Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Duplikaty badań LPG
Duplikaty badań LPG
Duplikaty protokołu z badania i decyzji dla zbiornika LPG
Więcej ...
Badania zbiorników     LPG
Badania zbiorników LPG
Wykaz przedsiębiorstw, w których inspektorzy TDT przeprowadzają badania zbiorników LPG, CNG i LNG
Więcej ...
Świadectwa ADR
Świadectwa ADR
Tryb wystawiania /przedłużenia ważności, wystawiania wtórników, świadectw dopuszczenia pojazdu adr
Więcej ...
Pompy do betonu
Pompy do betonu
Warunki techniczne dla urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu
Więcej ...
Egzaminy DGSA
Egzaminy DGSA
Egzaminy dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych
Więcej ...
Zmiana adresu

UWAGA!!!

INFORMUJEMY, IŻ OD DNIA 01 LUTEGO 2015R. ULEGA ZMIANIE DOTYCHCZASOWY
ADRES SIEDZIBY WRAZ Z ADRESEM KORESPONDENCYJNYM Z:

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4

00-928 WARSZAWA

NA:

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 8

00-613 WARSZAWA

 

Misją Transportowego Dozoru Technicznego jako państwowej osoby prawnej jest dbałość i skuteczność wykonywanych:

 • działań zgodnie z ustawą z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym, zmierzających do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska wskutek:
  • rozprężenia cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego,
  • wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu,
  • rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu,
 • odbiorów technicznych materiałów, elementów i środków transportu kolejowego,
 • czynności wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
 • certyfikacji systemów zarządzania, wyrobów, usług i osób,
 • usług w zakresie oceny zgodności jako Jednostka Notyfikowana nr 1468.
 

Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny