzanie, modernizacja i naprawa:

-  urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym ramion przeładunkowych,

-  przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych  oraz urządzeń do ich napełniania i opróżniania 

 


Nazwa firmy REMEX Sp. z o.o.
Adres ul. Bitwy Białostockiej 6/1
15-103 Białystok
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-91/18
Data uprawnienia 2018-07-20
Opis

1. do wytwarzania, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz wytwarzania ich elementów,

2. do modernizacji i naprawy:

-  urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na    pojazdach drogowych,

-  stałych zbiorników ciśnieniowych oraz kotłów cieczowych i parowych,

 

3. do modernizacji i naprawy:

a) zbiorników transportowych do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 3 i 9 wg ADR wraz z wyposażeniem obsługowym,

b) cystern ciśnieniowych – zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączonych z podwoziem:

  - napełnianych podciśnieniowo i opróżnianych pod ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara, do przewozu odpadów przewożonych w celu ich utylizacji, składowania lub zniszczenia,

  - napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich i granulowanych), mieszanek paszowych,

  - napełnianych materiałami płynnymi i przewożącymi te materiały pod ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara.

 


Nazwa firmy Gawlas Wojciech prowadzący działalność gospodarczą jako: Nowoczesne Technologie Przemysłowe - Gawlas Wojciech
Adres ul. Wiejska 104
44-293 Gaszowice
Nr uprawnienia TDT-M/N-89/18
Data uprawnienia 2018-07-18
Opis

do modernizacji i naprawy:

suwnic, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi przewoźnych, wciągników, wyciągarek, dźwigników i podestów ruchomych


Nazwa firmy LETANDO Sp. z o.o.
Adres Hola 8
21-500 Biała Podlaska
Nr uprawnienia TDT-M/N-87/18
Data uprawnienia 2018-07-13
Opis

do wykonywania:

-   modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych,

-    naprawy hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania płynnego betonu pod ciśnieniem zamontowanych na pojazdach drogowych,

 w miejscu wykonywania działalności:

ul. Sidorska 117D, 21-500 Biała Podlaska


Nazwa firmy COMETTO Z. Ciszewski i W. Ciszewski Sp. J.
Adres Wolice 20/2
88-190 Barcin
Nr uprawnienia TDT-M/N-86/18
Data uprawnienia 2018-07-12
Opis

do modernizacji i naprawy:

a) zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klas: 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 6.1; 8 i 9 wg ADR
z wyłączeniem cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych klas: 5.1; 6.1 i 8, oznaczonych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

b) zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klas: 3 i 6.2 wg ADR napełnianych podciśnieniowo,

c) DPPL metalowych wraz z wyposażeniem i osprzętem eksploatacyjnym do przewozu towarów niebezpiecznych,

d) cystern ciśnieniowych – zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym
i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączonych z podwoziem drogowym, stanowiących nieodłączną część ram lub umożliwiających transport multimodalny:

- napełnianych podciśnieniowo i opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, do przewozu odpadów, w tym materiałów, roztworów, mieszanin, które nie są przewidziane do bezpośredniego zastosowania i są przewożone w celu ich utylizacji, składowania lub zniszczenia przez spalanie lub inny sposób,

- napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych,

- napełnianych materiałami płynnymi i przewożących te materiały pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,

- odejmowalnych (zbiorniki kontenerowe) napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3.


Nazwa firmy Mirosław Marzoll prowadzący działalność gospodarczą jako: Transport Towarowy Eksport-Import „MARZOLL” Mirosław Marzoll
Adres ul. Henryka Sienkiewicza 4
43-400 Cieszyn
Nr uprawnienia TDT-M/N-81/18
Data uprawnienia 2018-07-11
Opis

do modernizacji i naprawy:

- zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem, przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych klasy 5.1, 6.1 i 8 wg ADR, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- zbiorników cystern drogowych wraz z osprzętem do przewozu materiałów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone.

w miejscu wykonywania działalności:

ul.  Pawła Stalmacha 2b

43-417 Kaczyce


Nazwa firmy Katarzyna Wachnik, FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "COMPLEX" KATARZYNA WACHNIK
Adres Majnusza 1
41-800 Zabrze
Nr uprawnienia TDT-N-80/18
Data uprawnienia 2018-07-09
Opis

do naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych.


Nazwa firmy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Adres ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-N-79/18
Data uprawnienia 2018-07-02
Opis

do naprawy

wyciągów statków usytuowanych na Kanale Elbląskim, podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

w miejscu wykonywania działalności:

Zarząd Zlewni z siedzibą w Elblągu

ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg

Zespół Wsparcia Technicznego

ul. Warszawska 129, 82-300 Elbląg


Następne >>
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny