Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r.
DYREKTOR
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO


KOMUNIKAT

Na podstawie przepisu § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. nr 246, poz. 2469 z późn. zm.) wyznaczam dodatkowe terminy egzaminów kwalifikacyjnych:

- 29 maja 2014r. Egzamin praktyczny odbędzie się w Warszawie
w budynku przy ul. Wolskiej 225.
- 29 maja 2014r. Egzamin praktyczny odbędzie się w miejscowości Luboń k/Poznania
w budynku przy ul. Armii Poznań 49.
- 29 maja 2014r. Egzamin praktyczny odbędzie się w Krakowie
w budynku przy ul. Myśliwskiej 55.

We wszystkich w/w miejscach rejestracja uczestników egzaminu praktycznego rozpocznie się o godz. 800, natomiast egzamin rozpocznie się o godz. 830
Uczestnicy egzaminu praktycznego powinni być zaopatrzeni w ubranie ochronne.
Wnioski o dopuszczenie do egzaminu zgodnie z § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia należy składać nie później niż 14 dni przed ww. terminami egzaminów na adres:

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY
UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4
00 – 928 WARSZAWA

Do wniosku, o którym mowa powyżej należy dołączyć:


  1. pisemne oświadczenie o posiadaniu wymaganego wykształcenia technicznego i praktyki;
  2. pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285);
  3. kserokopie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w § 3 ust. 2;
  4. kserokopie dowodu uiszczenia opłaty za egzamin kwalifikacyjny.


Opłaty za egzamin kwalifikacyjny należy wpłacać na nw. konto:

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY
UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4, 00 – 928 WARSZAWA

27 1130 1017 0020 1237 5820 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Uwaga: W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT dla przedsiębiorstwa należy do wniosku załączyć pisemną prośbę wraz z wszelkimi niezbędnymi danymi do jej wystawienia.

 

Warszawa, dnia 04 kwietnia 2014 r.
DYREKTOR
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO


KOMUNIKAT

Na podstawie przepisu § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. nr 246, poz. 2469 z późn. zm.) wyznaczam terminy egzaminów kwalifikacyjnych:

- 8 maja 2014r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Warszawie
w budynku przy ul. Czerniakowskiej 81/83 - brak miejsc.
- 8 maja 2014r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Poznaniu
w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 391.
- 8 maja 2014r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Krakowie
w budynku przy ul. Pocieszka 5.
- 15 maja 2014r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Warszawie w budynku przy ul. Czerniakowskiej 81/83.
- 15 maja 2014r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Poznaniu
w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 391.
- 15 maja 2014r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Krakowie
w budynku przy ul. Pocieszka 5.


We wszystkich w/w miejscach odbędą się po dwa egzaminy o godz
. 830 i 1330. Rejestracja uczestników egzaminu rozpocznie się odpowiednio o godz. 800 i 1300.- 22 maja 2014r. Egzamin praktyczny odbędzie się w Warszawie
w budynku przy ul. Wolskiej 225 - brak miejsc.
- 22 maja 2014r. Egzamin praktyczny odbędzie się w miejscowości Luboń k/Poznania
w budynku przy ul. Armii Poznań 49 - brak miejsc.
- 22 maja 2014r. Egzamin praktyczny odbędzie się w Krakowie
w budynku przy ul. Saskiej 25 - brak miejsc.


We wszystkich w/w miejscach rejestracja uczestników egzaminu praktycznego rozpocznie się o godz
. 800 , natomiast egzamin rozpocznie się o godz. 830.

Uczestnicy egzaminu praktycznego powinni być zaopatrzeni w ubranie ochronne.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu zgodnie z § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia należy składać nie później niż 14 dni przed ww. terminami egzaminów na adres:

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY
UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4
00 – 928 WARSZAWA

Do wniosku, o którym mowa powyżej należy dołączyć:


  1. pisemne oświadczenie o posiadaniu wymaganego wykształcenia technicznego i praktyki;
  2. pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285);
  3. kserokopie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w § 3 ust. 2;
  4. kserokopie dowodu uiszczenia opłaty za egzamin kwalifikacyjny.


Opłaty za egzamin kwalifikacyjny należy wpłacać na nw. konto:

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY
UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4, 00 – 928 WARSZAWA

27 1130 1017 0020 1237 5820 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Uwaga: W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT dla przedsiębiorstwa należy do wniosku załączyć pisemną prośbę wraz z wszelkimi niezbędnymi danymi do jej wystawienia.

 

 
Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny