Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Jednostka Inspekcyjna TDT Uprawnienia Uprawnienia zakładów krajowych

Uprawnienia zakładów krajowych

Nazwa firmy Firma Usługowo-Techniczna "WAPO-TECH" s.c. Włodzimierz Pokorski, Wojciech Wachol
Adres ul. Łąkowa 4, Bulkowo-Kolonia
09-454 Bulkowo
Nr uprawnienia TDT-W-66/15
Data uprawnienia 2028-08-20
Opis

wytwarzanie elementów wyciągów nart wodnych


Nazwa firmy ZPS Sp. z o.o.
Adres ul. Górczewska 228D lok. U2
01-460  Warszawa
Nr uprawnienia TDT-M/N-55/16
Data uprawnienia 2025-07-20
Opis

do modernizacji i naprawy:

- urządzeń transportu bliskiego służących do przemieszczania ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu, w pionie, w poziomie lub pod kątem, w tym: wciągarek
i  wciągników, suwnic, żurawi, żurawi na pojazdach kolejowych, podestów na pojazdach kolejowych, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej,

-wagonów cystern przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 6.1 i 8 wg RID,

- wagonów cystern do przewozu materiałów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i po­jemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

do naprawy:

- wagonów cystern przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg RID, które nie są oznaczone znakiem π,

w miejscu wykonywania działalności:

ZPS Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Stargardzie

ul. Pierwszej Brygady 35

73-110   Stargard Szczeciński


Nazwa firmy Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
Adres ul. Kuźnicka 1
72-010 Police
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-25/17
Data uprawnienia 2017-03-23
Opis

1. do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

-  zbiorników transportowych, w tym zbiorników cystern drogowych i kolejowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 6.1 i 8 wg ADR/RID, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych klasy 6.1 i 8, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

-    urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych:

-  portowych ramion przeładunkowych,

-  instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania, w tym ramion przeładunkowych dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych,

- instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania opakowań do gazów sprężonych, pojazdów baterii, cystern, cystern przenośnych, wieloelementowych kontenerów do gazu,

-  instalacji  i urządzeń, w tym ramion przeładunkowych, do napełniania i opróżniania  pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zbiorników transportowych dla towarów niebędących towarami niebezpiecznymi,

-    rurociągów parowych, rurociągów przesyłowych i technologicznych do gazów i cieczy  przeznaczonych dla portowych baz przeładunkowych,

 -   zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących i żrących,

 -  zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zaplanych,

 -   zbiorników magazynowych LNG znajdujących się na obszarze kolejowym, na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej.

2.  do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:

-    urządzeń portowych baz przeładunkowych i specjalistycznych maszyn służących do przemieszczania ładunków w ograniczonym zasięgu  podlegających  Transportowemu  Dozorowi Technicznemu,

3.  do naprawy:

-    wyposażenia obsługowego zbiorników transportowych.


Nazwa firmy WAKRO Sp. z o.o.
Adres ul. Zdzieszowicka 51, Krępna
47-330 Zdzieszowice
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-22/17
Data uprawnienia 2017-03-15
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:

- elastycznych przewodów przeładunkowych do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz statków żeglugi morskiej i śródlądowej,

- elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń i instalacji do ich napełniania i opróżniania.


Nazwa firmy Bartholet Koleje Linowe Sp. z o. o.
Adres Wola Dalsza 369
37-100 Łańcut
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-20/17
Data uprawnienia 2017-03-08
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów urządzeń transportu linowego w tym kolei linowych, kolei linowo-terenowych, wyciągów narciarskich, przenośników transportu ludzi, zjeżdżalni grawitacyjnych oraz wytwarzania ich elementów dla podtrzymania stanu technicznego i elementów towarzyszących, takich jak taśmy rozbiegowe.


Nazwa firmy Śląskie Zaplecze Remontowe Sp. z o.o.
Adres Dworcowa 2
42-675 Przezchlebie
Nr uprawnienia TDT-M/N-21/17
Data uprawnienia 2017-03-08
Opis

do modernizacji i naprawy zbiorników ciśnieniowych do transportu materiałów sypkich nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa, zainstalowanych na wagonach kolejowych wraz z ich wyposażeniem


Nazwa firmy ENERGOP Sp. z o.o.
Adres ul. Inżynierska 32
96-502 Sochaczew
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-19/17
Data uprawnienia 2017-02-27
Opis

do wytwarzania

-          zbiorników bezciśnieniowych, niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących i ciekłych zapalnych,

-          rurociągów technologicznych stanowiących wyposażenie zbiorników magazynowych LNG

do wytwarzania, modernizacji i naprawy

-          rurociągów technologicznych i przesyłowych do materiałów trujących lub żrących i ciekłych zapalnych

do modernizacji i naprawy

-          zbiorników ciśnieniowych, bezciśnieniowych do magazynowania materiałów trujących lub żrących i ciekłych zapalnych,


Nazwa firmy PAWTRANS Holding Sp. z o. o.
Adres ul. Czereśniowa 98/334
02-456 Warszawa
Nr uprawnienia DECYZJA NR TDT-M/N-18/17
Data uprawnienia 2017-02-16
Opis

1. do modernizacji i naprawy:

-   zbiorników transportowych (cysterny, silosy, kontenery drogowe) do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR z wyłączeniem zbiorników posiadających wewnętrze powłoki ochronne,

-   zbiorników transportowych (cysterny, silosy, kontenery drogowe) wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym do przewozu materiałów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem opróżniane, napełniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar
x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

2. do naprawy:

-   przewodów elastycznych stanowiących stałe wyposażenie zbiorników transportowych służących do przeładunku: materiałów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 8
i 9 wg ADR oraz materiałów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem opróżniane, napełniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia
i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

 w miejscu wykonywania działalności:

ul. Kraczewicka 198

24-320 Poniatowa


Nazwa firmy UNO-TECH s.c. K. Hetmańczyk – J. Adamski
Adres Jasin, ul. Wrzesińska 85
62-020 Swarzędz
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-13/17
Data uprawnienia 2017-02-03
Opis

do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:

-  urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz ich elementów,

- przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń i instalacji do ich napełniania i opróżniania 


Nazwa firmy Andrzej Fabisiak Zakład Remontowy Kotłów Centralnego Ogrzewania i Urządzeń Kotłowych
Adres ul. Sycowska 54
02-266 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-12/17
Data uprawnienia 2017-01-30
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy kotłów wodnych i parowych.


Nazwa firmy LEMAR L. M. D. T. Baranowscy Spółka Jawna
Adres ul. Boruty 11
95 -100 Zgierz
Nr uprawnienia TDT-N-9/17
Data uprawnienia 2017-01-23
Opis

do naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych


Nazwa firmy Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Uslugowe „Szumlakowski” Sp. z o.o.
Adres ul. Starobrzeska 34 L
49-305 Brzeg
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-7/17
Data uprawnienia 2017-01-19
Zmiana uprawnienia
Opis

uprawnienie do wytwarzania, modernizacji i naprawy - zbiorników cystern drogowych wraz z wyposazeniem obslugowym przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klas: 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 8 i 9 wg ADR, - zbiorników cystern drogowych wraz z wyposazeniem obslugowym przeznaczonych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klas: 3 i 6.2 wg ADR napelnianych podciśnieniowo oraz do modernizacji i naprawy: - zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem "PI", - zbiorników, w tym cystern do przewozu materialów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napelniane, oprózniane lub przewozone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest wiekszy niz 50 bar  dm3, a nadciśnienie jest wyzsze niz 0,5 bara.


Nazwa firmy Glibowska Pompy Spółka Jawna
Adres ul. Osiniecka 124
54 -530 Wrocław
Nr uprawnienia TDT-N-5/17
Data uprawnienia 2017-01-16
Opis

naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych

w miejscu prowadzenia działalności: ul. Jarnołtowska 15; 54-530 Wrocław


Nazwa firmy Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowe ”ROBEX” Sp. z o.o.
Adres ul. Kaszubska 28
84-300 Lębork
Nr uprawnienia TDT-W-1/17
Data uprawnienia 2017-01-02
Opis

wytwarzanie zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do magazynowania materiałów ciekłych, zapalnych


Nazwa firmy Bernard Ruczka, Aleksander Ludynia, Robert Szołtysek wykonujący działalność jako: Zakład Robót Energetycznych B. Ruczka Spółka Cywilna
Adres ul. Miodowa 2
41-706 Ruda Śląska
Nr uprawnienia TDT-M/N-115/16
Data uprawnienia 2016-12-28
Opis

- do modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z osprzętem, do transportu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 oraz 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników do transportu niektórych towarów niebezpiecznych klasy 6.1 i 8 oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE;

- do naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z osprzętem, do transportu materiałów sypkich nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Podmiejska 85

44-207 Rybnik


Nazwa firmy Systemy Transportu Bliskiego „PANDA” Sp. z o.o.
Adres ul. Glinki 144
85-861 Bydgoszcz
Nr uprawnienia TDT-M/N-112/16
Data uprawnienia 2016-12-22
Opis

do modernizacji i naprawy wciągarek i wciągników, suwnic, żurawi, układnic, dźwigników, wyciągów towarowych, podestów ruchomych, wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia, dźwigów do transportu towarów, przeciągarek pojazdów szynowych.


Nazwa firmy KRIO-SERWIS Sp. z o.o.
Adres ul. Krotoszyńska 148
63-430 Odolanów
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-114/16
Data uprawnienia 2016-12-20
Opis

modernizacja i naprawa:

- wyposażenia konstrukcyjnego i obsługowego (z wyłączeniem zbiorników) cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 wg ADR, z wyjątkiem wyposażenia konstrukcyjnego i obsługowego cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

wytwarzanie, modernizacja i naprawa:

- urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz ich elementów.

 

 


Nazwa firmy Dolnośląskie Zakłady Usługowo – Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o.o.
Adres ul. Fabryczna 10
53-609 Wrocław
Nr uprawnienia TDT-M/N-111/16
Data uprawnienia 2016-12-15
Opis

do modernizacji i naprawy urządzeń transportu bliskiego: cięgników, suwnic i żurawi stacjonarnych.


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe
Adres ul. Przemysłowa 30
88-160 Janikowo
Nr uprawnienia TDT-W/ N-110/16
Data uprawnienia 2016-12-14
Opis

- do wytwarzania w zakresie montażu, naprawy oraz wytwarzania elementów
i podzespołów kolei linowych,

- do wytwarzania w zakresie montażu i naprawy wyciągów narciarskich.


Nazwa firmy Anna Łużna Zakład Elektromechaniczny
Adres ul. Niepodległości 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
Nr uprawnienia TDT-N-109/16
Data uprawnienia 2016-12-14
Opis

do naprawy zaworów bezpieczeństwa, z wyłączeniem zaworów podlegających przepisom dyrektywy 2014/68/UE oraz naprawy zaworów odcinających i innych elementów armatury instalacji pneumatycznych lokomotyw, cystern kolejowych i drogowych.


Nazwa firmy ANDREX-DĄBROWSKI Spółka Jawna
Adres Brzeście 35
39-307 Gawłuszowice
Nr uprawnienia TDT-W/N-107/16
Data uprawnienia 2016-12-13
Opis

do wytwarzania i naprawy stalowych zaworów (kurków) kulowych i motylkowych (przepustnic) oraz elementów wyposażenia obsługowego zbiorników transportowych


Nazwa firmy Jan Zaręba Sp. z o.o.
Adres ul. Polna 11
62-095  Murowana Goślina
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-105/16
Data uprawnienia 2016-12-12
Opis

wytwarzanie poprzez montaz, modernizacja i naprawa: - zbiorników cystern drogowych wraz z wyposazeniem obslugowym do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR, - zbiorników cystern drogowych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych wg ADR napelnianych podciśnieniowo, naprawa: - zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π, - zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napelniane, oprózniane lub przewozone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest wiekszy niz 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyzsze niz 0,5 bara


Nazwa firmy Jan Zaręba Sp. z o.o.
Adres ul. Polna 11
62-095 Murowana Goślina
Nr uprawnienia TDT-M/N-106/16
Data uprawnienia 2016-12-12
Opis

do modernizacji i naprawy

urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych


Nazwa firmy REMEX Sp. z o.o.
Adres I Armii Wojska Polskiego 6/1
15-103 Białystok
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-108/16
Data uprawnienia 2016-12-09
Opis

1. do wytwarzania, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz wytwarzania ich elementów,

2. do modernizacji i naprawy:

-  urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na    pojazdach drogowych,

-  stałych zbiorników ciśnieniowych oraz kotłów cieczowych i parowych.

 


Nazwa firmy OTIS Sp. z o.o.
Adres ul. Konstruktorska 13
02-673 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-M/N-104/16
Data uprawnienia 2016-12-06
Opis

do modernizacji i naprawy dźwigów osobowych, towarowo-osobowych, schodów
i chodników ruchomych


Nazwa firmy Gliwicka Fabryka Wagonów Holding S.A.
Adres ul. Błogosławionego Czesława 13
44-100 Gliwice
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-103/16
Data uprawnienia 2016-12-05
Opis

1. do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:

- zbiorników cystern kolejowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1 i 8 wg RID,

- zbiorników cystern do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, do przewozu materiałów sypkich, które są pod ciśnieniem opróżniane, napełniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i objętości jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie wyższe niż 0,5 bara,

2. do naprawy i wytwarzania elementów:

-  zbiorników ciśnieniowych, o iloczynie nadciśnienia (PS) i pojemności (V) większym niż 50 bar × dm3 i nadciśnieniu (PS) wyższym niż 0,5 bara zamontowanych w układzie hamulcowym pojazdu kolejowego, metra i tramwaju lub w układzie sterującym elementami za- i wyładowczymi pojazdu kolejowego i metra lub w urządzeniu przeciwpożarowym pojazdu kolejowego, metra i tramwaju lub w innych układach tych pojazdów.


Nazwa firmy ADON Sp. z o.o.
Adres Rolna 14
85-845 Bydgoszcz
Nr uprawnienia TDT-M/N-102/16
Data uprawnienia 2016-12-01
Opis

1. do modernizacji i naprawy:

-       cystern kolejowych i drogowych oraz kontenerów cystern  wraz z wyposażeniem do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg
ADR/RID, z wyłączeniem cystern kolejowych i drogowych oraz kontenerów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1, 8 oznaczonych znakiem π i podlegających dyrektywie 2010/35/UE,

-    zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

-       dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) metalowych,

2. do naprawy wewnętrznych, gumowych i ebonitowych wykładzin chemoodpornych oraz wewnętrznych ochronnych powłok malarskich termo- i chemoutwardzalnych stosowanych w zbiornikach przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych wg ADR/RID.

w miejscu wykonywania działalności:

 ul. Topolowa 1

88-160 Janikowo


Nazwa firmy Zaklad Produkcyjno Naprawczy A. Skrudlik, P. Sowiński Sp. J.
Adres Kolejowa 9
38-200 Jasło
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-85/16
Data uprawnienia 2016-11-29
Opis

- zbiorników cystern wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 8 i 9 wg ADR/RID, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 8 wg ADR/RID, które są oznakowane znakiem π zgodnie
z dyrektywą 2010/35/UE,

-  zbiorników cystern wagonowych, kontenerów cystern wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych niezaliczonych do niebezpiecznych, które są napełniane, opróżniane lub przewożone pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara.

 


Nazwa firmy Tadeusz Bąk prowadzący działalność gospodarczą jako: Zaklad Produkcji i Uslug Technicznych
Adres ul. Staszica 11
83-110 Tczew
Nr uprawnienia TDT-N-100/16
Data uprawnienia 2016-11-25
Opis

Naprawa wyciągów statków podlegających TDT.

W miejscu wykonywania działaności:

ul. 10 Marca 18

82- 224 Lisewo Malborskie


Nazwa firmy Zakład Produkcji i Usług Technicznych „METO” Tadeusz Bąk
Adres ul. Staszica 11
83-110 Tczew
Nr uprawnienia TDT-N-100/16
Data uprawnienia 2016-11-25
Opis

do naprawy wyciągów statków podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

w miejscu prowadzenia działalności:

ul. 10 Marca 18

82-224 Lisewo Malborskie

 

 


Nazwa firmy DŹWIGAR Brogul i Stępień Spółka Jawna
Adres ul. Chodzieska 24
60-418 Poznań
Nr uprawnienia TDT-M/N-90/16
Data uprawnienia 2016-11-24
Opis

do modernizacji i naprawy:

a)  urządzeń transportu bliskiego: dźwigów osobowych, dźwigów towarowych, dźwigów towarowych małych, podestów ruchomych, suwnic, układnic magazynowych, urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych, wózków jezdniowych, wciągników i wciągarek, wyciągów towarowych, żurawi przenośnych, żurawi samojezdnych, żurawi stacjonarnych, żurawi przewoźnych oraz dźwigników,

b) specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego: żurawi kolejowych i żurawi na pojazdach kolejowych, żurawi pływających i pokładowych, wyciągów statków, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, podestów na pojazdach kolejowych, układarek do układania torów, wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej, przeciągarek pojazdów kolejowych, podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych,

w miejscu wykonywania działalności:

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229

61-485 Poznań


Nazwa firmy LAG Service Polska Sp. z o.o.
Adres ul. Rabowicka 9A
62-020 Jasin
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-98/16
Data uprawnienia 2016-11-24
Opis

-   do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych  do przewozu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR
i zbiorników cystern drogowych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych napełnianych podciśnieniowo wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych klas 5.1, 6.1 i 8, które są oznakowane znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

-   do modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

‑   do naprawy zbiorników cystern do przewozu towarów niezaliczonych do niebezpiecznych, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i objętości jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie wyższe niż 0,5 bara.


Nazwa firmy LAG Service Polska Sp. z o.o.
Adres ul. Rabowicka 9A
62-020 Jasin
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-99/16
Data uprawnienia 2016-11-24
Opis

-   do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych  do przewozu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR
i zbiorników cystern drogowych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych napełnianych podciśnieniowo wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych klas 6.1 i 8, które są oznakowane znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

-   do modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

‑   do naprawy zbiorników cystern do przewozu towarów niezaliczonych do niebezpiecznych, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i objętości jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie wyższe niż 0,5 bara,

 

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Zofii Nałkowskiej 32

41-922 Radzionków

 


Nazwa firmy TTM Sp. z o.o.
Adres Warzywna 14
62-025 Kostrzyn
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-92/16
Data uprawnienia 2016-11-23
Opis

do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:

-         urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz ich elementów,

-         przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Poznańska 34

62-006 Kobylnica

 


Nazwa firmy Zakład Transportu Kolejowego „Siarkopol” Sp. z o.o.
Adres ul. Chmielowska 18
39-400 Tarnobrzeg
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-96/16
Data uprawnienia 2016-11-21
Opis

a) wytwarzanie w zakresie montażu zbiorników cystern kolejowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 4.1 (siarka stopiona) i klasy 8 wg RID oraz wytwarzania ich elementów,

b) modernizacje i naprawy:

- zbiorników cystern kolejowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 4.1 (siarka stopiona) oraz klasy 8 wg RID, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych klasy 8 wg RID, oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- zbiorników cystern wagonowych do przewozu towarów niezaliczonych do niebezpiecznych, które są napełniane, opróżniane lub przewożone pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara.

 


Nazwa firmy EURONAFT TRZEBINIA Sp. z o.o.
Adres ul. Fabryczna 22
32-540 Trzebinia
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-91/16
Data uprawnienia 2016-11-21
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy  urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 


Nazwa firmy PROTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Adres ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 2
41-800 Zabrze
Nr uprawnienia TDT-N-87/16
Data uprawnienia 2016-11-15
Opis

do naprawy:

- zbiorników cystern kolejowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl.: 3, 8 i 9 wg RID,

- zbiorników cystern do przewozu materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne, do przewozu materiałów sypkich, które są pod ciśnieniem opróżniane, napełniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i objętości jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie wyższe niż 0,5 bara.


Nazwa firmy KTM Warsztaty Usługowo-Naprawcze L. Tomaszkiewicz, J. Mykita
Adres ul. Akacjowa 6
55-216 Domaniów
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-86/16
Data uprawnienia 2016-11-15
Opis

1. do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:

- zbiorników cystern wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl.: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8, które są oznakowane znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- zbiorników cystern wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych klas: 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR napełnianych podciśnieniowo,

-   kontenerów do przewozu luzem,

2. do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:

- kontenerów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych wg ADR/RID/ADN,
z wyłączeniem kontenerów cystern, które są oznakowane znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

3. do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:

-  zbiorników w tym cystern do przewozu towarów niezaliczonych do niebezpiecznych, które są pod ciśnieniem opróżniane, napełniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i objętości jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie wyższe niż 0,5 bara

4.  do wytwarzania elementów urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.


Nazwa firmy Kolejowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne KOLMECH Sp. z o.o.
Adres ul. Dworcowa
47-244 Dziergowice
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-84/16
Data uprawnienia 2016-10-26
Opis

1)  do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:

- żurawi kolejowych, podnośników, podestów i pomostów roboczych, wypornic, nasuwarek i korektorów sieci trakcyjnej, wciągników, wciągarek i urządzeń dźwignicowych montowanych na taborze kolejowym, dźwigników do podnoszenia taboru kolejowego, suwnic, żurawi, wciągarek, urządzeń dźwignicowych montowanych na pojazdach drogowych,

2) do modernizacji wyciągów narciarskich,

3) do naprawy zbiorników ciśnieniowych stosowanych w układach hamulcowych pojazdów szynowych.


Nazwa firmy SCHINDLER POLSKA Sp. z o.o.
Adres ul. Postępu 12a
02-676  Warszawa
Nr uprawnienia TDT-M/N-80/16
Data uprawnienia 2016-10-18
Opis

do modernizacji i naprawy dźwigów osobowych, dźwigów towarowych, małych dźwigów towarowych, schodów i chodników ruchomych


Nazwa firmy „EL-HYD” Sp. z o.o.
Adres ul. Długa 41, Borowo
83-332 Dzierżążno
Nr uprawnienia TDT-M/N-76/16
Data uprawnienia 2016-09-14
Opis

do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych, w tym hydroakumualtorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie tych urządzeń

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Nowowiejska 4, 83-330 Borkowo

 

 

 

 

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Nowowiejska 4, 83-330 Borkowo


Nazwa firmy BC-LDS Bobkiewicz, Cholewiński Spółka Jawna
Adres ul. Gulińskiego 23
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-75/16
Data uprawnienia 2016-09-14
Zmiana uprawnienia Decyzja ważna do dnia 14.09.2020 r.
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

-    cystern drogowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy: 3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych klas: 5.1, 6.1 i 8, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

do modernizacji i naprawy:

-    cystern drogowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-    cystern drogowych do przewozu materiałów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem opróżniane, napełniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i objętości jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie wyższe niż 0,5 bara.


Nazwa firmy STARTER Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Adres ul. Przemysłowa 13
35-105 Rzeszów
Nr uprawnienia TDT-N-74/16
Data uprawnienia 2016-09-12
Opis

do naprawy:

-          -cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do transportu  towarów niebezpiecznych klasy 3 oraz klasy 2 (kod 2F) wg ADR, z wyłączeniem cystern przeznaczonych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-          -do naprawy cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych niezaliczonych do niebezpiecznych napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,

-urządzeń służących do podawania płynnego betonu pod ciśnieniem, zamontowanych na pojazdach drogowych.


Nazwa firmy PROTEA Sp. z o.o.
Adres ul. Galaktyczna 30A
80-299 Gdańsk
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-71/16
Data uprawnienia 2016-08-26
Opis

do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów  wciągarek, wciągników, suwnic, żurawi, wyciągów towarowych, dźwigów, z wyłączeniem modernizacji i wytwarzania elementów wymagających oceny zgodności wg dyrektywy 2006/42/WE,

 w miejscu prowadzenia działalności

 PROTEA Sp. z o.o.

 ul. Gorzowska 18, Ligota Górna

 46-200 Kluczbork

 


Nazwa firmy Zaklad Urządzeń Przemysłowych ZAM Kęty Sp. z o.o.
Adres ul. Kościuszki 115
32-650 Kęty
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-69/16
Data uprawnienia 2016-08-24
Opis

wytwarzanie, modernizacja i naprawa dużych pojemników do przewozu luzem  towarów niebezpiecznych (DPPL) kl. 3, 4.2, 6.1 oraz 9 wg ADR/RID oraz wytwarzania ich elementów


Nazwa firmy PALMARK Marek Płończak Sp. k.
Adres ul. Fabryczna 2A
62-010 Pobiedziska
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-66/16
Data uprawnienia 2016-08-19
Opis

1.  do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:

-    zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR oraz cystern drogowych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych napełnianych podciśnieniowo, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

-    instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

2.  do modernizacji i naprawy:

-    zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

-    urządzeń transportu bliskiego: podestów ruchomych, żurawi: stałych, samojezdnych, przewoźnych i przenośnych, żurawi kolejowych i na podwoziach kolejowych, dźwigników, wózków podnośnikowych jezdniowych, podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych,

-    zbiorników cystern drogowych do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone,

-   do modernizacji i naprawy urządzeń technicznych służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz wytwarzania ich elementów do podtrzymania stanu technicznego,

-  urządzeń do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych

3. do naprawy metalowych dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL).


Nazwa firmy BLS Engineering Sp. z o.o.
Adres ul. Perkusyjna 19A/6
51-531 Wrocław
Nr uprawnienia TDT- M-65/16
Data uprawnienia 2016-08-11
Opis

do modernizacji:

-    specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego, służących do przemieszczania materiałów masowych lub jednostkowych w sposób ciągły, po określonym torze lub trasie, instalowanych w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych lub stanowiących wyposażenie innych stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym dla prac przeładunkowych i innych czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi morskiej, śródlądowej, transportu kolejowego i drogowego: wyładowarek wagonów, wyładowarek okrętowych, wywrotnic wagonów, ładowarek (w tym okrętowych), ładowarko-zwałowarek, zwałowarek, przenośników taśmowych podwieszonych, podajników, przenośników, wyciągów skipowych, pneumatycznych urządzeń transportowych dla materiałów masowych luzem, 

-    specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego, służących do przemieszczania ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu, w pionie, poziomie lub pod kątem: żurawi kolejowych, żurawi na pojazdach kolejowych, żurawi pływających i pokładowych, wyciągów statków,  dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, podestów na pojazdach kolejowych, układarek do układania torów, wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej,

-   urządzeń transportu bliskiego: suwnic, wciągników, wciągarek,

w miejscu prowadzenia działalności:

BLS Engineering  Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 22/4

46-200 Kluczbork 


Nazwa firmy ELPIGAZ Sp. z o.o.
Adres ul. Perseusza 9
80-299 Gdańsk
Nr uprawnienia TDT-W- 63/16
Data uprawnienia 2016-08-05
Opis

do wytwarzania cylindrycznych i toroidalnych stalowych zbiorników na gaz skroplony (LPG) do zasilania silników spalinowych w pojazdach

w miejscu prowadzenia działalności:

Zakład Produkcji Zbiorników PolmoCon

ul. Korczaka 11

38-300 Gorlice


Nazwa firmy Andrzej Górecki, Tadeusz Orlewicz, Jarosław Szmagaj wykonujący działalność gospodarczą jako PORT-REM s.c.
Adres ul. Gdańska 20b
70-661 Szczecin
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-64/16
Data uprawnienia 2016-08-05
Opis

modernizacja,  naprawa oraz wytwarzania elementów dla podtrzymania stanu technicznego:

- urządzeń transportu bliskiego, w tym: wciągarek i wciągników, suwnic, żurawi, podestów ruchomych, urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, dźwigników samochodowych, wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,

- specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego, w tym: wyładowarek wagonów, wyładowarek okrętowych, wywrotnic wagonów, ładowarek (w tym okrętowych), zwałowarek, przenośników taśmowych podwieszonych, podajników, przenośników, wyciągów skipowych, pneumatycznych urządzeń transportowych dla materiałów masowych luzem, żurawi pływających i pokładowych, wyciągów statków, podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach


Nazwa firmy PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PROFAB ANDRZEJ PROKOPCZYK
Adres ul. Żołnierzy Września
55-100 Trzebnica
Nr uprawnienia TDT-M-61/16
Data uprawnienia 2016-08-04
Opis


do modernizacji suwnic, wciągników i wciągarek, z wyłączeniem modernizacji wymagających oceny zgodności wg dyrektywy 2006/42/WE.


Następne >>
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny