Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wyniki z egzaminu


Dokumenty do pobrania:W przypadku osób które uzyskały pozytywny wynik z  Modułu I, a jednocześnie nie uzyskały pozytywnego wyniku co najmniej z jednej części modułu II lub pytania opisowego z modułu III części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego powinny złożyć, do Dyrektora TDT wniosek o dopuszczenie do egzaminu dla diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą, w postaci papierowej drogą pocztową albo osobiście w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie. Do wniosku należy dołączyć kopię dowodu uiszczenia opłaty za egzamin kwalifikacyjny. Warunkiem uczestnictwa w egzaminie jest załączenie do wniosku o dopuszczenie do egzaminu i  przesłanie do TDT wypełnionego i podpisanego oświadczenia przez Zdającego (załącznik nr 1 do Wytycznych).”

Osoby, które uzupełniają Moduł II lub Moduł III (pytanie opisowe) powinny złożyć, do Dyrektora TDT wniosek o dopuszczenie do egzaminu dla diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą, w postaci papierowej drogą pocztową albo osobiście w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie. Do wniosku należy dołączyć kopię dowodu uiszczenia opłaty za egzamin kwalifikacyjny. Warunkiem uczestnictwa w egzaminie jest załączenie do wniosku o dopuszczenie do egzaminu i  przesłanie do TDT wypełnionego i podpisanego oświadczenia przez Zdającego (załącznik nr 1 do Wytycznych).”

„Osoby, które nie zdały żadnego z ww. modułów powinny złożyć, do Dyrektora TDT wniosek o dopuszczenie do egzaminu dla diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą, w postaci papierowej drogą pocztową albo osobiście w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie. Do wniosku należy dołączyć kopię dowodu uiszczenia opłaty za egzamin kwalifikacyjny. Warunkiem uczestnictwa w egzaminie jest załączenie do wniosku o dopuszczenie do egzaminu i  przesłanie do TDT wypełnionego i podpisanego oświadczenia przez Zdającego (załącznik nr 1 do Wytycznych).”

„Osoby, które zdały egzamin teoretyczny dla diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia powinny złożyć, do Dyrektora TDT wniosek o dopuszczenie do egzaminu praktycznego dla diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą, albo osobiście w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie. Do wniosku należy dołączyć kopię dowodu uiszczenia opłaty za egzamin kwalifikacyjny. Warunkiem uczestnictwa w egzaminie jest załączenie do wniosku o dopuszczenie do egzaminu i  przesłanie do TDT wypełnionego i podpisanego oświadczenia przez Zdającego (załącznik nr 1 do Wytycznych).”

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny